"Jako vaši andělé plně rozumíme všem vašim pocitům, které prožíváte při těžkých obdobích. Chápeme vás a ceníme si toho, že jste k sobě i k druhým lidem ohledně svých pocitů upřímní. Chtěli bychom vás však požádat, abyste se v těchto pocitech neutápěli a nedramatizovali si tak své záležitosti ještě více.

Jak víte, v každé situaci se vám nabízí příležitost více se otevřít lásce a posílení. Ne vždy v ní tyto dary vidíte. Často je uvidíte až zpětně, když se ohlédnete za minulostí a pochopíte, k čemu všemu to těžké období bylo dobré. Přesto se prosím pokuste věřit v tuto pravdu, i když zatím nevidíte žádné výsledky. V KAŽDÉ situaci se vám nabízí velký dar.

 

Například, nemáte-li věci pod kontrolou, nastala možná taková situace právě proto, abyste se o to přestali neustále snažit a abyste poznali, jak blahodárný účinek může mít vaše "uvolnění otěží" na vývoj celé záležitosti. Váš strach, úzkost a potřeba kontroly budou čím dál větším problémem, budete-li se jich stále držet. Všechny tyto pocity jsou součástí vaší lidskosti a jsou do jisté míry přirozené, ale můžete se s nimi naučit zacházet tak, aby vám nebránily ve štěstí a pozitivních změnách.

Obdobně, nastala-li ve vašem životě situace, v níž se cítíte jako oběť, nastala právě proto, abyste se vymanili z pozice oběti a uvědomili si, co všechno můžete udělat pro změnu sebe samých, a tím i svého okolního světa. Okolní svět vám často zrcadlí pouze to, co nosíte ve své mysli, ve svých přesvědčeních, to, čemu věříte a co považujete za pravdu. Pokud se vám něco nelíbí, změňte sami sebe, své uvažování, své postoje a své naladění, a uvidíte, jak odlišně vám budou věci připadat a jak se bude vaše okolí měnit spolu s vámi. Nedají-li se některé okolnosti změnit, pak vám mají posloužit k vnitřnímu posílení. Jsou to lekce, které vás mají naučit vnitřnímu míru a šťastnému rozpoložení BEZ OHLEDU na okolnosti.

 

V každé situaci se vám nabízí takovýto velký dar. Když ho přijmete a dovolíte si projít potřebnou změnou, velmi tím zesílíte a duchovně vyrostete. Mnozí však děláte tu chybu, že se místo toho zaměříte na ony vnější okolnosti a začnete je rozebírat – kdo za co může, kdo jaký je, čí je co vina, jak je co hrozné – a místo abyste se posunuli vpřed, se jen zablokováváte a čím dál více se rozčilujete. Čím více se budete nad něčím rozčilovat nebo se soužit, tím horší pro vás situace bude a tím hůř se budete cítit. Rovněž si budete do života přitahovat další podobné situace, které vám přijdou opětovně předat tentýž dar, který jste v těch předchozích nerozpoznali nebo nepřijali. Nesoustřeďujte se tedy na vnější podobu situace a nerozčilujte se nad ní, ale dívejte se dovnitř, do jejího nitra, kde leží její vyšší smysl. Ve skutečnosti totiž vůbec nemusí záležet na tom, kdo se situace účastní, nebo co se stalo, ale na tom, co vám to má dát, co vás to může naučit, kam vás to může posunout.

 

Vaše srdce to ví a snaží se vás láskyplně vést. Ale rozum se chce hádat. Rozum chce mít pravdu. Rozum potřebuje dosáhnout spravedlnosti a chce mít jistotu a klid. Rozum všude vidí ohrožení. Necháváte-li se pak vést pouze rozumem, padáte do pasti neustálého boje, strachu a snahy všechno kontrolovat. Rozum nese ve své paměti jen omezené zkušenosti a podle nich logicky vyvozuje postupy a jejich možné důsledky. Někdy může najít dobrá řešení, to ano. Netvrdíme, že byste neměli vůbec přemýšlet. Problém však nastává, když přemýšlíte až příliš. A to se při pocitech stresu stává velmi často. Mermomocí se snažíte najít svým rozumem řešení, vymyslet ho. Řešení přitom dávno existuje, mnohem lepší a příjemnější, než na jaké by mohl přijít váš rozum, jenže jak jste zapleteni do pavučin svých myšlenek a zamotáváte se do nich dál, tak vedení svého srdce, které to nejlepší řešení zná a vede vás k němu, nevnímáte. Jak často pak naříkáte nad tím, že vás vaši andělé opustili, že se nic nezměnilo, že změny, které vám měly přinést požehnání, vám jen ublížily… A přitom jediné, co vám celou dobu stálo v cestě, byla pouta, která jste si nasadili svým urputným přemýšlením a emotivním rozčílením.

