Mimo jiné:  

  • Dramatické vzájemné vzdálení chodníků duality a jednoty.
  • Odpadnutí všeho, co je špatné.
  • Souběh První a Druhé vlny.
  • Objevení se pravých celistvých (ti, co jsou Jedním)
  • Aktivace 2. části 8. brány cesty 11:11
  • Narození Nové matrix celistvé pravé lásky.
  • Začátek čtyřleté fáze, která přinese nové MUA nebo Velký evoluční cyklus.
  • Narození Bílého draka.
  • Skutečné sloučení jako Jedna bytost.

 PŘEHLED ROKU 2008  

Minulý rok byl mocným rokem přechodu. Ti, kterými jsme byli když rok začínal, se velmi liší od těch, kteří rok dokončili.

Mnozí z nás se cítili zbití a vyčerpaní na posledních kilometrech staré cesty duality. Někdy to vyžadovalo všechny naše síly, abychom mohli jít dál. Ke konci roku byly poslední kilometry neúnosné. Toto znamenalo, že jsme konečně dosáhli konce staré cesty.

2008 byl také rokem, kdy jsme byli vyzváni se postavit své “perfektní bouři (zteči)”. Toto bylo naší největší výzvou, neboť to představovalo to, čemu jsme se nejvíce přáli vyhnout, nebo jsme se toho obávali, anebo to bylo největší překážkou na naší cestě. Perfektní bouře byla poslední překážkou, kterou jsme museli zvládnout, abychom se osvobodili. A mnozí z nás odvážně kráčeli přesně do jejího centra.

2008 byl rokem Posvátných hledání, která nám pomohla posbírat a sjednotit dávno ztracené fragmenty svého Bytí. Byl to rok, ve kterém jsme nalezli ztracené poklady, které nám sloužily jako zkušební kámen svého pravého jaderného Bytí. Putovali jsme labyrintem až jsme dosáhli jeho středu. A pak se všechno náhle točilo kolem nové, pravdivější pozice. Chápali jsme, co bylo reálné a co nereálné v některé z dalších nekonečných perspektiv. A mnozí z nás zažili kvantové průlomy, které nás osvobodily. A začali se objevovat praví celiství…

PRVNÍ A DRUHÁ VLNA

PRO TY Z PRVNÍ VLNY

První vlna jsou starší duše, které jsou na planetě velmi dlouhou dobu. Přišli jsme sem pod mistrovským číslem 11, abychom ukotvili Nové. Posbírali jsme množství pozemských zkušeností a bohatství moudrosti a vědění.

V posledních letech jsme vyčerpaně kráčeli své poslední míle pustinami, které byly stále více nehostinné. Stará jezírka a staré zdroje výživy a kreativity vyschly a my jsme museli vynaložit obrovské úsilí, abychom ještě našli zabezpečení a inspiraci. Nesli jsme stále váhu těžké zodpovědnosti a vše, na co jsme zdánlivě měli čas, byla práce a ještě více práce. Není to tak, že bychom nechtěli mít zábavu, chtěli jsme. Staré druhy zábavy už nám ale žádné pobavení nepřinášely a mimo to jsme měli zvládnout příliš mnoho práce na své osamocené cestě.

Když jsme šli své poslední kilometry, často jsme se škrábli v ostrém trní nebo jsme uklouzli na hladkých kamenech, které byly na naší cestě. Proto jsme se museli naučit nové cesty a způsoby, jak tyto mnohé překážky, které nás blokovaly, obejít. Toto požadovalo neustálé odbočování. A abychom mohli přežít, museli jsme vyvinout nový rozšířený způsob pohledu, abychom mohli pohlížet za všechny vnější události a mohli porozumět, co se SKUTEČNĚ DĚLO. Museli jsme přivést své Nové pravé Já do všech svých akcí, jinak by nás zacházení s tolika dávno prošlými elementy utisklo (umačkalo).

Ve stejnou dobu jsme pravidelně svoji bytost pročesávali, vrstvu po vrstvě, a odstraňovali zbytky všeho nepravdivého a odkládali všechny strachy a pochybnosti a nahrazovali je láskou a věděním. Zatímco jsme tím byli zaměstnáni, mnozí z nás přehlédli, že se krajina kolem nás stala měkčí. Trní ubylo; překážky byly méně pevné a více transparentní. Nalézali jsme nové zdroje výživy na zcela nečekaných místech. Podpora k nám přicházela, když jsme ji nejvíce potřebovali.

