Současná rozloha farmy je 81 ha, z toho 71 ha je orná půda, 2,5 ha sady, 2,5 ha zelenina a 5 ha louky. Pěstujeme obiloviny, několik desítek druhů zeleniny a ovoce (třešně, višně, švestky, hrušky, meruňky, mirabelky, jablka) a také bylinky, vše v bio kvalitě. Snažíme se pěstovat vlastní bio osivo a sadbu zeleniny, obilovin a brambor.

Na pozemcích, které pod vlivem socialistické zemědělské výroby zcela změnily svoji původní vyváženou strukturu, obnovujeme budováním biokoridorů, remízků a zelených pásů původní rovnováhu, lépe je strukturujeme a harmonicky využíváme. Tato činnost má pozitivní dopad na ekologickou situaci v daném území, na potlačení eroze, vyšší údržnost vody, zvýšení přirozené úrodnosti půdy i zvýšení diverzifikace flóry i fauny. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený ekoagrosystém s využíváním netradičních energetických zdrojů, dojde i ke snížení energetické náročnosti. Lokalita farmy v berounském okrese v katastru obce Nenačovice na okraji křivoklátských lesů splňuje řadu důležitých kritérií pro ekologické hospodaření – relativně čisté prostředí a izolovanost od okolní konvenční zemědělské aktivity a rušivých vlivů. Hospodaření nám naopak poněkud ztěžuje fakt, že se lokalita nachází v mrazové dolině a dešťovém stínu. Naštěstí Ing. Jiří Pospíšilík, který farmu vede, je velmi zkušeným ekofarmářem, a tak se nám daří postupně zlepšovat kvalitu a rozmanitost pěstovaných produktů.

V roce 1993 získala naše ekofarma čestné uznání v soutěži o ekologický projekt roku. V roce 2007 jsme obdrželi významné ocenění „Bartákův hrnec“ pro nejlepšího ekologického zemědělce roku 2006.

Komentáře