 

Těžko uvidíte dar, který je uvnitř, když se budete dívat ven. A právě nalezením a přijetím onoho daru může celá situace splnit svůj účel a v klidu odejít. Chcete-li nalézt mír, je třeba se soustředit na jádro, podstatu, vyšší smysl celé situace a přestat donekonečna rozpitvávat její vnější okolnosti. Radíme vám tedy, abyste přestali ukazovat prstem na ostatní lidi nebo na vnější podmínky, a soustředili se místo toho na ty úžasné věci, které vám celá situace dává.

 

Možná si rozvíjíte smysl pro trpělivost. Možná se učíte se uvolnit a dovolit do situace zasáhnout také Bohu/Vesmíru. Možná si rozvíjíte schopnost zůstat míruplní i v neklidném prostředí. Možná si máte uvědomit svou cenu, mít k sobě úctu a přestat dovolovat ostatním, aby vás trápili. Možná se učíte komunikovat láskyplně a přitom asertivně, abyste se uměli postavit sami za sebe stejně jako za druhé, když je to třeba. Možná se učíte milovat druhé i sebe samé, přestože nejste úplně dokonalí. Možná se učíte pokoře a víře ve vyšší vedení, které je mnohem moudřejší, než je lidská mysl. Možná se učíte měnit své myšlenky, postoje a naladění tak, aby vám přitahovaly do života to, co si přejete, namísto toho, co si nepřejete. Možná se potřebujete přestat považovat za bezmocnou oběť a uvědomit si svou sílu i svou roli v dané situaci a v životě jako takovém.

 

Je spousta věcí, které vám vaše situace může dát. A jsou to úžasné věci! To všechno, co se vám tímto nabízí, vám bude sloužit po celý váš život (a mnohé další životy). Není to jen nějaká odměna jako dobrá známka nebo bonbonek za splněný úkol. Dary, které přijímáte prostřednictvím těchto situací a nových zkušenosti, jsou celoživotní. Cokoli nyní uděláte pro své dobro, vám bude dlouho a dobře sloužit. Každá situace vás může v životě ohromně posunout kupředu a učinit tak vaše další dny snazšími a příjemnějšími. Chcete-li být šťastní, je třeba se vzdát všeho, co vás činilo nešťastnými – často hlavně své způsoby myšlení, souzení, obviňování, neodpuštění, stavění se do role oběti, apod. Tyto životní výzvy vás nemají porazit, ale posílit. Když si to uvědomíte, budete pak vítat každou situaci s láskou a pokorou, neboť budete vědět, že je to od života další dar, který vám přišel na pomoc.

 

Nebojte se prosím. I když všechno vypadá jako ten největší chaos, skrývá se v tom všem dokonalý Božský pořádek. Věřte tomu, že Bůh/Vesmír ví, co dělá. Nechte ho konat jeho práci a vy vykonejte tu svou. Váš život je společným dílem vás i Boha. Společně jste ho navrhli a společně ho utváříte pro největší dobro vás i všech ostatních. Na tom není nic špatného. Přestože životní výzvy nebývají lehké, po jejich zvládnutí již lehké jsou a pomáhají vám vše lépe zvládat. Přijměte je tedy nikoli jako překážky, ale jako příležitosti. Otevírá se vám mnoho možností a je čistě na vás, co si zvolíte. Nechte se vést svým srdcem, které je v přímém spojení s Bohem/Vesmírem a které vnímá nekonečnou moudrost, jež vás vede krok za krokem.

Důvěřujte mu. Všechno bude dobré."

 

* * *

 

(Poselství andělů, M.T.)

 

Zdroj: Svět zázraků – FB