A teď nastal čas, kdy tato dokonalost vašeho dědictví zase jednou prosvítá skrz, a vy už nemůžete déle popírat ani ignorovat to, čím jste. Zkoušky a lekce dopadají tvrdě a rychle na ty, kteří si zvolili zůstat pošpiněni v nízkých vibracích. Když pozvednete své vibrace, vaše zkušenost se zkouškami a lekcemi bude probíhat na mnohem jemnější úrovni, a přesto je budete prožívat. Uvítejte je, drazí, představují váš růst. Tyto zkoušky a lekce vás pozvednou k vibracím lásky, radosti, míru a harmonie, a vy se budete divit, proč vám trvalo tak dlouho navrátit se na duchovní stezku a k vašemu dědictví.

V tomto jedinečném okamžiku máte všechny dary a talenty, které potřebujete, abyste dosáhli všeho, co si přejete. Rozjímejte v tichosti svého posvátného srdce. Rozjímejte nad svými dary a talenty. Přinesli jste si do současného života mnoho darů a talentů, získali jste je díky oddanosti a píli ve vašich minulých životech. Zpřístupněte je. Využívejte je. Jsou uloženy ve vaší podvědomé mysli, kde čekají, až je vynesete na povrch a začnete je používat. Když jste si osvojili nějaký dar v minulém životě, je pro vás na požádání dostupný, ale musíte požádat svou podvědomou mysl, vaši Já Jsem Přítomnost o pomoc při jeho přivedení do současného života. Je tam, drazí, nikdy o tom nepochybujte.

Máte všechny ctnosti, schopnosti, přednosti a přínosy Božské mysli uložené ve vás. V minulosti jste je svobodně používali, a můžete je používat svobodně i nyní, když si stanovíte cíl a využijete je pro své nejvyšší dobro a nejvyšší dobro všech. Tyto dary a talenty vám pomohou v plnění vašeho Božského poslání, poslání, které vám přinese velkou radost a donutí vaše srdce zpívat. Zeptejte se při meditaci: „Jaké je moje Božské poslání? Co mám rád tak moc, že moje srdce zpívá, když na to myslím, když to dělám?“ Tam leží vaše odpověď, a možná mnohé z vás překvapí. Buďte otevřeni možnosti, že ji obdržíte od vašeho Božského Já, vaší vnitřní moudrosti. Vaše Božské Já trpělivě čeká, až aktivujete své Božské poslání, svůj zvláštní kousek skládačky, který zajistí vaše pozemské dědictví. Je to dar pro lidstvo a Zemi, který nebyl dán nikomu jinému na planetě. Je to váš jedinečný dar, nabídnutý způsobem, který bude pomáhat Zemi a všem formám života, s velkou láskou a radostí, protože tapisérie života dostává další skvělé vlákno, další skvělý doplněk. Díky vám Božské Já vykračuje vpřed, aby obohatilo Vše Co Je. Je to nanejvýš velkolepé, drazí. Přijměte to, proto jste zde, abyste zakusili naplnění tohoto Vše Co Je, abyste poznali velkou lásku, velkou radost, protože vy „Jste“ Božské Já skrze vyjádření vašeho božského poslání.

Také můžete rozšiřováním svých obzorů vynést na povrch nové dary a talenty. Neexistují žádná omezení pro to, co můžete mít, dělat nebo čím můžete být. Přestaňte usilovat, zbavte se omezení, která kladete sami sobě a místo toho dovolujte. Dovolte hojnosti všeho stvoření, aby vámi protékala, má v sobě zahrnuty nové duchovní dary, které se vám nabízejí. Musíte o tyto dary poprosit a potom poodstoupit, pracovat s nimi, zpracovat je, a udělat je svou součástí s tím jak postupujete radostně naplněni vaším Božským posláním, s vědomím, že máte všechnu moudrost, znalosti, dary a talenty, které jsou vám dostupné, aby vás vedly k možnosti projevení vašeho Božského poslání na Zemi.

Buďte přítomni v tomto okamžiku, drazí. Máte sklon chtít se zvednout a vrátit se domů, protože toužíte po dokonalosti, kterou jste kdysi poznali. Tato dokonalost je teď zde, a je na každém z vás, abyste ji hledali na Zemi, vytvářeli nebe na Zemi, a pomáhali Zemi, aby se také navrátila k dokonalosti. Běžte dovnitř, do hlubin poznání toho kdo jste, vstupte do svého nitra, ke klidu Všeho Co Je. Vstupte do nitra, do odhodlanosti, statečnosti, síly, odvahy, moudrosti, to všechno jste vy. Vstupte dovnitř a prociťte své rozpínání, rozpínání Božské mysli, která je ve vás. Prociťte ten proud, to vyzařování vaší vnitřní Božské mysli, která je vaším předvojem a vyzařuje lásku a radost, mír a harmonii, protože jste to vy sami, kteří v sobě nastolujete tuto rovnováhu a harmonii. Zhluboka dýchejte, když naplňujete sebe sama pránou a Adamantinovými Částicemi, protože čím více se dostáváte do rovnováhy a harmonie, tím více jich přitahujete. Prána naplňuje vaše pravé bytí energií životní síly, pomáhá vám vrátit se k dokonalému kypícímu zdraví a pomáhá vám při zbývajícím soustředění na lásku vašeho posvátného srdce.

Každý krok, který podniknete, abyste zvýšili své vibrace, vám dennodenně pomáhá, abyste zůstali ve svém středu a mohli čekat na zázrak a nejvyšší možný přínos. Mistři znají své Božské poslání a přivádějí je s velkým odhodláním, radostí a touhou k dokonalému vyjádření. Vykročte směrem k velikosti, kterou jste, vykročte směrem k naplnění vašeho Božského poslání. Vykročte a každým dnem se zbavujte všeho, co už neslouží vám ani nejvyššímu dobru všeho stvoření. Očistěte se od nízkých vibrací a dovolte vstoupit vyšším vibracím, které vám pomohou dovést vaše Božské poslání k naplnění, protože každý z vás tvoří nebe na Zemi pro vás, a nakonec i pro všechny formy života.

Jsem s vámi. Pozvěte mě, a já vám pomohu při naplňování vašeho božského poslání, touhy vašeho srdce. Vězte, že jste milováni a obklopeni všemi z vyšších sfér, kteří jsou rovněž připraveni vám pomoci.

Jsem Archanděl Michael a přináším vám tuto pravdu.

Zdroj článku : Michel Coutant, www.transformingradiance.com

Můžete kopírovat a sdílet s Láskou a požehnáním. Prosím kopírujte tuto zprávu v její celistvosti, vyjádřete vděčnost Archanděli Michaelovi prostřednictvím Rev. Michelle Coutant

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila pro www.transformace.info Iva M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Komentáře