Rozhovor s MUDr. Radimem Uzlem, CSc.Vážení přátelé, dostala jsem možnost zeptat se pana MUDr. Radima Uzla, CSc. na pár otázek, které Vás zajímají a které často posíláte jako dotazy.

Vybrala jsem dvanáct dotazů, na které mi pan doktor Uzel odpověděl.

Zde jsou odpovědi:

1. Můžete nám, prosím říci, jak ovlivňuje užívání antibiotik účinnost antikoncepce?
Na účinnost antikoncepce negativně působí především širokospektrá antibiotika ovlivňující bakterie ve střevním traktu. Dochází pak k poruše vstřebávání hormonů a po dobu takové antibiotické léčby je zapotřebí další antikoncepční opatření (např. kondom).

2. Lze naplánovat početí dítěte tak, aby bylo možno ovlivnit pohlaví novorozence?
Existuje spousta „zaručených“ rad, sotva však je některá z nich opravdu účinná. Konaly se pokusy o ovlivnění pH poševního prostředí – kyselé prostředí dávalo častěji možnost zplození dívky, zásadité zase preferovalo spermie Y, které nesou mužský pohlavní chromosom. Jelikož jsou ženské spermie nesoucí znak X prý odolnější, rodí se snad více chlapců při početí přesně v termínu ovulace, zatímco „dívčí“ spermie přežijí v ženském genitálním traktu déle. Také o složení potravy se v této souvislosti uvažovalo. Masitá a bílkovinná strava podporuje mužské potomstvo, po uhlovodanech se zase rodí více dívek. Tím se vysvětlovala skutečnost, že aristokracie ve Velké Británii má v důsledku konzumace bifteků více synů, zatímco jejich služebné, které pojídají brambory, rodí děvčata. Žádná z těchto teorií však nebyla skutečně vědecky potvrzena, takže pohlaví dítěte ovlivnit nelze. Možná, že je to tak dobře.

3. Doporučujete při porodu využít možnosti epidurální anesteze nebo se spíše přikláníte ke zcela přirozenému porodu bez jakýchkoliv zásahů do organismu rodičky?
Nedá se to paušalizovat. Znecitlivění dolní poloviny těla je poměrně výhodný způsob jak se zbavit porodních bolestí; tato analgezie však není pro každou rodičku vhodná.

4. Jak se díváte na možnosti alternativních porodů, např. porod do vody?
Zdá se Vám to pro rodičku i novorozence přínosem nebo spíš naopak? Pobyt ve vodě nepochybně zpříjemňuje vnímání děložních kontrakcí v takzvané první – otevírací době porodní. Pokud je některé porodnické oddělení na tento způsob vedení porodu zařízeno, je možno jej doporučit. V případě rizikových porodů nebo v situaci ohrožení dítěte je ovšem nutno z vody ven. Také druhá – vypuzovací doba porodní se lépe daří na suchu.

5. Co byste doporučil mužům po padesátce, jejichž sexuální apetence je snížená?
Se snížením pohlavní apetence po padesátce je třeba se smířit. Nikdo nemůže čekat, že bude jeho pohlavní aktivita od puberty až do hrobu stále stejná.

6. Jsou v dnešní době rizika interupce menší než byla v minulosti?
Rizika umělého potratu jsou menší zejména proto, že stále větší počet výkonů se provádí v raných stadiích těhotenství. U nás je to nejméně 80% potratů provedených do osmého týdne gravidity. Pokud jsou tyto výkony prováděny zodpovědně v odpovídajícím prostředí, komplikace jsou promilové. Ještě méně komplikací poskytuje použití tzv. potratové tablety (Mifepriston, RU 486). U nás byla registrace tohoto prostředku zastavena v důsledku petiční akci katolických věřících.

7. Jaký je zásadní rozdíl mezi miniinterrupcí a interrupcí normální z hlediska pozdější plodnosti ženy?
Interrupce v jakémkoliv stadiu těhotenství, provedená s vyloučením infekce a hlavně sexuální abstinence po výkonu neovlivní negativně plodnost ženy. Umělý potrat ve vyšším stupni těhotenství (u nás připadá v úvahu 8. – 12. týden) může způsobit poruchu vazivového aparátu děložního hrdla a žena může být v následujícím těhotenství ohrožena nebezpečím samovolného potratu nebo předčasného porodu.

8. Porodnost v našem státě se mírně zvýšila, myslíte, že se blýská na lepší časy ?
Ideální je takzvaný nulový populační přírůstek, což znamená naprosto vyrovnaný počet narození a úmrtí. Málokdy se udrží delší dobu, často dochází k různým výkyvům. Současný mírný vzestup porodnosti se samozřejmě trvale neudrží. Proč nazýváte zvyšování porodnosti „lepšími časy“? Zatím se ještě nikomu nepodařilo dokázat, že by zvyšování porodnosti bylo nějak ekonomicky či jinak prospěšným jevem.

