Je však naše představa postavena na skutečnosti ?

Nebo je náš pohled zkreslený mnohými mýty, nebo dokonce fotografiemi domorodce/indiána „duševně nemocného“ a nebo „posedlého démonem ?

Co je skutečnost a co jsou mýty?

Co vidí naše oči a co ví naše duše ?

To vše se vám tu pokusím přiblížit tak, aby se vzdálenost mezi moderní dobou a původními obyvateli Země zkrátila. Aby byl znovu vystavěn most mezi prapůvodní moudrostí a dnešní hektickou dobou, která si neví rady sama se sebou.

A ačkoliv si mnoho lidí myslí, že nelze tyto dvě oblasti spojit, je to nejenom možné,ale i žádoucí a tzv.moderního člověka to může obohatit o mnohé, co bylo za poslední staletí téměř nenávratně ztraceno.

Vítejte tedy na dobrodružné cestě – cestě ku Domovu.

Šaman je bytost, která získává osobní zkušenosti za pomoci změněného stavu vědomí (vyvolaného bubnem,nebo chřestidlem) či ve stavu tzv.Snové bdělosti *1.

V tomto stavu vykonává takzvané šamanské cesty do neobvyklé reality (tří světů na stromu života), vytváří sám novou realitu Sněním, diagnostikuje příčiny nemocí, odstraňuje je za velkého množství duchovních technik a zkvalitňuje svůj život díky těmto zkušenostem.

Vlivům, které si přinášíme na tento svět už při svém narození, říkáme zralá karma. Stav naplnění karmické nádoby při příchodu na tento svět lze určit podle země a místa narození, rodiny, zdravotního stavu novorozence a podle výrazných charakterových vlastností. Jen málo z nás totiž opouští tento svět jako čisté duše s prázdnými karmickými nádobami.

Kdysi před lety jsem dostala knihu o šamanech. Na přebalu byla fotografie šamana v transu. Moje pocity byly stejné jako u většiny z vás při podobném zážitku: z fotografie se na mě díval zdrogovaný , svraštělý a přinejmenším šílený domorodec. Temnota zvýrazněná černým přebalem knihy mě šokovala a já věděla, že šaman přinejmenším dělá s temnou magií, vyvolává démony a za jejich pomoci atakuje svoje okolí – a tu a tam tytéž síly využije k předstírání,že léčí.

Šamanizmu jsem uzavřela dveře před nosem, ale kniha zůstala v knihovně…………

Po letech a po několika zvláštních zážitcích na mě vypadla kniha z knihovny a tím myslím přišel čas odemknout ty staré dveře. Měla jsem zpracovanou dokonale Reiki, práci s kyvadlem na mnoha úrovních, tarot, práci s anděly a Božím světlem………… nastal čas prozkoumat tu „temnou“ stránku Světa. Jinak jsem to zatím vidět neuměla. Moje oči se dívaly a přesto byly slepé.

Není účelem tohoto článku zahltit vás mými zážitky a osnovou mé Cesty. Mnohé by vám nedávalo smysl, ostatnímu byste nevěřili, nebo by to ve vás vyvolalo pocity , že šamanizmus není vaše cesta, neb takové schopnosti nemáte a nemůžete mít – a to by bylo kontraproduktivní. Opak je totiž pravdou. Šamanem může být každý i vy !

Co je však důležité pro pochopení šamanizmu , je to, že jsem si mohla prakticky (kurzy a vlastní praktikování) i teoreticky (knihy) vyzkoušet z mého pohledu dva hlavní proudy.

Jedním byl šamanizmus, kde je šaman – medicinman bytostí tajemnou, mystickou, až strašidelnou, vždy uctívanou, postavenou nad ostatní. Ano je v této cestě cosi fascinujícího. Šaman ověšený různými amulety, s šátkem přehozeným přes hlavu, mrčící démonickým hlasem, mluvící cizím jazykem, pohybující se v rytmu bubnu kolem nemocného………věřte nebo ne, běhá z toho mráz po zádech a zároveň vám tečou slzy dojetí po tvářích. Je to fascinující svět a vy náhle chcete být jeho součástí. Může být, ale tato cesta prý není pro každého. Vyžaduje se, abyste byli zasvěcení starším medicinmanem, abyste byli pod něčí kontrolou byť zásadou šamanizmu je : .Na rozdíl od ostatních duchovních učení má šamanismus jednu zvláštnost. Hledáte-li v něm svého guru – nenajdete. Neexistují „malí“ a „velcí“ šamani. Někteří mají samozřejmě více zkušeností – a z nich vyplývajících dovedností – než jiní, ale sdílet zážitky s někým, kdo má zkušeností méně, je v podstatě stejně hodnotné a přínosné jako s tím, kdo jich má více. Každý člověk je totiž jedinečný a vnímá trochu jinak a něco jiného.

