SMÍŘENÍ SE SE SMRTÍUž velmi dlouho jsem jemně „tlačena“ andílky i vašimi příběhy, napsat nějaký článek na téma „Smrt“. Svým způsobem jsem se ale tomuto tématu vyhýbala. Dnes, kdy je článek hotov, už chápu proč. Nebyl to totiž pro mne vůbec lehký úkol, napsat ho, sestavit a energeticky naprogramovat tak, aby lidem, kteří tímto obdobím procházejí, pomohl najít opět klid na duši.

Smrt do našeho života patří, ať chceme, nebo ne. Každý den ji svým způsobem zažíváme. Například, když jdeme večer spát. Ráno vstáváme do nového dne, předcházející je nenávratně pryč a někdy máme i pocit, když se na sebe koukneme do zrcadla, že jsme dokonce někdo jiný.:) Toto nás ale tak nebolí…

Jednoho dne se však se s smrtí setkáme i na jiné, hlubší úrovni. Jednoho dne změníme formu bytí kompletně a tak je lépe být vědomý si tohoto transformačního procesu, než být nevědomý.

Smrt je součástí života. Skrytým, velikým potenciálem smrti je transformace a znovuzrození. Pokud ale někdo blízký zemře, tak všechny teorie, řeči, rady… jsou nám k ničemu, protože nás ochromí nesmírný smutek, zoufalství, bolest, prázdno… Najednou jsme zasaženi velmi silnými emocemi – lítostí, beznadějí, bezmocí… Voláme do vesmíru o pomoc a říkáme si: „Proč!!!?“ „Proč se to stalo!?“

Sama moc dobře vím, jak ztráta blízkého člověka nesmírně zasáhne a dlouho bolí. Někdy i několik let. Člověk bývá velmi otřesen, ochromen a bohužel, ne vždy v okolí nachází potřebnou útěchu, či informace, které by mu pomohly toto období rychleji a snáze překlenout.

Proto bych velice ráda přispěla touto cestou ke zmírnění bolesti a utrpení všem „pozůstalým“. V článku i léčebném rituálu jsou informace a doporučení přes channeling od Archanděla Azraela a dalších bytostí, ale i moje zkušenosti.

S láskou bych ráda věnovala článek a léčebný rituál všem lidem tímto údolím právě procházejícím, a hlavně naší věrné návštěvnici Emilce, kterou tato nelehká životní zkouška v letošním roce potkala. Protože právě bolest v duši Emilky, mne k tomuto článku inspirovaly a svým způsobem konečně „donutily“ ho napsat a dát na web.

Děkuji, milá Emilko za popostrčení a přeji si, ať vše, co zde s andílky napíši, doporučím a předám, Vám pomůže najít opět klid, jistotu, stabilitu a mír ve své dušičce, srdíčku i v životě. Samozřejmě totéž přeji i každému z vás, kdo tímto nelehkým obdobím procházíte. Věřte si, zvládnete to!

Věřte, nejste v tom sami. Láska, soucit a podpora, jsou všude kolem vás. Vaším úkolem je „jen“ smířit se ztrátou milovaného člověka, znovu se otevřít životu, a říci mu… ANO, jdu zas dál!

Poselství od Archanděla Azraela –
„ten jemuž pomáhá Bůh“:

Milovaní. Jsem Azrael, anděl smrti i života. Přicházím k vám, abych vám pomohl pochopit, zmírnit a uzdravit bolest, která vás momentálně provází. Jsem s vámi na počátku i na konci vaší pozemské cesty. Miluji život i vše, co bylo, je a bude stvořeno.

Mým úkolem je soucitně pomáhat zemřelým přejít na druhou stranu. Ale také těším láskou, něhou a obejmutím, pozůstalé. Kdo mne zavolá, tomu pomáhám si uvědomit, že milovaní je neopustili, ale pouze změnili formu bytí, aby mohli pokračovat ve svém procesu poznávání, učení a tvoření v různých formách a dimenzích, dál.

Jsem tzv. prostředníkem a převaděčem různých energetických forem života mezi světem fyzickým a duchovním. Jsem strážce brány zrození, i smrti – přechodu do jiných dimenzí bytí… Zaujímám s radostí, láskou, pokorou a odpovědností tento, někdy velmi nelehký, úkol prostředníka, správce a utěšitele mezi oběma světy…

Všem, kteří mi chtějí naslouchat a vnímat energie lásky, soucitu a něhy, přináším pohlazení, útěchu, moudrost, pochopení a duchovní poznání o smrti.

