Lidé trpící psychózou mají pokřivený pohled na svět, schizofrenici trpívají falešnými představami nebo halucinacemi a bývají bezdůvodně podezřívaví.

Lidé s maniodepresivním onemocněním zažívají neovladatelné zvraty nálad, od hluboké deprese až k mánii, stavu nadměrného nadšení a přílišné důvěřivosti spojeného s hyperaktivním a často výstředním chováním. 

Většina lidí, považovaných za „ blázny „ jsou ve skutečnosti lidé postižení určitou formou psychózy. Někteří psychotici bohužel neuznají, že jsou nemocní, a úporně odmítají jakékoliv léčení.

Iva Hédlová podle Reader´s Digest

Komentáře