Bandolier, 4.11.2001 — Poměrně překvapivé výsledky přinesl reprezentativní výzkum, provedený v USA. Během roku 1998 bylo telefonicky dotazováno 9585 dospělých osob.

 

Zjišťovány byly parametry jako výška a váha, kouření, problémy s pitím alkoholu, sociální podmínky života (chudoba), zdravotní stav (17 nejčastěji se vyskytujících chronických onemocnění, např. astma, diabetes, hypertenze, artritida, kardiovaskulární choroby, rakovina, neurologické a psychické poruchy, mrtvice aj.), celková kvalita života apod.

Výsledky ukázaly, že obezita má podstatně vyšší vliv na zhoršený zdravotní stav než např. denní kouření či nadměrné pití alkoholu. 

Byl-li za 1. stupeň obezity považován index tělesné hmotnosti (BMI) v rozmezí 30-34,9 kg/m2 a 2. stupeň obezity BMI nad 35 kg/m2 pak lidé s obezitou 1. stupně byli v průměru o 50% více nemocní, než osoby s normální hmotností (stejně jako ti, kteří trpí chudobou ale znatelně více, než chroničtí kuřáci i pijáci) a osoby obezitou dokonce o 100% více nemocní než štíhlí lidé

Při zpracování výsledků byly přitom zhodnoceny všechny důležité faktory, které mohly výsledky ovlivnit.

Podle autorů přinášejí výsledky jasný signál: obezita je pro zdraví lidi mnohem nebezpečnější než kouření či pití alkoholu. Proto by měla být boji s obezitou věnována maximální pozornost jak v klinické praxi, tak v nejrůznějších kampaních, kladoucích důraz na péči o vlastní zdraví.

Převzato z Public Health 2001 :115:229 235
foto: sxc.hu

Komentáře