Pak je tu druhý směr, jeho symbolem je Cesta Srdce. Tento název pochopíte pouze tehdy , kdy se plně ponoříte osobní zkušeností do tohoto směru. Teprve tehdy vše dostane svůj tvar a rozměr a vaše duše možná zaplesá radostí. Právě zde platí, že guru neexistuje. Je tu pouze učitel (čaroděj – Mexiko) , který vám skrze svoje zkušenosti ukáže co všechno je možné. Svou osobitou Silou, někdy svým způsobem i tvrdostí, správně zvoleným slovem, a nejčastěji otázkou, která ve vás vyvolá další otázky, vás navede na to, abyste se stali svobodnější, poznali své skutečné Já (které tak marně hledáte přes mnoho různých seminářů ) a abyste dokázali prožívat život naplno, na všech úrovních existence – a pomohli tím sobě i ostatním. To je Cesta Srdce. Nikdo se nad vás nepovyšuje, nikdo vás neponižuje – pouze občas dostane na frak vaše ego. Hledáte-li cestu , kde odhodíte masku malicherného ega a rozpoznáte kvalitu své duše, svého skutečného všeobsahujícího Já , pak je pro vás tato cesta tou pravou.

Obecná fakta:

OSOBNOST

Šaman byl osoba s mnohým zaměřením , působil jako duchovní, léčitel, soudce a mimo to zastával i běžná zaměstnání v rámci kmene. (alespoň v některých oblastech )

V mnohých oblastech byl nedotknutelnou bytostí, mýtem, spojnicí mezi mnoha silami z nichž měli lidé strach. Byl to „guru“.Stál stranou dění kmene, jeho jediným konáním byla jeho duchovní a léčitelská role. (asi jako dnešní faráři)

Jinde se stal naopak rádcem, učitelem, jenž předává své vědomosti všem z kmene a je do něj začleněn -okopával s ostatními půdu, lovil atd. Takový medicinman byl učitelem Cesty Srdce (Mexiko,Peru).

ZMĚNĚNÝ STAV VĚDOMÍ

Šaman používá rozlišné stavy změny vědomí a dosahuje jich různými způsoby. Nástroji jsou buben, chřestidlo (tykev naplněná semeny, kamínky), halucinogeny, tanec, šamanské kameny – tzv.kameny zasvěcenců apod. Ve skutečnosti se nejčastěji tyto pomůcky kombinují a doplňují dalšími např. vlivem ohně (ohniště) , pálením bylin na čištění prostoru (šalvěj, cedr, sladké trávy).

Z psychologického hlediska jde o dramatické divadlo, které působí nejen na šamana, ale i na diváky. To je však pouze jedna část, psychologická složka, která má za úkol šamanovi usnadnit změnu vědomí a naladit přihlížející – nenahrazuje skutečnou léčbu, ačkoliv si to lidé mysli – nejde o to, aby klient sám sebe přesvědčil, že je zdravý, byť tato složka není nežádoucím účinkem.

Je vítanou doprovodnou součástí.

Důležitější složkou je ta část, kdy šaman vstupuje do změněného stavu vědomí a cestuje mezi třemi světy pro radu jak klientovi pomoci (byliny, změna život.stylu), přináší z těchto světů potřebné síly- esence a vnáší je do klientova těla, nebo provádí různé způsoby léčby např.prostřednictvím khuyas, mulla chunpis – kameny šamanské síly. Či používá chřestidlo k očištění duše i těla. V podstatě, šaman dokáže využít vše co je v přírodě k léčení všech úrovní lidského života.

