EtznabJak zvyšujete svojí vibrační úroveň, mnohem lépe plynete vašimi každodenními činnostmi. Je velmi nepravděpodobné, že byste uvízli v temných energiích. Například jste v parku a poblíž vás je zločinec a chce někoho okrást. Ti, kteří jsou naplněni Láskou a vibrují na vysokých frekvencích, nebudou nejspíš lupičem viděni.

 

Etznab Zrcadlo – Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance

Když Etznab vyrůstá v Treceně Caban, máte k dispozici mocný soutok sil. Mentální jasnost Caban poskytuje velmi ostrý a pronikavý pohled do Etznab – jeho neotřesitelného vnímání rozdílu mezi dobrem a zlem, mezi Pravdou a iluzí. Buďte opatrní, abyste nepoužili sílu pohledu jako zbraň proti druhým, měla by být použita jako dar, nástroj, průvodce, cesta k vyšším cílům.

tzolkin

Glyfpředstavuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality – můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNABje spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy – volí vždy morální a etickou cestu. Skalpel chirurga vytvořený s obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může zabít.

 

Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři – pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.

Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory, skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě, naučte se být upřímní pokud jde o peníze, sex.

***

Zdravíme, vítejte v tento den! Jsme rádi, že se dnes znovu setkáváme a spolupracujeme na společném procesu Vzestupu. Říkáme společném – když postupuje jeden, postupují všichni,protože zvyšování vibrací ovlivňuje všechny, jako vlny celým Vesmírem.

Dnes bychom chtěli hovořit na téma pokrok. Termín sám o sobě znamená pohnout se kupředu.I když v některých případech je to přesný popis, v mnoha ohledech je zavádějící. Často mluvíme o chůzi po Cestě. Pro ty, kteří žijí v lineárních světech, to obvykle znamená krok v čase a to buď dopředu, dozadu, nebo do stran. Avšak ze spirituálního hlediska se děje mnohem více. Váš pokrok se v současné době vlní ve všech směrech, neboť energie není lineární.Často jsou tyto energie vnímány jako spirály. Když uděláte změnu ve svém životě, ať už je to změna chování, nebo způsob jak se oblékáte, nebo změníte základní kódy přesvědčení, váš energetický vzorec se změní.

Často jsme říkali, že směs negativních myšlenek v konečném výsledku vytváří temnou hustotu, která je neproniknutelná, zatímco pozitivní myšlenky volně plynou hmotou a volně se pohybují.Jsou to odlišné vzorce– energetický podpis je odlišný. Každá myšlenka má svojí vlastní frekvenci podobně jako radiová stanice. Čím více laskavá a milující myšlenka je, tím rychleji vibruje.

To znamená, že milující myšlenky vibrují rychleji, než myšlenkové formy s nízkou hustotou. Rychlejší vibrace mohu skutečně pohybovat předměty, podobně jako se pohybuje auto, mohou procházet i zdí, auto jedoucí pomalu pravděpodobně neprojde zdí, ale narazí do ní. To je jen ubohý příklad pohybu, který je ve skutečnosti mnohem elegantnější, ale snažíme se vám poskytnout mentální obraz pro lepší pochopení.

Jak zvyšujete svojí vibrační úroveň, mnohem lépe plynete vašimi každodenními činnostmi. Je velmi nepravděpodobné, že byste uvízli v temných energiích. Například jste v parku a poblíž vás je zločinec a chce někoho okrást. Ti, kteří jsou naplněni Láskou a vibrují na vysokých frekvencích, nebudou nejspíš lupičem viděni. To vyplývá z Universálního Zákona – podobné se přitahuje. Ti, kteří nemají mentalitu oběti, neupoutají pozornost těch s mentalitou zločince. Zločinec se rozhlédne kolem a vidí potenciální cíl. Je-li člověk alespoň částečně vědomý a jeho základem je Láska a důvěra, sice může reagovat, že by mohl být stále okraden, ale bude reagovat z prostoru : „ Možná, že by ten člověk mohl potřebovat mé peníze “. Bude ho soudit velmi málo, pokud vůbec se objeví nějaký strach.

