Jak obecně s problémem zacházíme? Není tomu tak, že neustále hledáme nějaké řešení, které je přesně protikladné k obsahu našeho problému? Šetříme, pokud jsme vydali příliš mnoho peněz. Postíme se, pokud jsme přibrali na váze. Ačkoliv tímto způsobem přecházíme od jednoho extrému do druhého, může být řešením. Avšak jen dočasným řešením. Není totiž jemné, rychlé, zaručené ani trvalé. Každý problém však v sobě již řešení obsahuje. Co nám přinese určitá situace je přesně tím, co nás z této situace opět může dostat! „ Dobro „ a „ zlo“ jsou pouze dvě formy projevu jedné a téže věci. Jed může zabíjet, protijed léčit. Je nyní jed dobrý nebo zlý? Podobné léčí podobné.

   Charakteristikou homeopatické terapie je „ efekt počátečního zhoršení „: Symptomy se horší, ale pacientovi se subjektivně již daří lépe. Počáteční zhoršení je znamením toho, že lék působí. V tomto stadiu se tedy pacient ještě jednou zesíleně vyrovnává s nemocí: přijímá ji! A cítí, že je od ní osvobozován.

   Tak funguje „ mentální homeopatie “ 

    Každý problém, který chceme definitivně vyřešit, musíme nejdříve přijmout. Nemůžeme si ho „ odmyslit „. Musíme ho „ promyslit „, promyslit se jím , i když je to zpočátku bolestné.. Jsou to léčivé myšlenky. „ Mentální homeopatie „ , jak jsem ji z důvodu „ podobnosti „ nazvala, nám může pomoci vyřešit každý problém: jemně, rychle, zaručeně a trvale. Musíme jen najít prostředek, který může vyvolat podobný problém, jaký má vyřešit…. Vezměme si za příklad problém, jíž trpí velmi mnoho lidí: finanční dluhy. Vyřešte svůj finanční problém s pomocí „ mentální homeopatie „.

   JEMNĚ – Součástí problému/bolesti je strach. Strach problém zvětšuje. Při finančních potížích budete mít strach vydávat peníze. Tím však rozvíjíte „ nedostatkové myšlení „ a duchovně se spojujete s energiemi, které způsobují ( další ) nedostatek. Vzpomínáte si na to, jak jste se učili plavat? Víte, že jste se „ nepotopili „, když jste zůstali v klidu a uvědomovali si své pohyby, pokud jste neměli strach plavat dál. A stejně, jako dnes víte, že umíte plavat ( dokonce i pokud jste se to ještě neučili, buďte ujištěni: skutečně to umíte ! ), nebudete se pouze finančně držet nad vodou, nýbrž budete plavat.

   Vydávejte peníze vědomě – Představte si peníze jako energii, která musí bez zábran plynout, pokud nemá dojít k nějaké zácpě ( na světě by zřejmě bylo méně chudoby, pokud by někteří lidé nespali ustrašeně na svých punčochách plných peněz ). Tím že nyní – vědomě a bez obav! – budete vydávat peníze, dostane se tato energie do energetického koloběhu, a bude, to je přírodní zákon, se k vám vracet. A to ještě víc, než jste vydali: Vydávat peníze znamená, že tyto peníze plní různé funkce, tedy pracují. Jsou určitým lidem v určitou dobu k dispozici, slouží nejrůznějším účelům a investicím vaše peníze! V tom okamžiku, kdy peníze v rozumné míře vydáte, jste bankou. A dostanete své peníze zpět s úroky! Proto jsou bohatí lidé stále bohatší. Proto půjčují banky peníze.

   Počáteční zhoršení – Pokud máte pro zbývajících 8 dní v měsíci už jen 500 korun a nyní z nich 200 vydáte, samozřejmě se objeví komplikace.Ale také budete mít jasněji: budete se intenzivněji vypořádávat se svým problémem – přijímat ho. A se zbylými penězi budete zacházet vědoměji, opatrněji a vděčněji. V důvěře ve „ vyléčení „ situace se už nyní cítíte subjektivně lépe. A počáteční zhoršení je právě to, co se pro vás stane prvním zlepšením.

   RYCHLE – Pokud je dosaženo nejhlubšího bodu tmy, začne se blížit den. Každá situace se ve svém nejvyšším bodu mění ve svůj pravý opak. Prvotní zhoršení vede váš problém ihned, cíleně, k jeho nejvyššímu bodu a urychluje tak proces jeho zvratu „ léčení „. Jedno přísloví říká: Když je nouze nejvyšší, pomoc boží nejbližší.

   ZARUČENĚ – Problém zůstává tak dlouho nevyřešen, jak dlouho je nepochopen . „ Prvotním zhoršením „, dalším vydáváním peněz, se však musíte s daným problémem vypořádat silněji, musíte se důkladněji rozhlédnout – a přijmout ho. Tí, jste splnili podmínku, za níž je možné situaci změnit. Jste nyní mentálně ve spojení s řešením, které je obsaženo v problému samém. Podle zákona rezonance budete nyní přitahovat lidi a události, jež vám pomohou objevit cestu z nedostatku peněz, zpět do „ zdravých „ finančních poměrů.

   TRVALE Honoré de Balzac jednou prohlásil: „Lidé vydávají peníze, které nemají, za věci, které nepotřebují, aby tím imponovali lidem, které nemají rádi „. Každé přespříliš něčeho je agresí vůči pocitu méněcennosti, nedostatku. Každé přehánění vypovídá o nejistot. Člověk vydává jen tehdy „ příliš mnoho peněz „, pokud má „ příliš málo „, respektive je o tom přesvědčen – a také je velmi poučné, za co tyto peníze vydává. Je to tedy vždy pocit „ nedostatku „, který produkuje „nedostatek.“ „ Prvotní zhoršení „ nám pomůže poznat, v čem spočívá ten domnělý nedostatek, říká „ pacientovi „ co je podstatné. Tím je pak každé příliš mnoho, každé přehánění, do budoucna zbytečné. Problém je trvale vyřešen, člověk ho již nepotřebuje.

   Ne-jednání znamená ne-ošetřování – Model „ hlavy v písku „ se stará spolehlivě o skřípění zubů. Pokud necháváte ležet neotevřené a nepovšimnuté výpisy u účtů, účty a upomínky a uchylujete se k ukrývání, dosáhnete opět velmi rychle svého „ neuralgického bodu „. Problém, který potlačujete, nemůžete současně přijmout. Pokud problém nepřijmete, nemůžete ho změnit, vyřešit. Nic se nezmění, pokud něco nezměníte vy sami!

   Nevědět, kde se problém vzal, znamená nevědět, kam směřuje – „ Homeopatické „ řešení vám poslouží k uvědomění si vašeho problému. Pokud tedy pouze vydáváte peníze a nevidíte skutečnou příčinu nedostatku peněz, docílíte také jen „ alopatického „ efektu: bolesti zmizí, příčina zůstává.

   Pohledem na léky se ještě nikdo neuzdravil – Svíčka přirozeně hoří. Ale zapálit ji musí už člověk. Kdo od „ mentální homeopatie „ očekává, že působí sama na základě své existence, kdo ji tedy nepoužívá, ten se může klidně při další chřipkové epidemii postavit před výkladní skříň lékárny a čekat na uzdravení.

Iva Hédlová podle Angeliky Hoeflerové

Zdroj: www.zdravi4u.cz