TEMNÉ SÍLY A SÍLY SVĚTLA

Šamanizmus je spojen se silami Světla a Temnoty stejně jako např. Reiki. Sama znám několik mistrů Reiki , kteří nepokrytě praktikují černou magii, někteří se tím dokonce chlubí. Pak nastává problém v nepochopení pozorovatelů, kteří mi pokládají otázky typu : tak je Reiki satanizmus nebo ne? Jak může být čistou silou ,když i učitel může praktikovat satanizmus?

Se šamanizmem je to na chlup stejné.

VŠE JE NEUTRÁLNÍ , KAŽDÁ SÍLA SE KOSMEM POHYBUJE JAKO NEUTRUM, JEŽ ZÍSKÁVÁ SVŮJ PÓL SILOU MYŠLENKY.

Čaroděj (šaman ), Reikista (praktikant i učitel) může jakoukoliv sílu zneužít pro pomoc

i ubližování , není to otázka kvality energie, ale myšlenek a záměru praktikanta.

V Peru mají pro energii název Sami a Hucha – Sami je lehká (nikoliv pozitivní ) energie a Hucha je těžká (nikoliv negativní). Vysvětlím to na příkladu z praxe.

Postavme vedle sebe učitele , který má silně pročištěný energ.systém, pracuje leta s energiemi, a je na vyšší energetické úrovni než jeho žák.Vedle stojí žák , začátečník, zanesený všemi těmi negacemi dnešního světa. Žák má za úkol zbavit se své hucha ,aby načerpal sami. Učitel -paqo dělá totéž směrem k žákovi – kterého to vyděsí. Ptá se svého učitele proč nechává svou hucha téci přes něj,když on se tak pracně očišťuje. Odpověď učitele je zároveň pointou. To co je pro jednoho hucha pro druhého bude sami.

Proto si i šaman, čaroděj může zvolit jakou cestou půjde a jakým způsobem bude používat Síly kosmu. Bez ohledu, zda jde o síly dolního světa (podsvětí) , středního světa (země), nebo horního světa (nebe/kosmos).

ČARODĚJ A MÝTUS ČERNÉHO MÁGA

V článku užívám často i název čaroděj. Jistě to mnohé z vás zarazilo. Stejně jako jste možná přecitlivělí na název Bůh a andělé může být pro vás problémem i čaroděj.

Všechny tyto názvy jsou pozitivní , tak proč v nás vyvolávají tolik negativních emocí?

Bůh a andělé – bytosti světla, pečující o naše dobro – za posledních 2000let spíš představovaly katolickou církev tedy inkvizici, vybití 100milionů indiánů (Hitler v Mein Kampf vyjádřil obdiv církvi svaté za takovou genocidu, protože sám má na svědomí „pouze 6 milionů židů ) a další zvěrstva. Nezmiňuji raději ani způsob jaký používali, přivede mě vždycky k pláči.

Dnes tomu není jinak ,jen se to děje pod jinou rouškou.Tak kdo z nás by dnes mohl symboly této démonické organizace přijmout tak čisté, jak skutečně byli ve svém prvopočátku? A tak si nacházíme náhradní termíny – duchovní průvodci, Univerzum…..

A jak je to s čaroději? Právě katolická církev vzala tento název pro šamana- léčitele, důvěrníka, bytost komunikující napřímo s Duchem (Bohem) – a promítla na něj svoje vlastní zvěrstva, pokrytectví, démonologii. Čistý kontakt čarodějů-šamanů byl na překážku manipulujícímu , zastrašujícímu, žárlivému a krutému katolickému bohu.

PŘ: víte kde vzal satan rohy ? Právě od boha keltů , který vystupoval v podobě jelena – muže s jeleními parohami na hlavě. Církev tak jedním máchnutím odrovnala nejen keltizmus

a druidství , ale všechny formy uctívání přírody a čistých sil…………….uctívání každého člověka jako dokonalé součásti kosmu, uctívání ženy jako ploditelky a silné magické bytosti……..člověk ztratil svou hodnotu a stal se rukojmím Boha (boha?) nebo těch, kteří ho zneužili pro svoje příživnictví ?!

