Co považujeme za důležité, jak si ceníme druhých, jakou hodnotu přikládáme sami sobě a co je pro nás hodnotné, to vše jsou témata na tento listopad.
 
Lekce v těchto oblastech hodnoty, jsou částečně podporované i nadále retrográdní Venuší, což začalo 5. října, s nástiny, které započaly 5. září. Podle mých zkušeností přináší retrográdní Venuše vždy příležitosti k zažívání starých lekcí novými způsoby. Kdykoli je Venuše retrográdní, tak dostávám důležité lekce v oblasti hodnoty, kterým potřebuji věnovat pozornost. Zdůrazňují to, kde proudí moje energie a jaké druhy rozhodnutí činím sama pro sebe. Mějte tohle na mysli, až budeme završovat tento měsíc, protože toto stinné období bude končit 20.prosince. Avšak je to součástí listopadového tématu hodnoty a bude se to zlepšovat.
 
Jak se blížíme k roku 2011, roku, ve kterém budeme schopní konečně projevit velkou část toho, na čem pracujeme a k čemu směřujeme už spoustu let, bude hlavní ohnisko zájmu v tom, kde se budeme v našem životě nacházet. Nacházíme se v "přední linii" nebo v nějaké boční odbočce? Žijeme náš život s postojem: "Jsem zde" nebo nesměle špitáme: "Zde jsem" a doufáme, že si toho nikdo nevšimne? Musíme být kladnou, rozhodnou a mocnou silou v našich životech, pokud máme žít to, co si přejeme žít. To, co právě objevujeme, je, že když dovolíme ostatním, aby činili naše rozhodnutí, tak oni konají rozhodnutí, které vyhovují jim a které chtějí oni.
 
Další listopadová lekce má co do činění s čekáním. Ať už je to čekání na výsledky nebo na svolení, abychom mohli s průzračností dosáhnout úspěchu nebo se cítit silní, musíme se naučit kráčet v našich životech odvážne vpřed. My hýbeme energií, my tvoříme naši realitu a my jsme ti jediní, kteří mají v našich životech moc. Pokud čekáte na ten magický moment, ve kterém se budete cítit projasnění, jistí a moudří, strávíte možná spoustu času čekáním. Tohle je čas na to "vydat se za tím" a dělat to, co cítíte jako správné, dokonce i když si nejste jistí výsledky. V průběhu cesty můžete provádět úpravy. V roce 2011 budete potřebovat důvěru a jistotu, kterou se nyní učíte k tomu, abyste mohli přijmout výhody z příležitostí, které vám přijdou do cesty. Přeji vám nádherný měsíc.
 
Poselství archanděla Uriela
Jennifer Hoffman
1.11.2010
 
 
Copyright ©2010 Jennifer Hoffman a Englightnening Life OmniMedia, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz  a www.channeling.wbs.cz přeložila Lenka S.
 
Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.

Komentáře