Strach

Máme-li k nějaké situaci, věci či osobě odpor, utvoříme si energetický vzorec strachu, který se v nás ozve vždy tehdy, když se k takovémuto strachu spustí vnitřní či vnější impuls. Pokud něco nepřijímáme častěji, může nám to způsobit i nemoci.

Někteří by mohli namítnout, že strach je potřebný pro přežití. Ale strach není totéž jako zkušenost. Nesáhnu na rozžhavenou plotnu ne proto, že bych měl strach, ale proto, že jsem si z minulé zkušenosti zjistil, že to neodpovídá tomu, co chci. Zkušenost je otázka vědomí, nikoli strachu. Strach a jeho formy vyvolávají jen další strach. Strach nemobilizuje ke zdokonalení, jen si vytvoří jiné cesty strachu, aby mu nahradily lásku. Strach je iluze oddělenosti člověka od toho co nepřijímá, překrývající lásku – je to Matrix.

Jak v přítomnosti nekoncentrovat v sobě strach? Odpověď zní: Naučit se bezvýhradně přijímat vše, co k nám přichází a k ničemu nemít odpor. Nejde o to, abychom takříkajíc "sežrali" každý názor, ale abychom cizí názor neodsuzovali a přijali ho jako vlastnictví toho druhého. Cizí názory nebo situace, které nejsou podle našich představ, nejsou dobré nebo špatné – jsou jen jiné a pokud se s nimi člověk neztotožňuje, nechá si z nich jen to, co je pro něj podstatné a zbytek sebou nechá proplout.

Jako meditační metodu, jak se nejlépe oprostit od nastřádaných strachů z minulosti (a třeba i fobií), které v sobě při sebepoznávání nalezneme, mohu vřele doporučit rozpouštění strachů, kterou sepsala Míla Rejlková. Podrobnější rozebírání forem strachu a kudy z nich ven je níže.

Vsuvka pro věřící : Adam a Eva v ráji vše bezvýhradně s láskou přijímali. Cítili se splynutí s přírodou, s Jednotou a všechno Bylo (dobré). Dokud ovšem nepřišlo kousnutí do jablka, které láskyplné vědomí Jednoty a bezvýhradné přijímání změnilo na hodnocení dobrého a špatného -na nepřijetí své nahoty -iluze strachu, že je to špatné. Relativita dobra a zla v Dokonalém ráji nemají co dělat, a proto byli vyhnáni.

Ježíš na kříži sňal z lidí veškeré hříchy (-v originálním jazyce Bible slovo "hřích" nenajdete; je tam pouze slovo "hříšnost" ve smyslu oddělenosti od Jednoty Boha) neboli utrpení – tedy strachy. Takže strachy ve skutečnosti neexistují a jsou jen výplodem myšlení lidí. Existuje jen láska. Dokud si jí člověk vlastním strachem nezablokuje… O přijímání láskou a odmítání strachem se hovoří na řadě míst v Bibli; např. Matouš 18,18 : Amen pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.

Komentáře