Čím pravdivějšími a reálnějšími jsme se stali a čím více jsme přeměnili svoji vnitřní krajinu, abychom mohli žít ve Větší realitě, tím rychleji se měnila naše vnější krajina. Náhle jsme si všimli ostrůvků zářivě zelené trávy a mocných stromů. Z ničeho se objevili ptáci a začali zpívat. Vzduch byl svěžejší. Bublající proud nás zásobil novým pramenem čerstvé vody.

Naše poslední kilometry na staré cestě duality konečně skončily. A to vůbec nevadilo, protože již nejdeme po staré cestě. Již nežijeme ve starém umírajícím světě duality. Dualitu a strachy již nevyživujeme, protože už na ně nevěříme/nemyslíme. Žijeme ve Větší realitě a naše krajina je čerstvá a nová, plná úžasných květin a nesrovnatelné krásy. A s každým naším krokem se náš svět stává hmatatelnějším a opravdovějším. Vstoupili jsme do oblastí svých Nejdivočejších snů a ony se pro nás manifestují jeden za druhým.

PRO TY Z DRUHÉ VLNY

Druhá vlna jsou novější duše, které měly mnohem méně životů na Zemi. Přišly sem pod mistrovským číslem 22, aby vytvořili Nové. Mají nadmíru čerstvé energie a nových nápadů/myšlenek.

V minulých letech se ti z Druhé vlny cítili otráveně/znuděně a nenaplněně. I když mají nadbytek energie, nenacházejí správná místa, aby ji využili, a jejich energie začíná stagnovat. Byli často naplnění obdivuhodnými přáními, které by chtěli vytvořit, přesto ještě nebylo nic vnímáno jako dost reálné nebo dost velké, aby projevili celou svoji energii. Dívají se na své pravděpodobné možnosti kariéry, aby pak konstatovali, že žádné nemají. Namísto toho plní svůj nekonečný volný čas nesčetným rozptylováním, nekonečným tréninkem a projekty malého rozsahu, které neplní.

Druhá vlna ví, že je toho v životě více, neví ale, že to mají nalézt. Dívají se kolem a vše, co vidí, jsou jiní otupělí Druhé vlny a unavená stará První vlna, která zdá se pracuje bez toho, aby z toho skutečně měla radost. Oplývají bohatstvím zručností, ale i nedostatkem sebedůvěry, aby je přinesli do světa. Vyhlížejí nějakou možnost, jak se vyjádřit, osvobodit ze své letargie (kterou si sami uložili), běžet divoce a bez zábran jako vítr, hnát se přes planetu a přinášet trvalé změny, ale ještě chybí jeden klíčový element. A tak dál sklouzávají do závislostí, otupují se drogami, nekonečnými hrami na počítači nebo virtuálními světy, vyhýbají se každému náznaku zodpovědnosti, protože se tím cítí být stahováni dolů a jen napůl živí.

I když začnou chápat – když jde o to, aby zcela nastoupili a radostně převzali ta mnohá žezla zodpovědnosti, která jsou jim nabízena – začínají stoupat jejich strachy a odpor. Neboť zjistí, že od nich nikdy nebylo nic požadováno – a co když selžou? Tak se někteří z nich stále ještě drží zpátky a stavějí zdi omluv, aby zakryli své hluboko sedící strachy.

Druhá vlna je nyní v procesu dohánění toho, co vnitřně vědí, že je reálné a pravdivé. Dalším krokem je nalezení cesty, jak to přinést ven do vnějšího světa. Jsou připraveni převzít zodpovědnost za monumentální změnu z duality do Jednoty. A budou to dělat s radostí!

“MŮSTKOVÍ LIDÉ” NEBOLI 1,5 VLNA

Existují také ti, kteří nepatří ani k První ani ke Druhé vlně. Zahrnují směs obojího a jsou zde proto, aby sloužili jako mosty, aby se mohly cesty První a Druhé vlny seběhnout. Pokud jsi můstkový člověk, budeš mít kombinaci zkušeností jak První tak Druhé vlny.

2009 PRO PRVNÍ A DRUHOU VLNU

V roce 2009 budou mnozí ze druhé vlny zažívat obrovskou aktivaci jedinečného rozsahu. Probudí se ze své letargie a jako pravé jaderné bytosti povstanou a dají pocítit svoji celou prezenci. Radostně vstoupí do svého celého mistrovství a ochotně začnou nést zodpovědnost. Dříve oddělené cesty První a Druhé vlny se konečně seběhnou a umožní nám vstoupit do AKCE do zcela nové úrovně JEDNOHO BYTÍ. Společně jako JEDNA bude První a Druhá vlna vytvářet Nový svět.

