Pokud jste s někým, o kom jste přesvědčení, že není vaším Dvojplamenem, je jasné, že stále máte nějaké ego, nějaká stará přesvědčení o Lásce ve svém srdci, která zrcadlíte jeden druhému, něco, co jste dosud nepřivedli k Lásce. Naší úmluvou s Bohem je to, že čemu věříme ve svém srdci, nám Bůh vytvoří.

Pravděpodobně ve svém srdci máte nějaká skrytá přesvědčení, jako např. že "vás Láska zraní". A tak ačkoli věříte, že chcete, aby vám váš partner byl dostupný, jedna vaše část toto nechce, protože se bojíte, že budete zraněni. Vaše ego z toho bude těžit…Přesvědčení srdce se objevují v jakékoli podobě.

Jestliže se rozhodnete přesunout se pouze k Lásce a odevzdat svoji vůli Bohu, přesvědčení vašeho srdce budou transformována (viz Rozpouštění překážek – velmi důležité). Jakmile rozpustíte zábrany svého srdce vůči Lásce, váš partner bude osvobozen od toho, aby je pro vás projevoval. Když se změníte, váš partner se také změní, aby se tak sladil s vaším vyzařováním.

Ti, kdo se pravdivě rozhodli vyčistit svá vlastní srdce, prožili neuvěřitelné zkušenosti, když přihlíželi tomu, jak se jejich partner posouvá a otevírá až nakonec mohli vidět před sebou svůj Dvojplamen, přímo v tomto partnerovi. Váš Dvojplamen vám bude vždy zrcadlit stav vašeho srdce. Váš Dvojplamen je vždy s vámi, takže čemu vlastně věříte ohledně vašeho Dvojplamene???
Jestliže se přesunete do čistého a otevřeného srdce, spatříte před sebou svůj Dvojplamen – v tom, se kterým jste.

Být osvobození od pletek

Pokud jste ve vztahu, ve kterém nastala složitá situace – když zjišťujete, že vaše sblížení přinese bolest dalšímu člověku – NEBO jestliže si myslíte, že někdo je vaším Dvojplamenem, ale on nebo ona je s někým jiným nebo z nějakého jiného důvodu pro vás nedostupný – znamená to, že vaše vlastní srdce není čisté.

Přitahujete si k sobě energii Dvojplamene nebo se ve vás rodí přání být se svým Dvojplamenem, avšak něco ve vás stále setrvává ve starém nebo udržuje váš Dvojplamen v povzdálí. Bůh nám řekl ve svých Poselstvích, že nalezení našeho Dvojplamene nikdy nezpůsobí bolest jinému člověku. Takže bude nejlepší, když pročistíte svoje vlastní srdce. Obraťte se k Bohu a řekněte "ano" a přečtěte si meditaci Rozpouštění překážek k otevření srdce. Když bude vaše srdce čisté, všechny situace se vyřeší samy od sebe a váš Dvojplamen k vám přijde takovým způsobem, že budete moci být plně spolu.

Setkání se svým Dvojplamenem ve vyšších dimenzích

Tím, jak se na Zemi ztenčují závoje a pravda Lásky se stává stále dostupnější, mnoho lidí se začíná setkávat se svým Dvojplamenem v tom, co Bůh nazývá "Opravdová realita", vyšší dimenze, v rovině ducha. Tím, jak dochází k posunu, se tyto úrovně vědomí (které jsou tím, čím opravdu jsme) stávají stejně tak skutečné nebo skutečnější než naše životy na Zemi. Takovýhle vztah s vaším Dvojplamenem v úrovních Světla přináší mnoho nádherných výhod, protože v těchto případech mají Dvojplameny úplné vědomí pravdy Lásky a mohou pozvednout vtěleného partnera do extáze a čisté Lásky.

Takže pokud jste zjistili, že máte vášnivé, extatické a sexuální setkání s nádhernou bytostí Světla, setkáváte se se svým Dvojplamenem v úrovních Světla. Rychle řekněte "ano!" Otevřete své srdce a především, začněte používat vaše Srdce dvojplamene, které společně tvoříte, ke službě.

V případech jako jsou tyto, k vám může tento Dvojplamen ve spirituální rovině na Zemi přivést člověka, který pro vás zde bude ztělesňovat váš Dvojplamen. Avšak stále více a více bude takovýhle vztah tak dalece překonávat vše, co je možné mezi dvěma vtělenými bytostmi, že se lidé budou rozhodovat pro to, aby byli vyzvednuti jejich Dvojplamenem do těchto úrovní Lásky spíše než by žádali, aby zde byl jejich Dvojplamen vtělený. Koneckonců ti v "Opravdové realitě" nebo v úrovních Světla nyní žijí v energiích, které již brzy budou i naše. Tak proč čekat?