Je-li člověk zloděj, vybírá si druhé s mentalitou oběti. A oběť pravděpodobně očekává, že bude mít problémy. Možná, že tento člověk odešel z domova jen s několika mincemi a pepřovým sprejem pro případ, kdyby narazil na zloděje. I když nechce, aby se to stalo, je na tuto situaci připraven. Podobné se přitahuje – takže myšlenky přitahují realitu. Cítí se požehnaný, že by zloděj mohl dostat jen pár mincí a hrdě prohlašuje svým přátelům, jak moudrý je, nebo použije pepřový sprej, hrdě se vrátí domů se svými několika mincemi a cítí svoji sílu.

Lidé, kteří mají nálepku oběti, nebudou s největší pravděpodobností ani riskovat nebezpečí do parku jít.V extrémním případě se může stát, že jim strach ani nedovolí opustit svůj domov s výjimkou obstarání základních potřeb. Tito lidé budou nejspíš vykradeni doma, protože jednou jsou už zaměřeni na mentalitu oběti.

Jakmile odstraníte negativní myšlenky a kódy přesvědčení, můžete ovlivnit nejen sebe, ale všechny kolem vás. Na osobní úrovni můžete pokračovat po své cestě v lineární formě. Pokud jste hráli roli oběti a pustíte některé obavy a strachy, které tuto roli vytvářely, začínáte tak podnikat kroky ke změně svého chování. To bude také zahrnovat možnost chodit více mimo svůj domov a starat se o své potřeby.

Jakmile postupujete krok za krokem ( lineárně ), bude to mít vliv na ostatní.Nakonec přestanete přitahovat lupiče, jakmile se začnete pohybovat s větší sebedůvěrou – začnete se přirozeně vyhýbat situacím, které by mohly přilákat zloděje. Tím, jak postupujete v odstraňování mentality oběti, můžete ovlivnit i násilníka a to dvojím způsobem – buď se k němu chováte laskavě, nebo ho odeženete. Nemůže změnit své chování, protože jeho role pachatele je tak hluboko zakořeněná, ale je pravděpodobné, že se dvakrát zamyslí nad tím, pokud mu někdo prokáže soucit. Existuje mnoho příběhů o tom, jak násilník změnil své chování a Láska se stala jeho cílem. Je mnoho možností, které mohou nastat např. v rámci tohoto jednoduchého příkladu.

Duchovní vývoj není lineární, energetické vzorce se pohybují všemi směry v celém Vesmíru. Důvod, proč jsme se pustili do tohoto tématu, je pomoci vám plně pochopit, že to, co si vybíráte má vliv na všechny. Primárním cílem těchto Mayských Zpráv je pozvednout vás. Přitom vy pomáháte pozvedat ostatní. K tomu dochází nejen ve vibračním vzorci Země, ale i v neviditelných dimenzích, protože všichni jsme vzájemně propojeni.Přesto to může být ještě hlubší, když pochopíte, že my všichni jsme hologram Zdroje.

Hologram je kompletní celistvost původního subjektu. Není statický, ale pokud se změní jakákoliv jeho část, znamená to celkovou změnu. Například pokud se díváte na člověka v holografickém poli, měli byste být schopni vidět všechny aspekty jeho Bytí.Jakmile někdo zažije událost, která změní jeho energetické pole, můžete pozorovat tuto změnu, jak okamžitě ovlivňuje holografické pole tohoto člověka. Ti, co vidí tato pole, to mohou potvrdit.

Máte k dispozici vědce pracující s kvantovou úrovní, kteří zaznamenali, že je-li provedena změna u jedné částice určité substance, má to okamžitý vliv na celou substanci – bez ohledu na jejich vzdálenost od sebe. Tento fenomén se vyskytuje, když se stimulace provádí jak na fyzické tak na psychické úrovni. Může to být těžké pro vás to pochopit, pokud je tento koncept pro vás nový. Existuje mnoho fascinujících knih a filmů o vědě kvantové fyzicky, které vám mohou pomoci plně pochopit tyto pojmy.

Když má nějaký člověk myšlenku, vytváří se energetické pole, které plyne pryč od něj. Stejně jako podobné se přitahuje, tak i tyto myšlenkové formy plují dál, dokud nenarazí na podobné myšlenkové formy. Vysoké frekvence jako je Láska a vděčnost jednoduše prochází skrz hutnou hmotu, zatímco nízké frekvence do sebe naráží.