VÝVOJ NEBO NOUZOVÁ SITUACE?

V minulých letech jsme žili ve světě extra navrstvených simultánních realit. 2009 je rokem, kdy se tyto reality zjevně oddělí. Cesty duality a cesty Jednoty se začnou oddělovat a budou mít zcela odlišné zkušenosti/zážitky.

Proto je enormně důležité, jakou v roce 2009 zaujmeme pozici. V roce 2008 jsme byli konfrontováni s početnými výzvami. Naší největší výzvou bylo postoupení nás samotných na zcela novou úroveň a že jsme se stali Pravou Jadernou Bytostí. Když se nám povedlo tohle, budeme cestu před námi vnímat jakoby se vynořila z pustiny a proměnila se na úrodnou krajinu neobyčejně krásnou. Pokud jsme to doposud ještě neučinili, mělo by se to stát naší nejvyšší prioritou, protože to, kde budeme stát v roce 2009, bude určovat jakou realitu budeme zažívat.

Je zjevné, že stará cesta duality dospěla ke svému pevně stanovenému konci. I když to bude potřebovat ještě několik dalších let, aby to skončilo, tento proces se bude v roce 2009 dále urychlovat. Toto je jeden z důvodů proč už déle nechceme žít v dualitě. V průběhu doby přeměny se rozpadne nebo zhroutí všechno, co je nepravdivé nebo prošlé/zastaralé. To se momentálně děje. Děje se to na celém světě a bude to stále silnější. Neexistuje žádné východisko, jak bychom mohli tomuto procesu uniknout, jedině se projevit jako Pravé Bytosti.

Když se odebereme na naši novou úroveň, když začneme obydlovat Ultra Větší Realitu, objevíme, že máme možnost cestovat zcela novou trasou/cestou, cestou Jednoty. Tato cesta je zcela jiná než cesta duality a prezentuje množství nových příležitostí a nových zkušeností – takové, které nám dříve nebyly přístupné. Tak budeme vstupovat do OBLASTÍ ZA HRANICEMI NAŠICH NEJDIVOČEJŠÍCH SNŮ.

Zde jsou dvě různé cesty, kterými se v roce 2009 můžeme vydat. Kterou cestu si vybereme budou určovat naše zkušenosti.

CESTA NOUZOVÉ SITUACE

Když budeme pokračovat po rozpadající se cestě duality, budeme zažívat stav neustálých nepředvídaných událostí nebo drobných nehod. Pokud stále ještě budeme mít nějaké zaměstnání, které nenávidíme, může zmizet. Pokud stále ještě lpíme na partnerovi, který není tou naší Pravou JEDNOU LÁSKOU, bude mít partnerství dobrou šanci se rozpadnout. Pokud stále ještě své životy naplňujeme zastaralými a povrchními aktivitami, budou od nás odstřihnuty. Pokud stále ještě věříme na nedostatek a nouzi, budeme ji zažívat více. Pokud budeme lpět na přesvědčení, že je námaha součástí přirozeného života, stane se život velmi tvrdým. Pokud se stále ještě budeme schovávat před svým pravým já, přičemž postavíme stěny odporu, budou nám sebrány všechny naše skrýše. Když budeme lpět na našich starých bezpečnostních sítích, budou nám mizet pod nohama. Pokud budou naše akce nadále spočívat na strachu, zvětší se naše strachy na takovou míru, že se buď zhroutíme nebo prorazíme. Toto je cesta nouzové situace.

CESTA VÝVOJE

Pokud se ta první cesta nejeví moc lákavě, my všichni máme možnost jít zcela novou cestou, cestou postupného vývoje. Zde vkládáme všechno svoje úsilí do vystupování jako Pravé Jaderné Bytosti. Neustále odstraňujeme každý starý vzorec, každou objevenou poruchu, všechny staré resty ze své osobní matrix. Průběžně zdokonalujeme naše bytosti, abychom hovořili pouze pravdu a mohli vyjadřovat jen své pravé pocity. Propouštíme všechny aktivity, přátelství a partnerství, která již nejsou pravdivá a reálná. Už nepracujeme v zaměstnáních, která nám berou naši životní sílu a vytváříme nová zaměstnání, kde plně vyjadřujeme svoji kreativitu a můžeme sloužit svému pravému záměru. Nalézáme své skryté bankovky/bankovní účty a víme, že o nás bude vždy postaráno. Rozšiřujeme svá stanoviště a stojíme tu jako pravý král králů nebo královna královen., kterými skutečně jsme. Staneme se bojovníky Lásky a šíříme LÁSKU všude, kde jsme!

