Snad každý dospělý dobře zná stav, kdy po skončení vztahu člověk donekonečna znovu a znovu prožívá okolnosti rozchodu a myšlenky na ně nedokáže žádným způsobem dostat z hlavy. Nabízíme vám několik rad zkušených psychologů, které pomáhají vyrovnat se s podobnými potížemi. A to nejenom v případě nešťastné lásky, ale v jakékoli situaci, která nás nechce „opustit“ a stále se v myšlenkách vrací.

1. Méně mluvit a dělat pauzy
Když mluvíte s člověkem, který ve vás probouzí emocionální bouři, snažte se dělat pauzy. Získaný čas vám umožní zchladnout, zklidnit se a pohlédnout jinak na to, co bylo řečeno. A také vyslovíte méně slov, která by vás později mrzela. Hněv a podráždění mohou časem pominout.
Když mluvíte s člověkem, který ve vás probouzí emocionální bouři, snažte se dělat pauzy. Získaný čas vám umožní zchladnout, zklidnit se a pohlédnout jinak na to, co bylo řečeno. A také vyslovíte méně slov, která by vás později mrzela. Hněv a podráždění mohou časem pominout.

2. Počkat, co bude dál
Cítíme okamžitou potřebu reagovat na situaci, na to, co bylo řečeno a na lidi, kteří to řekli, rovněž. Pokud tomuto nutkání podlehneme, dopustíme se z ukvapenosti řady chyb. Psychologové však radí: nespěchejte, dopřejte si čas vydechnout. A vyčkejte, co bude dál.

3. Přestat s hledáním viníků
Ustavičné rozebírání minulosti abychom našli viníka nebo ze všeho obvinili sebe sama, k ničemu nevede. Na to, co se stalo, obvykle působila řada událostí a ty probíhaly s dominovým efektem. Vezměte prostě jako fakt, že co se stalo, se stalo. Je třeba najít východisko.

4. Nepokoušet se vidět jinému do hlavy
Položte si otázku: jestliže se někdo jiný pokusí uhodnout, co si myslíte a proč, trefí se? Nejspíš nebude mít nejmenší ponětí, co se vám v hlavě doopravdy děje. Totéž platí i naopak. Je s tím spojena pouze velká pravděpodobnost, že dojdete k nesprávným závěrům a zbytečně ztratíte čas.

5. Ze všeho nejdřív řešit největší problém
Bez ohledu na to, co se stalo, bývá zpravidla největším problémem náš vlastní hněv. Doslova nás zaplaví emocemi a zbavuje možnosti řešit problém. Zkuste zklidnit svůj hněv meditací, procházkou nebo cvičením. Můžete zvolit i jinou činnost, která vás uklidňuje.

6. Rozvíjet nové dovednosti a sportovat
Když se mozek přepojí na zkoumání něčeho nového, nechtěné myšlenky se vytrácejí. Pokaždé, když si osvojujeme něco nového, soustředíme se právě na to a méně myslíme. Podobného přepojení můžeme dosáhnout také fyzickou zátěží.

 

7. Vyjádřit negativitu na papíře a zničit ho
Vědci prokázali, že když své chmurné myšlenky svěříme v nějaké formě papíru a poté ho zničíme, skutečně se zbavíme napětí a nepohody, které tyto myšlenky doprovázely. Ostatně, sám proces slovního svěřování negativních myšlenek papíru nám umožňuje přesněji porozumět vlastním pocitům. Myšlenkový záznam takový účinek nemá.

Vědci prokázali, že když své chmurné myšlenky svěříme v nějaké formě papíru a poté ho zničíme, skutečně se zbavíme napětí a nepohody, které tyto myšlenky doprovázely. Ostatně, sám proces slovního svěřování negativních myšlenek papíru nám umožňuje přesněji porozumět vlastním pocitům. Myšlenkový záznam takový účinek nemá.

8. Pamatovat, že myšlenky nejsou skutečnost
Realita a naše myšlenky nejsou totéž. Emoce v nás nacházejí fyzický výraz: stres, neklid, napětí i strach pociťujeme celým tělem. To nás vede k chápání myšlenek jako skutečnosti. To však je omyl.

9. Porozumět, čemu nás učí konkrétní zkušenost a jak ji můžeme využít do budoucna
Zamyslete se nad tím, jaké poučení vám přinesl skončený vztah a berte ho jako zkušenost. Když pochopíte, proč jste tento vztah potřebovali, bude pro vás snazší udělat za ním tečku. Každý neúspěch skýtá možnost ovlivnění vlastní budoucnosti a dosažení vyšší úrovně vnitřního rozvoje.

10. Neprožívat minulost opakovaně
Když myslíme na vlastní minulost, často si představujeme, co jsme mohli říci a udělat jinak, abychom zabránili tomu, co se stalo. To je ovšem to samé jako se pokoušet změnit něco, co se stalo před tisíci a více lety. Je to zkrátka nemožné.

11. Nezakazovat si myslet na to, na co chcete zapomenout
Jděte na to jinak: zaplňujte prostor jinými myšlenkami. Výrazné představy příval negativních myšlenek zastaví. Můžete si představovat nejhezčí chvíle uplynulého dne, nebo plánovat a promýšlet něco zajímavého pro nejbližší dobu.
12. Vybavit si sebe sama před oním vztahem
Vzdycháte po sobě samých, jací jste byli v minulosti, než jste navázali vztah, který vám způsobil bolest. Vybavte si, jací jste tehdy byli – a uvědomte si, že teď máte možnost stát se tím sympaťákem znovu!

 

Zdroj: www.pronaladu.cz