Kočky dokáží vycítit i ty nejjemnější pocity stresu, nervozity, ustaranosti, agrese nebo smutku u člověka – příjdou se přitulit nebo se položí na Vás a začnou příst.

Kočky a biorezonance

Přišla žena a zeptala se, zda je možné, aby kočka léčila. Na můj dotaz popsala situaci, kdy jí byla diagnostikována rakovina dělohy, čekala na další vyšetření a termín hysterektomie (odnětí dělohy). V té době jí na klíně začala sedat její kočka, nechala se hladit a předla, pravidelně k ní šla několikrát denně, po několika týdnech na vyšetření zjistili, že nález zmizel, je negativní, žena byla zdravá.

Odpověděl jsem, že ano, že již ve starém Egyptě byly kočky uctívány jako bytosti, které dokážou transformovat jakoukoli, i negativní energii, na pozitivní, aniž by utrpěly újmu. Na rozdíl od psů, kteří rovněž přejímají negativní nebo "nemocnou" energii od blízkých lidí, snaží se ji čistit, ale většinou při příliš velkém zatížení na tyto nemoci umírají.

V lékárně se setkávám s velkým množstvím lidí, kteří žádájí léky pro své psy a po dotazu se ukáže, že zvíře i majitel trpí stejnou nemocí. Podle mých zjištění jde o klasické partnerské zrcadlení vztahů,které místo člověka vykonává zvíře, které je často bráno jako čitelnější náhrada partnera lidského.

Domácí zvířata tedy přebírají úlohu zobrazit majiteli jeho nevyváženosti a sdílejí jeho nemoci. Podobné zkušenosti mám i s velkými zvířaty, například s koněm. Jistá žena byla silně navázána na kobylku, která začala trpět silnou elergií, kdy si rozdírala kůži do krve, především v oblasti kořene ocasu a hřívy, místy byla lysá. Po delší době žena naznala, že bude vhodné kobyly prostřídat a dala původní do velmi blízkého sousedství a vzala si jinou na její místo. V krátké době došlo k manifestaci stejných příznaků, přestože podmínky chovu byly shodné. Původní kobyla se v těsném sousedství uzdravila a nová příznaky odpovídala původnímu stavu. Kůň zrcadlil mechanismy ženina vnitřního duševního rozpoložení, které v té době bylo velmi komplikované, žena se cítila v dlouhodobém partnerském a existenčním stresu.

Ale zpět ke kočkám.

Bohyně, uctívaná jako bohyně plodnosti a štěstí, Velká kočka nebo ochránkyně koček, se jmenuje Bastet.

Za původní domovinu kočky se v naší novodobé historii považuje Egypt, kam se zřejmě dostala z Nubie asi 2500 let př.n.l. Svou oblibu si získaly kočky lovem myší a dalších škůdců a staly se tak ochránkyněmi domova a polí. Kočka se postupně stala více než jen lovkyní. Začala být uctívána nejen jako ochránkyně, ale také jako symbol plodnosti, mateřství, krásy a štěstí.

Domestikaci kočky datujeme do doby před 9000 lety př. n. l., kdy se na blízkém východě divoká kočka dostala k lidem, u kterých v obilí lovila myši. Lidé se s ní tedy naučili žít. Koťata si ochočili a tak se stala kočka postupně domácím zvířetem, které mělo pracovní úlohu zbavit obydlí nepříjemných hlodavců.

Do Egypta se dostala později. Lidé se s ní postupně sžili natolik, že se stala nepostradatelnou součástí lidských obydlí.Nebyla pak už jen lovkyní, ale také domácím mazlíčkem, který plnil i úlohu společnice. Všestrannost, kterou vynikala, ji posunula na samý vrchol. Lidé k ní vzhlíželi s úctou a uznáním. Její schopnosti byly připisovány ochraně bohyně Bastet a proto s ní bylo i tak nakládáno. Jako každý jiný člen domácnosti dostávala pravidelnou odměnu. Ta byla tvořena z vybraných lahůdek.Kočka nesměla strádat.

Smrt kočky pak byla v rodině velmi smutnou událostí.Pokud někdo usmrtil nebo zranil kočku, následoval velmi krutý trest. Při pohřbívání se jí dostávalo všech poct, což dokazují nálezy velkého množství kočičích mumií.

Bastet, coby bohyně koček, plnila i další úlohu. Byla symbolem štědrosti, východu slunce a měsíce, krásy a manželství. Byla vyobrazována nejprve s kočičím tělem a lví hlavou. Postupně měla ženské tělo a kočičí hlavu. Sošky bohyně a sošky koček nechyběly v žádné domácnosti. Ochraňovaly domácnost a zajišťovaly její blahobyt. Chránily dokonce i před nemocemi a neštěstím.

Ve městě Bubastis, dnešním Tell Bastra, byl kdysi postaven chrám z červené žuly, v jehož středu byla umístěna socha Bastet. Žily zde posvátné kočky, které byly pravidelně krmeny. Krmení těchto koček se stalo rituálem.

Egyptská kočka, také nazývaná egyptská mau, má štíhlé tělo, velké uši a charakteristické tečkování.

Pokud má člověk zdravotní potíže, bolí jej hlava, je rozzloben, je v hádce nebo dyskomfortu, a je současně v kontaktu s kočkou, jeho tep se postupně normalizuje, arteriální tlak se snižuje, zlepšuje se mikrocirkulace lidského těla, pomalu mizí napětí cév a hladkého svalstva, tělo se uvolní, snižuje se bolestivost. Ve spojitosti s těmito fakty mluvíme o biorezonančním efektu.