Rok 2009 je rokem objevení se pravých Celistvých (ti, co se stali JEDNÍM). Je čas nastoupit, vykročit, sejít se dohromady jako JEDEN, probudit ten velký potenciál spícího giganta našeho JEDNOHO Bytí a konečně činit to, proč jsme sem přišli. Čím víc to budeme konat, tím snazší se všechno stane. Budou se manifestovat zázraky, zelená na semaforech bude nejen zůstávat, bude stále zářivější a bude osvětlovat naši jasnou cestu do Nového a Pravdivého.

POSVÁTNÁ PAGODA

Posvátná Pagoda leží vysoko nahoře na kopci. I když se nepohybuje, ovlivňuje celou krajinu. Každý v okolí je utěšován její uklidňující přítomností. Zahaluje lidi ochranou a objímá je láskou. Ztělesňuje rezonanci Větší Reality a je neustálou upomínkou, že JE VŠECHNO DOBRÉ.

Někteří lidé budou inspirováni podniknout putování na vrchol kopce a nechat v Posvátné Pagodě obětní dary. Vždy odcházejí osvěženi a obnoveni. Jiní se na ni nahoru jednoduše jen dívají zatímco věší prádlo nebo jdou na procházku a cítí se hluboce uklidněni, že tam stále je. VŠECHNO JE DOBRÉ.

I když je Posvátná Pagoda schována za mraky nebo za kopcem, její přítomnost je stále vnímána. VŠECHNO JE DOBRÉ.

A pokud by někdy zmizela, došlo by k velké nulové zóně celé krajiny, nadějí a snů lidí. Proto je tak důležité, aby byla uctívána a respektována Posvátná Pagoda.

V průběhu tohoto významného roku 2009, kdy se před našima očima zhroutí mnoho duality, musí být vytvořeny stabilizační letky, aby ukotvovaly základy Nového a Pravdivého. A toto je ten důvod, proč se každý z nás musí stát Posvátnou Pagodou. Musíme otevřeně a odvážně stát skutečně v naší nové krajině a být pro všechny viditelní. A neustále vysílat vlny ujišťování, že JE VŠECHNO DOBRÉ. A vyzařovat tu nejopravdovější Lásku do našeho celého okolí.

MUA

MUA (vyslovuje se mů-á) je staré slovo z Tahiti, které znamená úplně na začátku a před čímkoliv jiným. V tomto slově jsou zakódovány vzpomínky na prastarou Lemurii anebo Lamu.

Existuje také ještě hlubší význam MUA, který se velmi dobře hodí do nynější doby. MUA znamená začátek velkého nového cyklu. První fáze našeho nového MUA nastane v roce 2009 spolu s narozením Nové Matrix JEDNÉ Pravé Lásky.

Předcházející MUA zahrnovaly narození Slunce a Měsíce, začátek Času a vytvoření nového světa, takového, který se narodil po Velké Potopě nebo o kterém je řeč u indiánů Hopi v příběhu o stvoření. MUA, které začíná 2009, bude končit koncem let 2011-2012, kdy přejde kalendář Máyů a Inků opět na svoji počáteční pozici.

PŘEHLED ROKU 2009

V roce 2009 bude vše, co je falešné, co je založeno na sobecké chamtivosti nebo iluzi oddělení nebo kde je nedostatek integrity (bezúhonnost, čestnost, celistvost), do té míry ultra zvětšeno, až se to zhroutí. Vše, co je pravdivé a integrované, bude mít úspěch. Toto pro nás dává DO HRY VŠECHNO. Budeme následovat cestu, která nás přivede k našim Nejbujnějším/Nejdivočejším Snům nebo budeme pokračovat po cestě, která se rychle změní v noční můru?

V průběhu roku se mnozí z nás přestěhují na místa svých Nových životů, pokud je to pro nás reálné a pravdivé a pokud je naše osobní matrix vyčištěna. I když se fyzicky nepřestěhujeme na nové místo, naše bezprostřední okolí se nápadně změní. Jakmile se to stane, uskuteční se dramatický posun/změna u lidí a rekvizit v našem životě; odhalí se naše nová kariéra; potkáme svoji Jednu Pravou Lásku/Lásky. Dokonce se změní i naše každodenní rutina a zvyklosti.