NAGUALOVÉ

Jak už jsem uvedla zvolila jsem Cestu Srdce. Cestu, kde se nečiní egoistický rozdíl mezi učitelem a žákem . Jsou pouze čarodějové a nagual.

NAgualovi nemůžete lhát, pozná to, vidí do vás, vašich emocí a myšlenek. Jeho vidění je rozšířeno na jiné světy, lidem skryté.

Nagual je člověk, který má jen větší energetický potenciál, svou Silou dokáže druhé vtáhnout do požadované Snové bdělosti, dokáže vést svým příkladem – nic neučí, nedává pokyny a přesné postupy, nikoho nevede. Všichni jsou svobodní a záleží pouze na nich, zda se budou snažit , nebo ne. Svět čarodějů je svět osamění. Máte kolem sebe vždy dostatek čarodějů – přátel, ale cestou jdete sami. Rádi by vám mnohdy pomohli, když vidí jak tápete, ale nesmějí. Jen vám nastaví zrcadlo, často srazí vaše ego na kolena tím , že nereagují na vaše manipulativní pokusy – dělají to aby vám tak pomohli zbavit se strnulých návyků – sebelítosti, manipulace s ostatními, vzteku, nenávisti k sobě nebo jiným atd.

Štvou vás a přesto je milujete. Jste na nich závislí, nikoliv jako na sektě, která vámi manipuluje, ale právě na svobodě, kterou vám nabízejí.

Pokud vás tato cesta neoslovuje, nejste na svobodu připravení. Je to vaše volba, nemůžete se však pohybovat v blízkosti čarodějů – v jejich přítomnosti jste totiž nuceni jejich energiemi zbavit se ega, masek a nasadit si masku čarodějů . Bez ochoty a snahy se změnit vedle nich nevydržíte.

Být čarodějem /nagualem znamená žít mimo tento svět a přesto být plně v realitě. Znamená to nefungovat tak jak je tento svět zvyklý, vidět tak hluboko, kam se lidé už dávno nedívají a tam snovat Snové sítě , novou realitu. To co popisuji není svět zastrčený v tajemném koutku světa, je to svět proudící kolem nás. Pokud ovládáme techniku bdělého snění vidíme ho, cítíme ho, využíváme ho, řídíme ho – pro ovlivnění zjevné reality.

Pro fungování v bdělém Snění musíme být co nejvíce očištěni. Na takové očištění neexistuje technika, rituál. Očištění musí vyjít z vaší bytosti, z vašeho nitra . Už dávno své žáky učím, že žádný stříbrný zvon je neochrání proti jakémukoliv negativnu. Jediná funkční ochrana je vnitřní bezúčelné a upřímné ANO pro práci se Světlem. Věřte, že mnoho lidí má pusu plnou takového ANO, ale uvnitř to hnije starými strnulými přesvědčeními – která nositeli přináší v tomto světě snazší cestu.

Opravdová změna není změnou nálad, postojů, vyžaduje naprostou přeměnu vašeho já – je obtížné stát se něčím jiným,než čím jsme byli vychování a než je od nás očekáváno od našeho okolí. Je to práce na celý život.

Možná vás napadá, že jde o to potlačit sama sebe. NIKOLIV. Jde o to být sám sebou. Nestydět se za to.

Čím bdělejší budete ,tím vyšší bude vaše citlivost . Přestanete být omezeni dualitou „já“ „oni“.

Svět se slije do jedné formy, naučíte se stopovat vše co se odehrává.

ZTRÁTA INDIVIDUALITY

Na šamanizmu Cesty Srdce se mi líbí, že nás staví do pozice – jsi nikdo.

Když se vás někdo zeptá kdo jste , jak odpovíte ? …………………………….

Co vás napadlo ? Jsem žena? Jsem matka? Jsem mistr reiki? Jsem šaman? Jsem nagual?

Pak jste ještě nic nepochopili. Nezbavili jste se osobní historie a dokud to neuděláte,nebudete svobodní, nebudete mít sílu Snít – protože svoje energie ztrácíte představou o sobě sama.

Mohu říci : praktikuji reiki, zabývám se šamanizmem, ale na otázku kdo jsem odpovídám NIKDO.