Jejich postata je lepkavá, což jim umožňuje lepit se navzájem. Když člověk začíná měnit své myšlenky, slova, činy, emoce na ty s vyšší frekvencí, ovlivňuje to nejen jeho samotného, ale všechny další a celý holografický obraz. Proto je tak důležité, abyste si byli vědomi toho, jak myslíte a co děláte.

Můžete si vybrat být ve špatné náladě, stát se obětí, nebo pachatelem, ale jakmile to uděláte, bude to mít vliv na všechny ostatní živé formy, které podporují vaší svobodnou vůli.Můžete si přitáhnout ty, kteří vám pomohou hrát roli, kterou jste si vybrali. Věřte, že toto drama je základem v pozemské sféře, bylo navrženo, aby se na Zemi tímto způsobem pracovalo. Ve vyšších frekvenčních sférách se pracuje odlišně, hlavně protože tyto role nižších frekvencí jako oběť a pachatel zde nejsou podporovány.

Je to jako být na dvou různých radiových frekvencích – nelze komunikovat, když se kmitočet liší. Ve vaší sféře se podobné přitahuje a to znamená, že to, co děláte, nebo pro co se rozhodnete, bude podporováno těmi, kteří hrají podobné a podpůrné role. Aby bylo možné vymanit se z této role v nižších frekvencích, musíte si začít volit lehčí vibrační chování a kódy přesvědčení.

Možná jste slyšeli termín "kolektivní Vědomí"– to se vztahuje na poměrně velmi malé množství lidských bytostí, které mají vliv na Pravidla a vibrační Vzorec Celku na Zemi – pracují společně a staví na planetě vyšší frekvence. V současné době na Zemi každý vědomý Lightworker zastupuje obrovské množství lidí, kteří se pohybují na nižších úrovních.

Jak tito Lightworkers pracují globálně, jejich schopnosti dramaticky zvyšují pozitivní změny. Tak začínal pohyb směrem k bodu zvratu, kdy se energie zvýší a celá planeta se přesune do vibračně vyšší úrovně. Výsledky toho jsou měřitelné a vědci ví, že se srdeční tep Země rapidně zvyšuje. Jedná se o velké Probuzení, které ovlivňuje všechny formy na Zemi.

Jak tito Lightworkers získávají stále silnější postavení a zvyšují své osobní vibrace Lásky, má to vliv na hologram všech. Výsledek je, že se stále více lidí ve vlnách postupně probouzí a otevírají se pozitivním změnám ve svém životě.

To, co celý proces zpomaluje – je strach. Ti hluboce zapletení v negativní energii a temných myšlenkových formách musí být „ očištěni “. Mnohokrát se musí všechny nánosy oddělit najednou. Když člověk ví, jak jsou tyto lepkavé vrstvy vytvořeny, je schopen rozmotat myšlenkové formy a kódy přesvědčení, které vytvořil.

Jak se každá vrstva nízkofrekvenčních myšlenek odloupne, může být propuštěna s Láskou, vděčností a požehnáním za poučení, které poskytovala.Když se vše provádí tímto způsobem, mění se negativní energetické pole na pozitivní a tzn. přesun do vyšších frekvencí.

Vidíte jak je tato práce důležitá? Pokud každý z vás porozumí, že všechny činy bezcitnosti, strachu vytváří temné nánosy a pochopí jak je odstranit, zastaví vytváření nízkých energií a může vytvořit naprosto odlišný život na Zemi, než zde kdy před tím byl.

Tím, jak každý z vás změní chování z nízkých energií na vyšší frekvence, může to uvolnit CELEK.Váš individuální pokrok ovlivňuje celý průběh všech. Prosíme, přemýšlejte o těchto slovech a provádějte další výzkum, pokud si potřebujete ověřit jak tento základní systém funguje. Jste silnější, než si myslíte. Naučte se chápat sílu svých myšlenek, slov, činů, emocí a kódů přesvědčenía použijte vše k vytvoření Rajské Zahrady na Zemi!

2. TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla – kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit.

Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU.Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu.Prozkoumejte oba aspekty.

Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.

Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.

V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón – POLARITA– Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování – vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015