Ohledně práce a kariéry: V roce 2009 budeme mít mnohem větší úspěch při vytváření své vlastní práce/kariéry a při spolupráci se stejně smýšlejícími lidmi než tomu bylo v našich starých, na dualitě založených, zaměstnáních. Důvodem toho je, že se celá na dualitě se zakládající ekonomika nachází v procesu nulové zóny.

Toto je rok Objevení se Pravých Celistvých. Lidé na celém světě budou otevřeně vstupovat do svého plného Mistrovství, aby mohli splnit svůj pravý účel. Nastane dramatická změna u strážců a předání žezla zodpovědnosti.

A v průběhu toho se rozpadne vše, co bylo postaveno na iluzi duality…

Tímto se může stát procházení rokem 2009 občas výzvou. Musíme být mimořádně bdělí, co se ve světě děje a přesto dost opatrní, abychom do toho nebyli vtaženi. Ať se kolem nás děje cokoliv, musíme následovat jasnou dráhu do Nového a Pravého.

Rok 2009 má dvě velmi odlišné části, každou se zvláštním zaměřením.

LEDEN – KVĚTEN

První polovina od ledna do května se podobá nějaké stavbě, kam všichni dělníci přijedou najednou, aby mohli začít svou práci na nějakém velkém projektu. Každá osoba má své vlastní speciální schopnosti, které jsou bezpodmínečně potřeba, aby byl dokončen ten obrovský mamutí projekt před námi. V krátké době musí být mnoho dosaženo, což po nás vyžaduje mohutné soustředění a snahu. A i když existuje zastřenost zvýšené aktivity, pokud přesto zůstaneme zaměřeni na cíl, může být mnoho dosaženo s minimem stresu.

Během této doby se bude konat hodně Ho’o Pono Pono (Kniha: Svět bez hranic, Tajná havajská technika na vytváření hojnosti, zdraví, míru… od Joe Vitale, pozn. překl.) neboli Jak se věci dělají správně. Budeme naše bytosti neustále čistit, abychom našli všechno to, co nás brzdí nebo drží v nepravdě. Jednou z věcí, od kterých se musíme osvobodit, je kontrola toho malicherného tyrana, našeho ega. Už jednoduše nemůžeme být řízeni egem, pokud se chceme stát Pravými Bytostmi. Když oblékneme nepravé přikrašlování ega, pokusíme se schovávat naše pocity nejistoty a neadekvátnosti/neschopnosti, že nejsme dost dobří. Tato falešná fasáda může některé lidi zmást; můžeme se na čas cítit lépe, ale jen nám zabraňuje být reálnými a pravdivými. Naše ega potřebují být bezpodmínečně v souladu s naší Pravou Jadernou Bytostí, abychom mohli jet po cestě Vývoje. Neexistuje nic lepšího než být svou Pravou Jadernou Bytostí. Už nejde o dosažení moci nebo vědění; jde o to být reálnými.

Jiné věci, které nás mohou brzdit, jsou pochybnosti o tom, o čem víme, že je pravda, strach, že zklameme, že nejsme dost dobří, nedostatek důvěry ve své vlastní schopnosti a strach skočit bez viditelné záchranné sítě. Všechny tyto elementy musí být co nejrychleji odstraněny z naší osobní matrix.

Musíme nyní vyčistit všechny pozůstalé zbytky minulosti a vyléčit všechny rány, které jsme na naší cestě posbírali. Velký fokus leží na kompletaci starého. Všechno projde sítem, zbavíme se starého harampádí jak v sobě tak v našem vnějším okolí. Volná vlákna spolu pospojujeme a uzavřeme mnohé staré kapitoly našeho života. Ve stejnou dobu budeme získávat důležité nástroje a schopnosti pro naše Nové životy. Mnoho věcí bude přemístěno ze své staré pozice na novou přechodnou. Budeme vnímat na mnoha úrovních, že se nacházíme v průchozí zóně.

Částí našeho velkého propouštění bude vystoupení z nenaplněných vztahů, zaměstnání a aktivit. Mnohé je v průběhu těchto měsíců v pohybu. Mnozí z nás se v průběhu této doby přestěhují. Pokud tomu tak bude, je možné, že to nebude na náš konečný cíl, ale spíš na přechodnou pozici v rámci správné oblasti.