Velmi vám k tomuto tématu doporučujeme naši knihu ,Věčná Láska Dvojplamenů, Příběh ShannyPra. Je to vzrušující příběh o jednom právě takovém inter-dimenzionálním vztahu v rovině vědomí.
 

Na pohlaví nezáleží

Bůh učinil velmi zřejmým, že setkání Dvojplamenů nemá co do činění s pohlavím pozemského těla. Do těchto těl jsme během našich inkarnací vstupovali v různých pohlavích v různých časech z různých důvodů, jedním z nichž je to, abychom se naučili toleranci a soucitu. Co je však důležité je to, že v každém vztahu Dvojplamenů představuje jedna polovina Posvátné ženství a druhá polovina Posvátné mužství. Tyto osoby mohou být buď obě v ženských tělech nebo oba v mužských tělech. To je často patrné ve vztazích mezi stejným pohlavím.

Nyní jste připraveni přečíst si o výjimečném povolení Boha pro Dvojplameny, Božím plánu pro Dvojplameny na Zemi a vstoupit do úrovně srdce a stát se tak členem Sjednocení Dvojplamenů.

Výjimečné povolení pro Dvojplameny

Výjimečné povolení pro Dvojplameny je velkolepým darem Boha pro lidstvo. Je to speciální povolení, které umožňuje Spřízněným duším nebo "duším Dvojplamenů", aby se setkaly ještě předtím než se nacházejí ve stavu dokonalé Lásky, který by byl přirozeně nezbytný dle zákona rezonance (tj. podobné přitahuje podobné). Toto znamená, že všichni na Zemi mají nyní přístup ke své Spřízněné duši, jejich jedinému Dvojplameni nebo "Blíženecké duši", právě tam, kde se nacházejí na své cestě probuzení, bez ohledu na to, zda jejich rezonancí je či není pouze Láska. Což znamená, že to umožňuje, aby nyní v životě každého člověka mohla být projevená pravá Láska.

Důvodem pro toto povolení je to, že jakmile je jednou zažívána Láska Spřízněných duší, bude posléze tato Láska otevírat srdce každého člověka. Bude to živým důkazem, že Láska existuje a že Bůh miluje každého z nás tak moc, že Boží Láska je a vždycky byla v našich životech ztělesňována jako náš Dvojplamen. Dychtivá touha po Lásce, kterou jste vždy cítili, do vás byla vložena Bohem a byla určena k tomu, aby vás udržovala v hledání svého Dvojplamene tak, abyste mohli žít v Lásce, společně, na tomto světě.

Z poselství Lásky

POSVÁTNÁ SEXUALITA

"… mluvíme o jednotě Lásky, kdy se vaše srdce uvnitř vás otevírá tak široce až to vypadá, že se roztrhne. Kdy se z vás ve vlnách pouze vylévá Láska k vašemu partnerovi. Kdy jste naplnění touhou po tom, aby váš partner nějakým způsobem věděl, jak moc ho nebo ji milujete. Kde mizí hranice vašeho těla, když společně splýváte a stávate se jedním.
Kdy vás vyvrcholení při vašem milování vymrští z vašeho těla a rozšíří vaše bytí do nejvznešenějších nebes a holubice Míru jemně usedne na vaši hruď. Kde prožitek takovéhle Lásky je balzámem pro vašeho ducha a vnáší pořádek do vašeho života. Kde cítíte, že všechny dosavadní dny na zemi a všechny obtížné překážky, které jste museli zdolávat, absolutně a zcela stály za JEDEN JEDINÝ OKAMŽIK LÁSKY jako je tahle. A kde poznání této Lásky je tak mocné, že tato Láska je důkazem pro každou část vaší bytosti, že Já, Bůh, existuji a miluji vás, protože jsem vám daroval takovouhle úžasnou a extatickou radost."

Důvěřujte Lásce. Celým svým srdcem. Celou svojí duší. Protože když důvěřujete Lásce, důvěřujete své vlastní nejvyšší přirozenosti. Když důvěřujete Lásce, říkáte "ano" přijímání všech darů vaší lidskosti, všech darů vašeho božství. Vše, co jsem učinil je Láska. Když důvěřujete Lásce a pouze tím, když důvěřujete Lásce opravdu říkáte "ano" životu!
Z Poselství od Boha

Vstupte do úrovně srdce

Pokud jste připraveni, s Božím vedením, si prosím nahlas přečtěte následující prohlášení.
"Rozhoduji se otevřít svoje srdce. Říkám "ano" Lásce.
Odevzdávám svoji vůli do Vůle Boží.
Říkám "ano" svému Dvojplameni a zahajuji proces přitahování svého Dvojplamene do mého vědomí, do mého srdce a do mého života."
 

Copyright © 2008 Uniting Twin Flames

Zdroj: www.unitingtwinflames.com
Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz  přeložila Lenka S.

Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato výše uvedená poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.

Komentáře