Požádali mě a Judi, abychom tento speciální vzkaz předal co nejdříve a proto jej okomentuji pouze stručně a věcně.

Ústředním vzkazem je zde to, že lidské bytosti mají schopnost vytvořit to, co Hathoři nazývají Medicínou světla a tento druh léku má zásadní moc a potenciál ochránit a vyléčit nás nejen od radioaktivního znečištění, ale i od účinků neurotoxinů a stejně tak i bakteriálních či virových infekcí.

Tato metoda je jednoduchá a věcná. Pro některé z vás může být celá myšlenka Božské Duše (BA) nová a proto mi dovolte vyjasnit její “umístění” a to, jak ji lze “použít”. BA, či Božská Duše, je aspektem vašeho vlastního vědomí, který je mimo omezení času a prostoru. Někteří z vás svou Božskou Duši možná nazývají Vyšší Já. Ale ať už ji nazýváte jakkoli, vaše Božská Duše existuje v tom, co Hathoři nazývají říšemi světla, a tento váš aspekt je povolán kdykoli mu vyšlete myšlenku ocenění či vděčnosti.

Vaše BA nemá místo v čase či prostoru, jelikož přesahuje obojí.

Ale má vstupní bod do vašeho energetického pole, které je asi na délku paže nad vaší hlavou. Pokud byste zvedli své ruce nad hlavu a dotkli se vzájemně konečky prstů na obou rukách, vaše prsty by byly velmi blízko tomuto vstupnímu bodu. A sem směřujte svojí pozornost v první fázi této metody tvoření Světelné Medicíny. (Umístění rukou nad hlavou je pouze kvůli představě, kde se toto místo nachází. Ve skutečnosti při tomto ruce vůbec nezvedáte.)

Jakmile zaměříte svou pozornost na oblast vašeho bodu BA, držte ve své mysli představu světla, které chcete obdržet. Řekněme například, že jste byli nebo budete vystaveni nebezpečným formám radioaktivity a jste v nebezpečí radiačního znečištění. Jakmile zaměříte svou pozornost na svůj bod BA nad vaší hlavou, držte záměr, aby energie z vašeho BA byla energií léčení a ochrany před otravou z radiace.

Poté pošlete pocit ocenění či vděčnosti nahoru z vaší srdeční čakry do bodu BA nad vaší hlavou – a jak budete držet svůj záměr, vaše Ba vás ochrání či vyléčí od znečištění radiací.

Poté přesuňte svou pozornost od bodu BA do své srdeční čakry (ve středu vaší hrudi pod sternem) a poté čekejte, než obdržíte energii ochrany a léčení od vašeho BA.

Pokud je pro vás toto nové, můžete svůj záměr společně s pocitem ocenění či vděčnosti vyslat směrem k vašemu BA několikrát, dokud nepocítíte odpověď, dokud nepocítíte navýšení energie. Jakmile ucítíte energii od vaší Božské Duše, přesuňte svou pozornost do své srdeční čakry a dovolte středu vašeho srdce, aby přijalo tuto energii.

Poté rukama obemkněte nádobu s čistou vodou a vyšlete tuto energii vaší Božské Duše do vody. Energetické léčení a/či ochrana, která vstoupila do středu vašeho srdce, projde vašimi pažemi do vody skrze dvě čakry, které jsou ve středu každé dlaně.

Tento proces opakujte celkem třikrát a poté vypijte vodu.

Pokud jste ve vážné situaci, Hathoři vám doporučují vytvořit tuto Světelnou Medicínu několikrát denně a pít ji dle své intuice.

Jak Hathoři zdůrazňují, Medicína Světla má mnohem vice způsobů využití než jen ochranu a léčení radiačního znečištění. Můžete se takto chránit před neurotoxiny stejně jako před bakteriálními či virovými infekcemi. Ačkoli to nezmínili, zeptal jsem se Hathorů po přijetí jejich vzkazu, zda by tato metoda mohla fungovat i při takových fyzických výzvách jako je rakovina. A oni řekli, že Světelná Medicína by zcela určitě mohla být vytvořena stejným způsobem i pro takovýto druh situace – stejně jako pro mnoho dalších.

Vždy, když se setkáte s takovými situacemi jako je otrava z radiace, vystavení se neurotoxinům a/nebo epidemie bakteriálních a virových infekcí, podpoříte takto účinky léků. Jinými slovy, tato metoda není určena k tomu, aby nahradila lékařské či léčitelské řešení, ale je myšlena jako doplněk – něco, co můžete udělat sami pro sebe.

Poté, co mi Hathoři předali tento vzkaz, zeptal jsem se jich na ty, kteří si nedokáží tento lék vytvořit sami – jako děti nebo zvířata. Řekli, že můžeme pro ně použít stejnou metodu pouze s tím rozdílem, že při tvorbě této medicíny se soustředíte i na to, komu je určena. Pokud ji tvoříte pro sebe, žádáte svou Božskou Duši o energii ochrany a léčení pro sebe. Pokud ji vytváříte pro své děti, vyšlete své Božské Duši myšlenku, že je tato medicína určena pro vaše děti.

Zde bych chtěl ještě něco dodat. Je mnohem lepší naučit někoho, jak si vytvořit Světelnou Medicínu než vytvářet závislost. Schopnost tvorby tohoto léku je vrozená všem lidským bytostem. Je to součástí vašeho multidimenzionálního dědictví. A umožnit někomu, aby toto učinil sám pro sebe je službou jeho či jejímu mistrovství.

Osobně bych velmi nerad viděl, tuto metodu používanou “léčiteli” s tím, že oni mají nějakou speciální sílu, kterou ostatní nemají. Tato metoda je lidským právem od jejich zrození a byl bych velmi rád, kdyby mohla být používána všemi lidmi.

Je toho mnohem víc, o co bych se rád v souvislosti s touto metodou podělil, ale z filosofického I metafyzického pozorování budu muset počkat na vhodnější dobu.

Hathoři trvají na tom, abychom tuto informaci předali a nechali ji kolovat co nejrychleji.

Převzato z www.tomkenyon.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz a www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Komentáře