Pokud to budu říkat jen protože se to očekává , nestane se nic. Jen o tom přesvědčím pár lidí. To je opět ego. Pakliže skutečně nejsem ničím, cítím to tak z hlouby duše, a hlavně nemám ani potřebu být zařazena do nějaké „složky“ pak jsem dosáhla stavu bez osobní historie.

To je cesta k bdělému snění, ke stopování a boji , který denně svádíme jako čarodějové.

MÝTUS, ANEB PROČ NENÁVIDÍ LIDÉ CASTANEDU

Carlos Castaneda je jeden z nejznámějších čarodějů. Byl antropologem, zabýval se šamanizmem – čarodějnictvím – a následoval Cestu Srdce. To on šamanizmus přiblížil lidem.

Po jeho smrti se však vedle jeho obdivovatelů objevila i hrstka odpůrců . Dokonce jedna z jeho žákyň – která zjevně nepochopila vůbec nic a to ji uvedlo do stavu zatrpklosti – napsala knihu, v níž se snaží vyrovnat se svou osobní prohrou tak, že napadá Castanedu jako šarlatána a manipulanta slepými ovcemi.

Pro mě byla výhoda , že jsem prvně přečetla tuto knihu a pak teprve knihy od jiných jeho žákyň,které svoje začátky na této cestě popsaly. Nešla jsem tedy do toho zaslepeně a nadšeně, ale analyticky. Přesto jsem pochopila, byť za delší dobu , jak perfektně Castaneda dodržoval postoje čarodějů a jak bohužel mnozí co jej uctívali, nepochopili ani základní rys čarodějnictví- mysleli, jak ho následují ,ale jejich osobní historie jim neumožnila vidět. Dívali se,ale byli slepí, poslouchali,ale neslyšeli. Stejně tak jako autorka výše zmíněné, ale nejmenované knihy.

Mezi nejvíce napadané patřily Castanedovy lži. Tvrdil např.,že jedna z žákyň nemá normální lidské genitálie, je mimozemšťanka. Sektáři mu to věřili a pachtili se být v blízkosti této nadpozemské bytosti. Carlos se tomu prý jen smál. A co taky s takovými lidmi. Měl brečet ? Ano, snad ano. Pláč nad jejich jednoduchostí by byl na místě.

Carlost tím nic samozřejmě nesledoval.Vlastně ano :

Jedním z prvních základů čarodějnictví – bdělého snění – je utváření živého mýtu o sobě sama. Mezi jednotlivé prvky např.patřilo,že si dávali různá jména pro různé situace. Nebyli nikým , byli mnohými. Stejně tak platí, že čaroděj může lhát, ale nesmí to dělat s úmyslem, aby mu někdo věřil – tak proč lhát?Vždyť my lžeme jen abychom z toho měli prospěch ! Nikoliv. Lež čarodějů má hluboký nesobecký význam. Lžete, vytváříte mýty, abyste někoho donutili přemýšlet !! Všechno co čaroděj dělá nebo říká má skrytý význam.

Pokud ta osoba nepochopí a živí váš mýtus jako posvátnou relikvii , je to její problém. Jak už jsem výše popsala, čaroděj nesmí zasahovat, vést za ruku , dávat přesné návody. On pouze vytváří mýty a vy musíte pochopit jejich skrytou moudrost a poselství. Pokud je to vaším Záměrem, pak se to stane a vás jeden takový mýtus může pohnout neuvěřitelně kupředu na Cestě.

Castaneda nemohl za to, že se do něj mnoho žen (zejména žen) zamilovalo a následovalo jeho stopy jako slepičky běží přitahovány rozhazovaným zrním , jen aby se nažraly………a je jim jedno kdo jim sype, nebo co zobou, hlavně že mají plné zobáky…

Teď mě tak napadá, jistě znáte příběhy o starých zenových mistrech, kteří prostřednictvím mýtů, nebo na první pohled bezduchých otázek přiváděli žáky k pochopení (osvícení) – nebo je vyrazili, protože žák byl prostě natvrdlý najít „žloutek uprostřed vajíčka“. Nebo Ježíš, který nikomu nic nevysvětloval, ale řekl příběh, mýtus jež se na pravdě nezakládal, ale měl výkladovou hodnotu skrytou pod obrazem mýtu – lidé měli svobodnou vůli pochopit a po svém si ho vysvětlit.