Vycházím z otázek našich čtenářů , které straší rozbory ekonomů, že naše populace stárne a za nějaký čas nebude mít kdo vydělávat seniorům na jejich důchody. Z tohoto důvodu je tak zajímá zvyšování porodnosti v této zemi.

Ekonomové a politici zastírají skutečnost, že zvyšování populace nemůže být v žádném případě náhradou racionální důchodové reformy. Svádět malé důchody na skutečnost, že se rodí málo dětí je argument velice pochybný. Modla excesivního růstu populace byla důležitá za komunismu; režim se spoléhal na zvyšování počtu pracovníků bez růstu technologie, taky bylo zapotřebí hodně lidí do armády. Dnes je armáda profesionální a v průmyslu hrozí spíše nezaměstnanost, než aby bylo zapotřebí stále více a více lidí. Bohužel, novináři, kteří neustále úpí nad vymíráním národa, si neuvědomili, že se doba změnila.

9. Co si myslíte o legalizaci partnerských svazků gayů a lesbiček?
Uzavření partnerského vztahu u dospělého člověka považuji za základní lidské právo a nevím, proč by měl být někdo zbavován svého práva jen v důsledku jiné sexuální orientace, která je člověku vrozená. Je to stejné, jako bychom zakazovali partnerský vztah lidem píšícím levou rukou, nositelům negativního Rh faktoru nebo holohlavým.

10. Myslíte že homosexuální pár je schopen kvalitně vychovat své potomky a je rozdíl v tom, zda jde o pár lesbický nebo o pár homosexuální?
Především jde o vzájemný vztah v rodině, pocit lásky, dobrého zázemí, zodpovědnost, kamarádství a časové angažmá. Ve všech těchto parametrech často homosexuální pár daleko převyšuje některé páry heterosexuální. Taky v zahraničí jsou s výchovou dětí homosexuálními páry dobré zkušenosti. Problémy jsou zejména u rozvedených, kde vzniká takzvaný syndrom zavrženého rodiče.

11. Jaký je Váš vztah k alternativní medicíně vůbec, myslíte že má v oblasti péče o pacienta svůj význam?
Alternativní medicína je velice široký pojem. Pokud máte na mysli používání přírodních léčivých prostředků (třeba čaje, ale patří sem i lázeňská léčba a třeba akupunktura), pak o jejím významu a pozitivním přínosu není možno pochybovat. Ostatní prostředky (astrologické, magnetické, homeopatické a jiné) mají zřejmě jen účinek takzvaného placebo efektu. Pokud pomáhají, je to v důsledku sugesce, což ovšem rovněž není možno zatracovat. Jediný problém vidím v tom, že se v důsledku těchto pochybných postupů u vážného onemocnění zanedbá skutečná účinná léčba.

Myslela jsem samozřejmě alternativní medicínu pouze jako podpůrnou část klasické medicínské péče, která je samozřejmě nezastupitelná a v léčbě vážnějších onemocnění se zcela jistě nedá obejít.

Ano, i já jsem to tak myslel.

12. Vyzkoušel jste již někdy něco z alternativní medicíny na sobě?
Pokud za alternativní medicínu považujeme přírodní léčivé zdroje, tak snad za všechno hovoří skutečnost, že jsem byl téměř čtyři roky lázeňským lékařem ve Františkových Lázních. Balneoterapie má v medicíně nezastupitelné místo a u nás už mnohaletou tradici. Taky občas užívám s úspěchem léčivé čaje a vodoléčbu.

Děkuji Vám mnohokrát za ochotu a Váš čas, který jste našim čtenářům www.zdravi4u.cz věnoval.

Můj rozhovor s MUDr. Radimem Uzlem, CSc. se uskutečnil 17.1.2005

Vaše Iva Hédlová

DOPORUČUJEME!

MUDr. Radim Uzel, CSc. knižní publikace

Ženské otazníky (Práce 1987)
Mýty a pověry v sexu (Práce1990)
Sex – odhalené tabu (Grafoprint 1992)
Jak neotěhotnět (Scientia medica 1992)
Umění milovat (Cesty 1993)
Zákony ženské přitažlivosti (společně s Miroslavem Plzákem, Eminent 1995)
Sex a lidské vztahy humorně i vážně (s Petrem Parmou, SPRSV 1997)
Člověk je živočich sexuální (společně s Ladislavem Hessem, Vademecum 1998)
Erótova lampa (s Karlem Koubkem, Ratio 1999)
Antikoncepční kuchařka (Grada 1999)
Potrat ano – ne (s Milenou Pekárkovou, Hanou Primusovou a Milanem Salajkou, Grada 2000)
Sexuální zvěřinec (Ikar 2000)
Sex, církev a politika (s Jaroslavem Zvěřinou a Karlem Koubkem, České Budějovice 2001)
Červené uši, později Červenání, celkem 5 sešitů, výběr nejzajímavějších dotazů a odpovědí ze stejnojmenného rozhlasového pořadu.
Pornografie aneb provokující nahota (Ikar 2004)
Mýty a pověry v sexu (opravené a doplněné vydání, nakl. XYZ, 2004)

Komentáře