V souvislosti s těmito událostmi se nejprve dostaví pocity vzteku, které vzápětí mnohé vyburcují k aktivitám, které změní Svět v lepší domov pro všechny.

Ve všech městech na Planetě se i nadále množí protestní akce. Dobří lidé Země se zastávají svých práv coby obyvatelé Světa a Vesmíru. Vy, jakožto členové týmu Světelné Rodiny, jste žádáni o udržování klidu a míru ve všech svých myšlenkách, slovech a činech. Zjišťujeme, že si všichni procházíte posledními úrovněmi čištění a přijde chvíle, kdy vyčistíte vše, co nesouzní s vaším vyšším Já a vyšším dobrem.

Vidíme, Drazí, že mnohé z vás trápí napětí v oblasti solar plexu, jde o tíži sítě lidského vědomí, projevující se v této době. Je těžké zcela transformovat tuto kolektivní energii, neboť je trvale nestabilní. Pokud hledáte možnosti, jak si udržet klid, pomůže vám vytvořit si ho způsobem vnějšího vyjádření. Všichni jste Zářící Bytosti a vaše schopnost šířit svůj vliv dále z vašeho domova ve stále širších kruzích je velká pomoc při udržování rovnováhy rostoucích kolektivních energií.

Jednoduše řečeno, láska je odpovědí na všechny výzvy, kterým čelíte. To je to hlavní v každé situaci, které jste vystaveni ve vašich každodenních životech. Vždy to vyžaduje vědomou volbu z vaší strany, neboť volba lásky je posilující čin a záměr s dalekosáhlými důsledky. Milovat druhého, když vás zraní, posiluje nejen toho, kdo si volí lásku, ale všechny kolem něj a toto se šíří ven, do pole kolektivního vědomí s cílem léčit a žehnat veškerému Lidstvu.

Taková je moc vašich Bytostí a způsob, jakým ovlivňujete váš Svět kolem vás a vaši Planetu Zemi. Takže se po vás chce, abyste udržovali svá nejvyšší předsevzetí a odpouštěli si své momentální návraty během čištění všeho, co vám již neslouží ku prospěchu. Zemi nyní obklopuje a obaluje větší Světlo a váš Svět je naplňován Světlem, pokud jste to ale schopni vnímat. Energetické pole Země roste a expanduje současně s tím, jak s Ní spolupracujeme v zájmu bezpečného vzestupu do vyšších dimenzí společně se všemi jejími obyvateli.

Důvěřujte a věřte ve svou sílu pokračovat a tvořit pozitivní změnu v celkovém pokroku přijímání většího množství Světla. Pomalu, postupně se toto Světlo šířilo až do současnosti. Toto Světlo podporuje veškeré Bytí vašeho Světa. Každý den se v srdcích Lidstva a ve všech říších Světa odehrává více zázraků, a tím se mezi vámi zlepšuje spolupráce a empatie. S tím, jak Lidstvo ponese ve svých fyzických tělech více Světla, budou tyto pocity nadále narůstat. Čím více Světla bude absorbováno do každé buňky fyzické formy, tím méně bude temnoty.

Je důležité pronášet každý den afirmace Světla, propojovat se se svým nejvyšším a nejlepším dobrem a také do zdroje Všeho, Co Jest. Pokračujte na své Cestě s odhodláním, rozhodnutí a s pocity radosti, neboť skutečných zázraků je spousta!

Do příštího týdne…

JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.