Dovolím si citaci z jedné knihy , je vyjádřením jedné z učitelek čarodějnictví :

„ …… nejvíc nás děsí ženy, které nemají nic proti novotám a udělají všechno co jim nařídíš, a když je nakonec novoty unaví a znudí, obrátí se na podpatku a zradí tě“………… tak přesně tohle myslím udělala (a to je pouze můj osobní náhled na věc) žákyně Castanedy, která pak napsala tak urážlivou knihu. Mimochodem ta kniha se jmenuje Čarodějova učednice.

SNIVEC, STOPAŘ,BOJOVNÍK

Bojovnice – tato cesta jde lépe ženám tak budu používat ženský rod – bojuje lstivě. Její často používanou technikou boje je postoj otroka. Tzn. že vypíná mysl. Slyší aniž by naslouchaly, vidí aniž by se dívaly.

Muži jsou v tomto boji mnohem otevřenější.

Bojovník (bez ohledu na pohlaví) nebojuje s vnějšími vlivy ! Bojuje sám se sebou. Stále, každým nádechem i výdechem.

Mistrovstvím je, když si toho okolí nevšimne…

Snivci – se zabývají Sněním *1 ,získávají svou moudrost a informace, vč.síly ze Snění.

Stopaři – se zabývají lidmi , světem, získávají moudrost a sílu z komunikace s lidmi.

(já tomu říkám podprahová komunikace )

To jsou samozřejmě povrchní popisy. Nejde o věci o nichž by se dalo mluvit, musíte je prožít. Teprve pak získají na významu. Od toho je seminář. Nemá za úkol nahradit učení naguala.

Má za úkol pomoci vám i mě rozpoznat, zda jste vhodnými kandidáty na to, abyste Cestou Srdce, nebo vůbec šamanizmu šli. Také odhalí, zda jste snivci, stopaři, nebo obojí. Vy se pak můžete rozhodnout a já pro vás mohu vytvořit ten vhodný mýtus………..

* 1Snění s velkým S, nebo-li Snová realita (bdělé snění), nemají nic společného se spánkem a sny ve stavu spánku.

ANDSKÁ MYSTIKA A ŽIVÁ ENERGIE

K této cestě jsem se dostala jak se říká , jako slepý k houslím. Kdysi , když jsem začínala objevovat šamanizmus , kdy jsem byla povolána svými předky , mi do oka padl článek na internetu o šamanském kameni z Peru. Byla tam fotografie a já dostala zásah bleskem snad z hůry. Věděla jsem , že ho chci , vnímala jsem možnosti se jeho prostřednictvím dostat dál než jsem. Jenže kámen nebyl nikde k sehnání a jet do Peru pro mě nebylo finančně i technicky možné. Zadala jsem záměr – tento kámen ke mně přijde až bude vhodný čas.

V roce 2007 jsem hledala na internetu něco pro kamarádku a buch, rána z nebe znovu, šamanské kameny , omezené množství k prodeji.

Připadala jsem si jako by mi do žily píchli smrtelnou dávku kofeinu. To ,že jsem přebytkem energie neexplodovala považuji za pouhou náhodu, nebo zásah Vyšších sil, které se slitovaly nad mým nervovým systémem.

Nemusela jsem ani dlouho vybírat, z celé řady na mě jeden sám zavolal.

Do týdne byl doma.

V okamžiku kdy jsem ho vzala do rukou a začala stopovat jeho význam a přínos se rozjelo moje učení a informace ke mně tečou proudem. Pracuji s několika spirituálními učiteli, domů mi přišly další kameny , které nebyly určeny k prodeji a přesto si mě našly, objevila jsem další z řady schopností čaroděje a pochopila dříve nepochopené chování čarodějů. Vlastně jsem zjistila, že tím vším žiji již leta, jen bez tajemných a honosných názvů. Prostě jsem to dělala od své přirozenosti.