Jsem si vědom, že smrt vašich blízkých, je velmi bolestná. Ale prosím, uvědomte si, že bez smrti, života není a bez života, smrti…

Život a smrt je nerozlučná dvojice, tak jako nádech a výdech vašeho fyzického těla… Vše má svůj božský řád, úkol a plán, svou potřebu, záměr, své poslání, hlubokou moudrost…

Lidé oddělují smrt od života jako něco, čeho se bojí, co velmi bolí, je nepochopitelné, tajemné, neslučitelné s životem a nepředstavitelné… Ale já vám s láskou a něhou říkám, že smrt člověka nebolí. Zrození člověka bolí daleko víc.

To ZTRÁTA milovaného a vaše nevědomost o smrti, vás nesmírně zraňují a „trhají“ vám vaše srdce a duše na kusy.

Však uvědomte si prosím, že vy svého milovaného „ztrácíte“ pouze ze světa fyzického. Ne světa jemnohmotného. V duchovním světě jsou s vámi vaši zemřelí blízcí, stále. Když budete chtít, můžete se je naučit svými duchovními smysly vidět, vnímat, komunikovat s nimi. Oni neodcházejí definitivně, tak jak si myslíte. Oni jen mění formu energie svého bytí.

Vaši milovaní k vám promlouvají skrze různé komunikační kanály a prostředníky. Když je třeba, tak se s vámi snaží spojit tak dlouho, dokud nepochopíte, dokud je „neuslyšíte“. Chtějí vám velmi pomoci, hlavně když se nacházíte v těžkých obdobích života… A bývá pro ně nesmírně těžké, když nemohou vaši pozornost získat (přitáhnout k sobě vaše vědomí), abyste rozuměli jejich sdělení, pomoci, poselství…

S láskou se vás snaží vést na jakékoli cestě k vyřešení problému, nemoci, k získání lásky, štěstí, spokojenosti, bohatství… čehokoli… S radostí s vámi sdílí vaši radost i štěstí; se soucitem, láskou a podporou sdílí vaši bolest a životní trampoty.

Věřte, že vás milují a podporují, ať byly vaše vztahy za života ve světě pozemském, jakékoli… Trápí se, pokud museli náhle z tohoto světa odejít a nemohli vám říci, jak vás milují… Trápí se, pokud zůstaly nedořešené vztahy mezi vámi. Trápí se, pokud z vás cítí vůči sobě nenávist, hořkost či pohrdání.

Z těchto důvodů se mohou „zastavit“ (bloudit) v tzv. meziprostoru, a nemohou ke Světlu – tam, kam touží každá duše dojít. Zastavili se v tomto prostoru, protože touží nedorozumění, které zůstaly mezi vámi dořešit, uvolnit a uzdravit.- ( mnou tolikrát vysvětlovaní tzv. diskarnáti . pozn. Iva Hédlová )

Proto vás velice prosím, dořešte mezi sebou vztahy, pokud cítíte, že nejsou dořešeny. Nevadí, že nejsou již mezi vámi fyzicky. Oni vaše slova „slyší“ a vnímají. Řekněte svým blízkým zemřelým, jak jste je milovali, odpusťte jim jejich „chyby“. Odpusťte je i sobě. Odpusťte jim i sobě, pokud máte pocit, že vám ublížili nebo vy jste ublížili jim. Protože pokud jste svůj vztah k nim nedořešili, neodpustili jim, ale i sobě… je to pro vás, i pro zemřelého velikou bolestí a utrpením. Ano, vy tomu říkáte Peklo. Ale to Peklo tvoříte vy, například svým odmítavým postojem ke smíření se s dotyčným člověkem nebo nesmířením se s jeho ztrátou. Pak ho zažívá nejen jeho (její) duše, ale i vy ve svém životě, aniž si to uvědomujete.

Prostředníkem a pomocníkem pro vaše spojení je Láska, vaše duše a také my andělé. Poproste Lásku v sobě, ať vám pomůže nedořešený vztah mezi vámi dořešit, pochopit, uvolnit, uzdravit… Uvidíte a pocítíte, jak se vám nesmírně uleví a vašim zemřelým blízkým rovněž… Smiřte se, prosím, se ztrátou a přijde pro obě strany úleva, uzdravení, mír, osvobození a znovuzrození….

Pokud mne zavoláte, věřte, že jsem s vámi velmi rád v každé transformující situaci. Skrze Iwanku vám zasíláme očišťující a harmonizující rituál. Rozhodnete-li se, spojte se skrze něj s námi a my vám pomůžeme navázat spojení s vašimi blízkými, pročistit váš vztah, zmírnit bolest a trápení a toto období lehčeji a snáze překlenout.

S láskou, něhou, pohlazením a podporou, Váš milující a ochraňující archanděl Azrael.

Autor: Iwanka

Komentáře