Zažijeme také sérii, kdy se věci jednoduše přesunou na správné místo. Toto zahrnuje setkání s klíčovými osobami z našich Nových životů a zapadnutí do našeho vnějšího okolí. Budeme integrovat některé z osob, které již známe a některé, které jsme právě potkali. Toto vytvoří novou dynamiku energie. Objevíme, že není zamýšleno, abychom sami vyřizovali záležitosti, ale že budeme mít mnohem více úspěchů, když budeme spolupracovat s ostatními ve vzájemné podpoře. Mnozí z nás se sejdou s podobnými lidmi a budou vytvářet společenství vzájemné podpory. Život a práce s podobnými lidmi naši pozici enormně posílí, neboť toto je cesta Nového.

Kolem měsíce března se budeme rozhlížet po svojí správné nové pozici, obzvláště kde budeme žít, a nové práci, kterou budeme vykonávat. Budeme prozkoumávat terén, vytvářet nová spojení a naleznem místo přistání, abychom zorganizovali svůj Nový život. Budeme mít do činění s mnoha praktickými věcmi života. Toto bude pokračovat také ještě v dubnu, když budeme více usazeni a začneme vystrkovat tykadla, abychom viděli, co tu je. Budeme také zažívat kreativní posun, který bude podporován naší novou krajinou. A vody Řeky nové Pravé Lásky začnou téct…

Květen nám přinese změnu kroku, která znamená mocný posun. Vlnobití se zvýší na velikost Tsunami a přinese nám hlavní kvantové průlomy, které nás pozvednou na zcela novou úroveň, o které jsme vůbec neměli tušení. Toto bude poprvé, kdy uvidíme přicházet na povrch první nové klíčky rostlin, které jsme zasadili do svojí krajiny. Budeme neseni vzestupným prouděním Řeky nové Pravé Lásky, neboť ona teče do Oceánu Lásky.

ČERVEN

Měsíc červen stojí sám za sebe. Je to Mega Obrat, který nás velice přetransformuje. Kloub, který držel věci na svých starých místech, udělá poslední otočení a všechno se pohne na svoji novou pozici. Všechny zbývající závoje náhle odpadnou a zázrak naší nové krajiny bude zcela odhalen. Během této doby náhle uvidíme věci, o kterých jsme vůbec nevěděli, že existují. Toto bude všude kolem nás ve fyzickém viditelné. Navnímáme, jak se náhle rozšiřuje naše barevné spektrum a umožňuje nám rozpoznávat nové barvy. V červnu zažijeme také své první MUA, neboť bude konečně narozena Nová Matrix Jedné (sjednocené, celistvé) Pravé Lásky. Toto otevře stavidla pro Čistou Pravou Srdeční Lásku.

ČERVENEC – PROSINEC

Pro zbytek roku se pohodlně oddáme našim Novým Životům. Nebude těžké se přizpůsobit; bude to vnímáno jako zcela přirozené. Sejdeme se s našimi pravými lidmi a budeme spolu žít a pracovat. Bude existovat silný pocit spojení se stejně smýšlejícími, také s těmi, kteří žijí na druhé straně planety. Spící obr našeho Jednoho Bytí konečně ukončí své podřimování a doroste do své velkoleposti. Sdílet zodpovědnost a sloužit jako Jeden, budeme konečně ve velkém rozsahu konat to, co jsme sem skutečně přišlli dělat. Ve stejnou dobu budeme konečně schopni zaměřit naši pozornost na své osobní potřeby a přání a pečovat o jakékoli zdravotní záležitosti, které jsme doposud z nedostatku času nebo peněz zanedbávali.

Ti, kteří jsou opravdoví/pravdiví a reální, budou cestovat po enormně rychlé koleji. A i když se toho bude dít hodně, nebude to nepřekonatelné, protože to budeme konat společně jako JEDEN.

Naše dlouho potlačovaná kreativita vytřelí na povrch. Naše Jedny Pravé Lásky budou s námi. Budeme žít radostně své Nejbujnější/Nejdivočejší Sny, naplněni LÁSKOU za hranicemi momentálně představitelného.

A v průběhu této celé doby se bude dále rozpadat vše, co bylo postaveno na iluzi duality…

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Nechť Ti Úžasný rok 2009 přinese průlom všech průlomů splnění Tvýchch Nejbujnějších snů a Lásku všech Lásek

S nejhlubší LÁSKOU z mého Srdce Srdcí

Solara

Poselství k časové kvalitě / Novinky k Vzestupu

SOLARA: SURF-REPORT NA ROK 2009

OBJEVENÍ SE PRAVÝCH CELISTVÝCH

Přeložila Martina Mangová

Komentáře