Kočky jsou přirozeným příkladem biorezonance, vytváří kolem sebe osobitou atmosféru klidu, zmenšují množství konfliktů v rodině, při zooterapii se doporučují pro hyperaktivní děti, které se po kontaktu s kočkami zklidňují, naopak děti uzavřené do sebe jsou aktivnější, veselejší, lépe se zapojují do společnosti. Kočky dokáží vycítit i ty nejjemnější pocity stresu, nervozity, ustaranosti, agrese nebo smutku u člověka – příjdou se přitulit nebo se položí na Vás a začnou příst.

Kočičí předení kolísá mezi dvěma základními frekvencemi 24 -150 Hertz. Kočka propouští rezonanční vibraci celým svým tělem. Kočka generuje tento zvuk při výdechu i nádechu a propouští jej do celého těla.

Většinou se domníváme, že kočky předou ve chvílích blaha. Předou ale i když jsou nemocné, zraněné nebo je něco bolí.Pospávání, polehávání a nečinnost neudržují právě ideální tělesnou kondici – zejména na kosti a svaly, přestože kočka málokdy spí v jednom kuse a občas zaujímá krkolomné polohy i ve spánku, takže se přirozeně protahuje, jako kdyby cvičila jogu.

Kočka je schopná prospat i 17 hodin, dvě třetiny dne. Aby byla kočka ve formě, i ve spánku někdy přede. Tato vibrace pak zlepšuje pevnost kostí, stav svalů a dokonce i hojení ran. Stačí si dát kočku večer na klín nebo třeba za krk, pořádně ji hladit a mazlit a ona se vám odmění léčebným předením. To, že kočky jsou schopné usnout v jakékoli poloze, zase dokazuje obrázek…

Pokud se nachází u kočky nádorové buňky, nachází je často v dolní části těla – a to především na ocase. Biorezonanční efekt k němu nedosahuje tak silně jako ke zbytku těla a tudíž většina onemocnění a narušení se týká především zadní části těla kočky. Když si tedy kočka na Vás lehne a začne příst, vaše dýchání, krevní oběh, svaly, vše začíná postupně rezonovat souhlasně s kočičími vibracemi a začíná se harmonizovat, uvolňujete se.

Pokud není v pořádku více členů rodiny, bude je kočka postupně obcházet, ale nejvíce času bude trávit s tím, kterému je nejhůř. Když Vás bolí hlava, když jste rozzlobení nebo ve stresu, objeví se kočičí miláček a můžete jej stokrát poslat pryč s tím, že na něj nemáte náladu nebo že potřebujete pracovat, kočka se o Vás stejně bude otírat, vrnět, mazlit se s Vámi a dokud se sama nerozhodne odejít, neodejde.

Tam, kde byla kočka, mizí díry a narušení biologického pole. Kočky jsou schopny přesně určit geopatogenní zóny. Kočka dokáže transformovat negativní energii. Proto místo, kde bude trávit nejvíce času, může být místem (ale nemusí) pro člověka méně vhodným, může to být místo negativní energie, místo kde byste neměli trávit moc času.

Kočky málokdy tráví většinu svého času tam, kde jim Vy dáte pelech. Jsou spíše tam, kde se mohou nasytit energií a protože mohou, na rozdíl od většiny ostatních zvířat, využít i negativní energii, mohou se často zdržovat tam, kde je nějaký problém.Je tam totiž také pro ně větší klid a ostatní zvířata se místům vyhýbají, nejsou jim příjemná. Podobnou transformační schopnost mají i některé druhy společenského hmyzu, mravenci či včely, ze savců je nejznámější kočka.

Zase, na druhé straně, určitě nemusí člověk propadnout obavám, pokud se kočka přitulí k Vám nebo k malému dítěti a hledat za tím vždy chorobu by byla úchylka. Kočky jsou společenské a přítulné, využijí TAKÉ negativní energii, a pokud mohou prospět, prospějí – ale rozhodně jim je milé lidské teplo, normální lidské zdravé vyzařování i jemné vyzařování dítěte. Komu by nebylo?

Viděl jsem na vlastní oči případ, kdy se přátelil pes s kočkou. Když pes postupně stářím chátral, kočka jej udržovala ve zdraví a postupně i naživu masáží předními tlapkami a dodáváním bioenergie, takže mu významně prodloužila život. Pes jí byl vděčný a kočku k tomu nikdo nenutil. Pejsek se jmenoval Profesor, a už nežije, kočka má jméno Anna Lisa a je stále při síle a zdraví. Lidí, kteří to viděli, bylo více.

Považovat kočky za tak podřízené člověku, aby měly pouze vyhraněnou funkci léčitelky, by bylo nadsazené. Majitelé koček vědí, že kočky jsou velmi nezávislé, nicméně s člověkem souzní a uznávají jej. Jsou důstojné a moudré. A každá je jiná. Některá je hrdá šlechtična a některá živočišná nosička myší na práh domu. Nemyslím, že by byla některá lepší, jsou prostě unikátní – jako lidé a ostatní bytosti.

Každý tvor někdy pracuje a někdy se baví. Kočky jistě nejsou vyjímkou, jsou přirozené. V tom, i v přiměřeném odpočinku, bychom se měli inspirovat. A také v přílišném nevyhýbání se negativním věcem, ale spíše jejich proměnou na pozitivní, protože jak jinak změníme sami sebe?

Domnívám se, že toto je pravý důvod uctívání starých Egypťanů, vysoká transformační schopnost totiž vede k plnění naší úrovně jemnou pozitivní silou a k celkovému zjemnění života – a kočka je jedním ze vzorů, jak a pročto dělat.

MR

Komentáře