Říjen posílí spojení Nebe a Země. Umožní nám postoupit na nové úrovně a přinese další očistu našeho Bytí v procesu směřování k Jednotě. Přináší také osvobození skrze nově nalezenou vnitřní moudrost, vyrovnání a harmonii.

Světlo přicházející z Nebe prosvětlí další části našich životů, které se dosud skrývaly ve tmě. Přinese možnost uzdravit a zpracovat věci, které se nacházely uschovány někde hluboko v nás. Říjnové energie budou opravdu silné a mimo jiné nás povedou ke zúčtování. Vesmírná rozvaha – má dáti x dal  – nás bude testovat hlavně ve vztazích. Nakolik jsme již schopni vycházet ze svého srdce. Vztahy, které jsou založeny na lásce, dostanou podporu planety Venuše i vyšších duchovních míst. A ty ostatní budou z našeho života postupně odcházet.

Spojení Nebe a Země se uskutečňuje skrze lidská srdce a tento proces může být pro mnohé zpočátku bolestivý. Naše srdeční čakry se čistí a otevírají během lekcí, které si naše Duše vybraly před zrozením do fyzického těla. Ale většina lidí si na tyto svoje původní plány běžně nevzpomíná. Vracíme se ke své prapůvodní podstatě, jedna po druhé od nás odpadávají ty části, které již posloužily svému účelu a teď už s námi nerezonují. Postupně odhazujeme to, co jsme si nabrali od druhých.  Všechny vzorce a myšlenky, které nejsou vlastní našemu Bytostnému Já. A tyto „ztráty“ a „malé smrti“ mohou mnozí prožívat velmi těžce a bolestně. Zvláště pokud se toho starého úporně držíme a vzdorujeme celému procesu propouštění a opouštění. Pokud si uvědomíme, že i ztráty k životu patří a že konce přinášejí nové začátky, máme velkou šanci přenést se tímto náročným obdobím změn více méně bezbolestně.

Říjen po nás bude požadovat důvěru. K ponoření se do procesu změn, k přijetí toho nového a neznámého, co k nám přichází. Jsme vedeni a ochraňování „shora“ a vše nás povede k uvědomění a obnovení této víry. Stojíme na prahu Nového a dosud Nepoznaného, což od nás nyní bude požadovat odvahu a důvěru vydat se vstříc všemu, co k nám přichází.

Galaktická hvězdná brána 10-10-10 otevře dveře multidimenzionality a umožní vstup do dalších úrovní.  To přinese mnoha dalším lidem možnost poznat a zakusit spojení s Božskou Jednotou.

S tématem důvěry také přichází téma uvědomění si své tvůrčí síly a jejího rozsahu. Budeme mít možnost vidět výsledky své tvořitelské činnosti a posunout hranice svých schopností a možností.

Přístup k říjnovým energiím nám otevřel zářijový Úplněk 23. 9. spojený s podzimní Rovnodenností. Skrze tuto silnou energetickou bránu začaly na Zemi proudit velmi silné světelné energie, které nás měly očistit a připravit na nadcházející události.

Během Novoluní 7. 10. se Sluncem i Lunou ve Vahách se začne otevírat přístup k energetické bráně 10-10-10. Tento den odstartuje řadu přílivů velmi silných Stvořitelských energií, které budou přicházet během října a dalších podzimních měsíců. S pomocí planety Venuše, která vládne astrologickému znamení Vah se můžeme zharmonizovat, vyrovnat, naplnit hlubokým klidem a důvěrou. Toto období můžeme využít k příznivému vlivu na naše vztahy s okolím, ale i vztahu k sobě. Je to příležitost k odpuštění, uzdravení, smíření a nalezení  rovnováhy. Tento den je vhodný i k meditaci za mír a harmonii ve světě či na urovnání jakéhokoliv konfliktu. Novoluní a jeho energie nám dovolí vstoupit hlouběji do svých srdcí a otevřít se přicházejícím vlnám světla a lásky. To vše proto, abychom se mohli „dotknout hvězd“.

