1. Nyní si představte že rozšiřujete lano vycházející z vaší křížové kosti, až se z něj stane mohutný kmen stromu, s průměrem dva metry, a vy stojíte v jeho středu.

2. Požádejte Matku Zemi, aby vás zakotvila. Požádejte své ochranné anděly, aby vás obklopily.

3. Vytvořte záměr vyplavit z vašeho energetického pole všechny disharmonické a nesprávně rezonující frekvence, entity a pouta, aby osobnost ustoupila a vy jste mohli jasně slyšet vaše vedení. Představte si nádhernou světle zelenou a modrou frekvenci jak vyplňuje vaše pole a vše ostatní strká do centra Země, kde se to transmutuje.

4. Nyní vytvořte záměr, aby jste byli správně polarizováni. Polarizace znamená, že vámi protékají správné frekvence podle vašeho typu pohlaví. Jste-li muž, musí vámi probíhat mužské frekvence (úzké vlny). Jestliže jste žena, musí vámi probíhat ženské frekvence (široké vlny). Když udržujete správné frekvence podle svého pohlaví, jste správně polarizován. Obrácená polarizace znamená, že obdržíte opačné odpovědi (‚ne‘ když je odpověď ‚ano‘, a ‚ano‘ když má být odpověď ‚ne‘).

5. Když zjistíte, že jsou pro vás dostupné frekvence, které neodpovídají vašemu pohlaví, požádejte své ochranné anděly aby s vámi pracovali a dodali do vašeho pole správné frekvence. Poznámka: ti, kteří mají problémy se správným typem frekvencí podle svého pohlaví, mohou mít nevědomé vzory chování, které musí oslovit, související s jejich strachem ze svého typu pohlaví. Vytvořte si záměr pro uvolnění těchto nevědomých vzorů těsně před tím, než jdete spát.

6. Aktivujte energetický systém kundalini a dovolte, aby protékal vaší páteří směrem nahoru. Cvičení pro uvedení kundalini do chodu najdete v článku ‚Jak podporovat svoji tělesnou formu při vzestupu‚. Pohybujte rukama pomalu před tělem tak, aby jste prošli všechny čakry od spodu až nad hlavu, aby jste se ujistili, že energie proudí směrem nahoru.

7. Spojte prsty každé ruky tak, aby vytvořily kruh spojením palce s prsteníčkem nebo prostředníčkem a propojte kruhy do sebe, na způsob řetězu.

8. Nyní položte otázku: ‚Jmenuji se (vaše jméno)?‘ Nyní zkuste roztrhnout vytvořený řetěz z prstů, zatímco je pevně tisknete. Když jej nemůžete roztrhnout, znamená to jasnou odezvu svalů, kterou považujeme za odpověď ‚ano‘.

 

9. Nyní položte otázku: ‚Jmenuji se (vložte nějaké cizí jméno)?‘ Nyní opět zkuste roztrhnout vytvořený řetěz z prstů, zatímco je pevně tisknete. Když se vám podaří jej roztrhnou, znamená to, že je odpověď svalů slabá, což považujeme za odpověď ‚ne‘.

 

10. Musíte dostat odpověď ‚ano‘ na vaše jméno a ‚ne‘ na cizí jméno. Když dostanete konfliktní odpovědi, zopakujte body 1 až 9, a zkuste to znovu. Každý člověk je jiný a tak může chvíli trvat než pochopíte co je ‚ano‘ a co znamená ‚ne‘.

 

11. Jakmile dostanete správné odpovědi – na vaše jméno ano a na cizí ne, jste připraveni k položení otázky která vás zajímá, nebo jaká je vaše pravda pro konkrétní situaci. Jste též připraveni na prověření vedení, které telepaticky slyšíte.

 

Buďte pečliví v tom, jak položíte svoji otázku, protože když není jednoznačná, můžete obdržet odpověď ano na část odpovědi, i když v současnosti by měla být ne. Příkladem může být otázka ‚Potřebuji koupit nové auto?‘ Odpověď může být ano, ale když položíte otázku znějící ‚Potřebuji nyní koupit nové auto?‘, může být odpověď ne. Odpověď se různí podle toho, jaké jsou varovné informace, které vaše tělo zná dlouho před tím, než ve fyzickém světě nastanou.

 

Jak může znát tělo budoucnost, když člověk zdánlivě neví, co se stane za chvíli? Tělo prožívá budoucnost v mnoha dimenzích dlouho před tím, než sestoupí do tělesné formy. V podstatě, tělo prožívá dnešek 8 krát během mnoha měsíců nebo let, než sestoupí do fyzického světa, na 8 oddělených dimenzích, které obklopují Zemi. Proto není pro tělo žádným překvapením, když jedinec ztratí práci, opustí ho partner, nebo když zemře. Tělo to již 8 krát prožilo předtím, než přišlo do fyzického světa a takové manifestace jsou vpravdě karmické. Pomocí svalového testování můžete vynést do vědomí znalosti vašeho těla, které mohou být mnohem rozsáhlejší než vaše současné uvědomění.

 

Překlad Vratislav Kašpárek