Kámen mě přivedl k učení indiánů Q´ero a živé tradici. Ne náhodou na mě vypadla z knihovny kniha, kterou jsem si koupila před lety , ale necítila jsem potřebu ji přečíst. Jen jsem věděla, že musím počkat až uzraje čas. A uzrál. Bylo to jako číst něco na co jsem jen zapomněla . Informace navazovaly na to, co mi ve stavu Snění předávali učitelé, kámen pracoval tak jak řekli. A další dobrodružství se mělo teprve objevit. V té době jsem ještě stále trvala na tom, že učit nikdy šamanizmus nebudu, považovala jsem ho za niternou cestu, do které nikomu nic není.

Jenže po získání kamene se vše začalo hýbat a mí Duchové začali vyžadovat, abych učila. Já? Zarazila jsem se. Obrátila jsem se na orákula a dotazovala se na připravenost, jejich záměry atd. Vše směřovalo k jednomu – poslední dílek skládanky zapadl do svého místa, obraz se stal celistvým a já dostala další z řady úkolů – předávat své umění dál , vystavět most mezi čaroději a lidmi, kteří mají čarodějnou duši a jen o tom prozatím nevědí. A tak mě tady máte.

PAQO

Název pro šamana z Peru, pro učitele jež je prostředníkem mezi člověkem a Duchy přírody.

Pro paqo platí totéž co pro nagualy. Jejich cesta je svobodná a nevytváří závislost. Pouze vede.

ENERGIE A PRÁCE S NÍ

Paqo pracují velmi zvláštním avšak velmi přínosným způsobem s energií.

Jednak vnímají energie svou bublinou poq´pem (aurou), stopují energie qosqem což je spirituální žaludek a týmž „centrem“ energie tráví (mikhuy). Tráví hucha, tedy těžkou energii, která není kompatibilní s jejich energiemi. Tomu se říká yanantin – jakási výměna energií, identifikace kompatibility, nebo rozdílnosti. Z těžké hucha dokáží qosqem extrahovat lehkou sami, kterou rozvádí po těle, vypouštějí ji do kosmu nebo ji přivádí k potřebným. Stejným způsobem dokáží přes qosqo jíst esence např.posvátných míst, zvířat , a tak dále, a tím se nejen učit, ale i zdokonalovat sami sebe – nebo tuto esenci předat dál. (kay pacha, hanaq pacha).

Další část jejich duchovní praxe spočívá v práci s khuyas a mulla chunpis – kameny. Khuyas jsou kameny nalezené v přírodě (dary matky země – pachamamy), mulla chunpis vyrábí paqo , staří mistři a protože již jejich učení upadá a ztrácí se, lze počítat s tím že pokud jejich potomci toto umění nepřevezmou ,skončí éra mulla chunpis úplně. To by byla svým způsobem katastrofa, protože tyto kameny jsou skutečně živé a hlavně spirituální-často osídlené vysokými duchy z horního světa. Nejen , že majitele vedou tou nejvhodnější cestou, ale některé dokáží odstranit fobie, těžkou hucha (mají samočisticí schopnost), pomoct s vyřešením minulosti, vést člověka do stavu bdělého Snění a mnoho dalších zázraků.

Khuyas vám darují duchové míst, která navštívíte, nebo i váš učitel. Takový kámen je velmi vhodný do mesy, kterou jako léčitelé paqo používají na léčení a rituály. Nemusí jít pouze o kameny nalezené tzv.“na cestě“, ale také o meteority, dále kameny zasvěcenců Fulgurity (zkamenělé blesky) a mogui marbles (šamanské kameny z Utahu).

Tytéž kameny můžete použít i do despacha viz.níže, ale po pravdě řečeno, vezmeme-li pořizovací ceny, málo kdo je bude ochoten spálit a nebo zakopat…

Mezi nástroje paqa patří také despacho – obětina. Jde o „balíček“ do něhož se vkládají symbolické předměty a symbol záměru, kterého chcete dosáhnout (nový dům, peníze, zdraví, přijetí na školu, ale i tak spirituální záměry jako je zvýšení schopnosti Snění).

Despacho se obětuje ohni – spaluje se, nebo zemi – zakope se na místě, které určí duch,nebo na nějakém silovém (posvátném) místě.

Co se mi na praxi paqo líbí je , že žáci jsou povzbuzováni, aby víc věřili své praxi, než slovům učitele. Jakmile začnou učitele „kopírovat’“ jejich práci „rozbije“, nebo nepřijme jako dobře provedenou – tak dlouho, dokud to žákovi nedojde.

