Říká se, že člověk, který má na dlani čáru paralelní s čárou života, má neskutečné štěstí. Smůla a nehody se tomuto člověku budou navždy vyhýbat a naopak, štěstí ho po celý život neopustí. Tato čára se u lidí vyskytuje pouze extrémně vzácně.

Nazývá se čára strážného andělaa znamená, že daný člověk byl umístěn pod speciální ochranu svého strážce a mocných sil.

Někdy se označuje i jako čára Marsu nebo čára druhého života.

Její vlastníci totiž mají schopnost zázračně přežít při různých katastrofách, neopouští je dobré zdraví, nepociťují materiální nedostatek a snadno v životě překonávají jakékoliv překážky.

Pokud patříte mezi lidi, kteří byli obdarováni touto čárou, děkujte za ni Bohu, osudu a samozřejmě i svému andělu strážnému.

Na obrázku je čára strážného anděla znázorněna pod číslem 2, číslo 1 ukazuje čáru života.

 

1) Čára je rovnoběžná s čárou života po celé její délce

Toto je výborné znamení! Takový člověk bude totiž chráněn svým strážným andělem po celou dobu svého života.

2)  Kratší čára, která prochází vedle čáry života (slabě viditelná nebo přerušovaná)

Člověk s touto variací by měl očekávat v životě nějaké problémy a potíže, které však časem pominou.

3) Čára se nachází na pravé ruce

Jde o dar člověku za jeho osobní kvality. Může to být výsledkem toho, že učinil dobrý skutek, ale i tím, že podstoupil nějaké trápení.

4) Čára se nachází na levé ruce

Jde o dar, který byl člověku dán již od narození. Tento fenomén bývá často zděděný po předcích.

Komentáře