Andělé světla

Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje „trochu jinak“.

Slovo anděl (anglicky angel, německy Engel) je odvozeno z řeckého pojmu angelos, což znamená „posel“ nebo „vyslanec“. Andělé jsou posly Božími. Tito poslové existují v mnoha kulturách. Ale většinou jimi nejsou míněni andělé, jak je chápeme dnes my. Když zde hovořím o andělech, archandělech nebo zemských andělech, pak mám na mysli duchovní bytosti, jejichž úkolem je realizace Božího plánu a které nikdy neopustily vědomí Jednoty. Nikdy nebyly inkarnovány a ze své zkušenosti neznají závoj zapomnění. (andělé se však někdy inkarnují do lidské podoby, viz. odkaz Pozemští andělé)

Anděly můžete zavolat kdykoli, kdekoli a kvůli čemukoli. Pomohou vždy. Hledáte-li např. ideální práci, která vás bude naplňovat a i finanční ohodnocení stojí za to, rádi vás k ní zavedou, pokud nastal správný čas. Vnuknou vám myšlenku jít např. na určitou stránku na internetu, jít jinou cestou než obvykle, kde narazíte na plakát s možností zajímavé práce apod. Možností je mnoho, neříkejte ale andělům, jak co mají udělat. Jsou velmi inteligentní bytosti, mají schopnosti a možnosti, jaké si lidé ani nedokáží přestavit. Naše pozemské myšlení je velmi omezené, proto vás často jejich nápady a řešení mohou docela překvapit. Naprosto jim vše odevzdejte a zachovejte víru. Pak jde vše nečekaně rychle a hladce. Andělé spolupracují s archanděly. Nám stojí blíž andělé, kteří mají rozličné úlohy: andělé hojnosti, andělé léčení, andělé moudrosti, andělé lásky a mnoho dalších. Přesto můžeme vnímat i archanděly, pomáhající nám pochopit Boha a navracející nás zpět k jednotě. Každý archanděl pomáhá v jiné oblasti, proto vám zde popíšeme některé z nich.

Popis archandělů

RAFAEL
Hlavním úkolem archanděla Rafaela je léčení a uzdravování. Pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky. Osvědčil se také při léčení zklamání v lásce.
Máme-li pocit osamělosti, Rafael nás svou přátelskou, radostnou, jemnou měkkou energií rozveselí a přesvědčí, že tomu tak není a nikdy nebude, protože nás andělé nikdy neopustí. Radí a vede léčitele a ukazuje jim, v které oblasti léčitelství by se mohli uplatnit a která se pro ně hodí.

MICHAEL
Michael nám dodává odvahu, ochranu a bezpečí. Pomáhá nám učinit zásadní změny v našem životě, ukazuje nám jeho smysl. Je to asi nejvíce známý a „dostupný“ archanděl. Činí nás silnějšími, tudíž nám pomáhá i při vyčerpání a posiluje také naši auru. Očišťuje od negativních a cizích energií, i když z nás někdo „saje“ energii, výborně se též osvědčil při očišťování krystalů nebo amuletů.

GABRIEL
Energie Gabriela je radostná, hravá, ale přesto soucitná. Stojí při nás, když je na cestě nějaká změna, ochraňuje nás na ní a vede. Díky Gabrielovi poznáme svůj životní cíl, často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností (tanec, hudba, kreslení…), komunikací a uměním, podporuje kreativitu a radost. Jsme-li na pochybách s významem snu či vize, zeptat se můžeme právě jeho.

URIEL
Tento archanděl má ze všech archandělů nejhutnější energii, neboť je nejvíce spjat se zemí. Díky němu je Boží plán ukotven ve hmotě, slaďuje pozemské s duchovním. Říká se mu „anděl-psycholog“, jelikož pomáhá uzdravovat emoce. Především léčí hněv, zatvrzelost a neochotu odpouštět. Poněvadž je spjat se zemí, může nám pomoci tvořit a materializovat.

KAMAEL (někdy se mu říká CHAMUEL)
Jeho „pole působnosti“ jsou především vztahy, ať už se jedná o partnerské, kamarádské, rodinné nebo pracovní. Poznaly jsme, že nám může pomoci najít „partnera duše“. Díky němu jsme pochopily, co jsme dělaly a děláme špatně v partnerství, ale i jiných vztazích. Vidíme se krásnější, něžnější. Pomůže ale i ve stresových situacích, inspiruje a podpoří v nás kreativitu.

JOFIEL
Jofiel nás spojí s naší intuicí a vyšším já. Přináší vnitřní mír a klid, vnáší uvolnění do napjatých Také pomáhá s učením, vše co souvisí s poznáním a vědou. Nedovedete-li rozlišit intuici od ega a vlastních představ, poproste o vedení a pomoc tohoto archanděla.

ZADKIEL
Spojuje nás s božskou podstatou naší duše, rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, ujasňuje to, co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíme, nedokážeme se oprostit a odevzdat to, prosme Zadkiela.

Komentáře