Zasvěcenec získává znalosti a moudrost andské cesty , Cesty srdce vlastními zkušenostmi.

Neexistuje vyvolený a nadřízený guru, o kterém jsem se zmiňovala výše. Paqo (a tím je každý praktikant) může ve kterémkoliv místě své cesty předávat volně své znalosti jiným osobám. Nepotřebuje žádné povolení učitele , nebo cokoliv dalšího, co by ho „opravňovalo“ k praktikování učení.

Miluji také postoje paqo ke zlu. Totálně se s ním ztotožňuji, protože přesně k takové „filozofii“ jsem došla svou prací za posledních 13 let. Zlo totiž neexistuje. To co chápeme jako zlo je energie do níž jsme promítli své vlastní strachy – to vše odráží naše vnitřní stíny, obavy, úzkosti – nejistotu a nedůvěru v sebe sama.

Člověk je schopen svým strachem umlátit se o zeď – ačkoliv 10cm od nosu má otevřené dveře. Stach má velké oči, říká se, a je to pravda. Otupí smysly, zaslepí oči a zatemní mysl. Člověk vidí jen své vnitřní démony a cítí jak mu vlkodlak dýchá za krk. My ani nepotřebujeme existenci temných sil, my si vystačíme sami.

Nepopírám tím existenci nižších sil, pouze chápu jejich existenci jako účelovou. Jsou tu právě proto, aby nás vystavovali našim vnitřním démonům a učili nás proti nim bojovat. Vyberou-li duchové někoho jako vhodného k šamanské cestě, je vystavován od dětství zkušenostem, které jsou řekněme drastičtější a náročnější , než u ostatních lidí. Mají za úkol prověřit vnitřní sílu adepta – tomu se říká povolání. Neznamená to však, že ten kdo tomu nebyl vystaven, není povolán. Znamená to pouze, že jeho cesta bude jiná, že předchozí cesty (životy) zvládal odlišně od těch ostatních a nastoupil do tohoto života s jiným potenciálem. Jiným, odlišným,nikoliv vyšším, nižším.

Způsobů povolání do stavu šamana je mnoho, od těch nenápadných – jednou prostě potkáte paqo a víte, že chcete jeho cestou jít – až po ty nejnáročnější jako je zasažení bleskem, těžká duševní nemoc (kterou musíte zvládnout sami bez léků a vy to podvědomě moc dobře víte ) , fyzickou nemocí, nad kterou musíte zvítězit (rakovina, ochrnutí) a nebo nočními „děsy“,kterými jsem byla atakována já od maličkého dítěte až do roku 2000, kdy jsem složila poslední zkoušku – ochránila jsem nejen sebe /zatažena do snového světa, ale i druhého/který se nacházel ve zjevné realitě. Tehdy jsem , ale ještě netušila proč se mi to děje a kdo mi to dělá. O to těžší bylo situace zvládnout – a o to hodnotnější výcvik byl.

Vy se na semináři naučíte jak s těmito energiemi pracovat, naučíte se snít, stopovat, bojovat, pochopíte svou osobní sílu a jak ji kultivovat, ženy naleznou svoje lůno (ve vší počestnosti drahé dámy ) a otevře se vám nový svět, tedy spíše desítky světů,které kolem nás jsou a čekají na to, až je navštívíme.

Mnozí z vás dostanou odpovědi na své zážitky, s nimiž jste se raději nikomu nesvěřovali, nebo jste to udělali a nedopadli jste zrovna dobře. Potkáte lidi se stejným „údělem“.

Pokud chcete poznat sami sebe a to do hloubky, chcete-li být silnější a svobodnější, je pro vás Cesta Srdce možná tou pravou,nebo může být hodnotným začátkem něčeho většího, než jste vy sami

S láskou a pokorou mým minulým, současným i budoucím žákům, s poděkováním všem mým učitelům, Apus , Spiritu a Pachamamě

vaše Taisha

  •  Zdroj: Taisha Tauma – FB – vynikající léčitelka a šamanka- vřele doporučuji její terapie i kurzy – její web: www.samanizmus.cz

 

 

 

 

 

 

 


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015