10. 10. 2010 (10-10-10) – tento magický datum otevírá intergalaktickou hvězdnou bránu, kterou k nám na Zemi budou proudit vysoké Stvořitelské energie Nového počátku na vyšší úrovni vědomí.  Hvězdné kódy probudí mnoho spících Duší k jejich pravému poslání. Tato energie nás zavede do hlubokých úrovní podvědomí a pomůže nám rozpomenout se. Přináší nový začátek, dojde k výrazným posunům ve vědomí lidstva.

Brána 10-10-10 také zaktivuje další Atlantský krystal – Fialový krystal zvuku, který se nachází v Brazílii. Jeho energie aktivuje a otevírá vyšší čakry a probudí v mnoha lidech spojení s dávným věděním Atlantidy. (Na Zemi již bylo dosud aktivováno 5 Atlantských krystalů, z toho čtyři v loňském roce 9. 9. 2009 – více si můžete přečíst v článku Atlantské krystaly). Energie hvězdné brány 10-10-10 umožní přetransformování našeho Bytí a připraví nás na energie z vyšších úrovní, které dosud na Zemi nebyly dostupné.  Vstup do těchto dimenzí je možný pouze přes očištěnou a zcela otevřenou srdeční čakru a její propojení s vyššími čakrami. Tedy přes úplné přijetí a odevzdání  se Boží lásce. Ke vstupu do těchto dimenzí už nevedou žádné zkratky.

Úplněk 23. 10. S Lunou v Býku a Sluncem právě vstupujícím do Štíra přinese velmi pevnou a intenzivní energii. Věci počaté v tento čas přinesou dlouhodobý úspěch, zejména v oblasti finančního zabezpečení. Je možné i nalezení nového způsobu seberealizace. Štír umožní dostat se dál a hlouběji pod povrch, otevřít se transformačním energiím a Býk má sílu tyto nové vhledy a odhalení stáhnout na zem a ukotvit je ve hmotě.

Spojení energií Štíra a Býka bude pokračovat i v době významné světelné události Otevření 9. Brány 11:11 na Bali 25. 10. 2010. Tato událost a velmi pozitivní vibrace s ní spojené významně pomohou celé planetě a všem lidem. Těm, kteří se připojí k tomuto dění, přinese práce s vysokovibračními energiemi velmi výrazný posun a doslova nový způsob vnímání. U mnohých dojde ke zrychlenému posunu vědomí, často až kvantovému skoku. Díky tomuto projektu a mnoha dalším se spojí skupiny spřízněných duší, povede nás to k propojení a novému způsobu spolupráce a přinese nám to nová setkání v rámci hvězdných rodin.

Během října se dočkáme nejednoho překvapení. Ať už se bude dít v našem životě cokoliv, máme šanci zmoudřet, posunout se dál a zjistit, co je skutečně důležité. Na konci října budeme jiní než na jeho počátku. Možná to nebude úplně jednoduché, mnozí se během října pořádně zapotí. Vše, co k nám přichází, je pro naše dobro a náš růst je podporován celým Vesmírem. Stále nás to vede a přibližuje k nalezení Lásky v sobě, k obnovení spojení se Zdrojem, k čistému a celistvému Bytí a ŽITÍ TADY A TEĎ – v lásce, radosti a harmonii.

Jak dlouhá cesta k tomu povede, záleží jen na nás.  Jedno je ale jisté – „Kdykoliv se naše srdce spojí, kdykoliv se natáhneme přes zdi, které nás rozdělují, celý svět se tím posune o kousek blíž k Nebi“.

Přeji vám krásné prožívání říjnových dní v přízni planety Venuše, nalezení lásky a harmonie v sobě i kolem – a pevnou půdu pod nohama.

Z břehů Nové Země srdečně a s láskou zdraví Mirka

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pro nekomerční účely, jen pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy