Na této úrovni také tvé tělo signalizuje, že je čas snižovat hustotu, začne mutativní změny DNA tvého těla.

Symptomy jako chřipka jsou v této fázi časté jak tvé tělo začíná mutovat a tvůj systém žláz začíná být aktivovaný, tvé dlouho atrofované a scvrklé žlázy šišinky a hypofýzy začínají růst a přicházet k sobě. Zároveň se aktivují čakry a uvědomění těchto center vědomí. V březnu 1988 byli všichni služebníci světla aktivováni na 1. úroveň světelného těla.

2. Úroveň Světelného Těla

Tvůj éterický soubor genetických informací se začne rozebírat zvýšenými úrovněmi světla. To je okamžik, kdy uvolňujeme čtyř dimenzionální struktury omezení, obzvláště staré karmické vzorce, které začnou měnit otáčení v geometriích tvého emocionálního, mentálního a duchovního těla. To je první stupeň vytahování karmického cyklu. Vážně se začneš pokládat otázku: "kdo jsem já a proč jsem tu". Fyzické změny se velmi zrychlí a můžeš být hodně unavený, jak tvé tělo mutuje a potřebuje odpočinek, aby tomu stačilo.

3. Úroveň Světelného Těla

16. dubna 1989 byla celá krystalická struktura hmoty aktivována na 3. úroveň světelného těla. Na této úrovni se fyzické smysly stávají velmi jemné, staneš se velmi citlivý k extrémům. Můžeš více nesnášet velký hluk, silné pachy chemikálií atd. Můžeš jemně vnímat cokoliv je nepřírodní a neorganické a pravděpodobně se staneš neústupný, co se týče přírodních věcí a toho, zda máš přírodní věci kolem sebe. Jestliže ještě nejsi vegetarián, můžeš se jím stát a můžeš mít odpor ke všemi mrtvému. Oblečení může být rozptylující, můžeš mít chuť být pořád nahý. Můžeš přemýšlet o tom, že odejdeš z města, v kterém žiješ do menšího či na vesnici. Tvé hodnoty se změní výrazně.

Díky této nově nalezené citlivosti můžou být aktivovány smysly potěšení. Budeš se chtít hodně milovat a zlepšit si sexuální vztahy. Proto přibyl počet těhotenství od roku 1989, kdy planeta a její populace byly aktivovány na třetí úroveň. Tato úroveň aktivuje biologický energetický přijímač a vysílač těla, jeho atrofovanou a zapomenutou schopnost pracovat s vyššími energiemi světla.

Na 3. úrovni nemůže být proces mutace světelného těla zastaven. Když jsme dosáhli této úrovně, planeta byla zesynchronizována s 383+ dalšími planetami, které také vzestupují z trojdimenzionální fyzické roviny. Z toho můžeš vidět, že nejen naše planeta je ta, která vzestupuje, ale celý tento vesmír. A vzestup, který právě probíhá je na ve velmi fyzické úrovni. Tato celá "dimenze", fyzická sféra, včetně 4. dimenze a všech dimenzí vzestupuje. Čtvrtá dimenze, (astrální rovina), se sbližuje se všemi ostatními dimenzemi a realitami do jedné reality. V "Co to je Světelné tělo", Archanděl Ariel mluví o tom, že se sbíhají všechny dimenze a paralelní reality, a mnoho dalších zdrojů o tom také mluví. To nutně patří k dění u každého vzestupného procesu.

Planeta Země, Matka Gaia, již vzestoupila alespoň do vyšší harmonických tónů 4. dimenze a neustále vzestupuje. Její pěti dimenzionální světelné tělo je nyní aktivováno. Jeví se to ale jinak kvůli našemu neustálému odporu k božství, naší závislosti na odděleném vědomí a trojdimenzionálními způsoby nazírání na realitu. Tomuto vzestupu bylo velmi pomoženo intenzivní prací na Vzestupu, která byla udělána všemi služebníky lásky/světla k Jednotě/Kristovu Vědomí, včetně pomoci čtyř dimenzionálních bytostí (Šedí mimozemšťané, temní páni, odhmotnění duchové…) jejich probuzením se do lásky. V určitém smyslu pak 3. a 4. dimenze se přiblížily, společně s astrální rovinou. Mnoho bytostí, které uvízli v astrální rovině se přeměnili na bytosti světla/lásky zatímco jiní jsou vzati do světla či znova absorbováni do Všeho-Co-Je. Mnoho nových "ztracených" bytostí stále přichází, aby se s námi všemi spojili a naučili se lásku od nás lidských "učitelů lásky".

Když teď "cestujeme astrálně", co doopravdy děláme je, že cestujeme ve vědomí. Teď je to přímější, protože opony mezi dimenzemi jsou tak tenké a naše vědomí/duše se stala tak zrychlenou, že nám dovoluje dosáhnout tyto zrychlené prostory. Odhmotnění duchové, ztracené aspekty nás, tmavé entity/mimozemšťané (ET)… se teď "scházejí" jiných realitách vnímání než na astrální rovině, jsou mezi tímto fyzickým světem a " snovým únikem".

Jestliže věříš, že na tebe působí některé z těchto bytostí, rozvaž jakékoliv a všechny dohody, které s nimi máš, napříč časoprostorem a dimenzí a pomož jim ke světlu (techniky jsou k dispozici v mé knize "Soubor nástrojů pro mistry vzestupu" na mé webové stránce www.ZaKai.Ran.com ). Také požádej o pomoc anděle a nanebevzaté mistry a pro složité případy požádej někoho v těle (jako mě), který se na to specializuje. Ujisti se, že jakékoliv rušivé vlivy, které na tebe působí není někdo, kdo k tobě cestuje vědomím, někdo v těle, možná ve spánku a je aktuálně někde na planetě zemi a pravděpodobně má s tebou konflikt vyplývající z karmy minulých životů a z toho, co si v něm vyvolal v jeho procesu probouzení ("syndrom zabití posla"). (Je čas, aby všechny naše zkušenosti z minulých životů byly uzdraveny a karma byla uvolněna.) Jdi tam, odkud se přenášejí, promluv s nimi a zjisti, o jaký konflikt jde, zruš s nimi jakékoliv a všechny dohody, odpusť si a jim za svou minulou zkušenost a požádej o karmické zproštění/rozřešení (u karmické rady). Pak si můžete začít spolu hrát, spíše než být v opozici.

4. Úroveň Světelného Těla

Tato úroveň je mentální fází, začínající masivní změnu v chemii tvého mozku. Může tě začít bolet hlava, na prsou, můžeš začít mít oční problémy a problémy s ušima, jak tvé žlázy dále mutují a tvé čakry se aktivují. V procesu světelného těla můžeš zažít bolesti na prsou, protože tvé srdce se začíná otevírat hlubším a hlubším rovinám.

Zrakové a sluchové ústrojí se začnou měnit a mozek se začne zapalovat přes hemisféry. V tomto bodě začne nelineární myšlení, které může být hrozivé pro mentální tělo, protože si začne uvědomovat, že již není tím kdo velí. To je, kdy si opravdu začneš pochybovat o realitě a začíná druhý signál k probuzení. To je, když bytosti začínají uvažovat o duchu. Osobní identita se mění, aby zahrnula možnost být duchem s lidskou zkušeností spíše než být člověkem s duchovní zkušeností. Telepatie a jasnozřivost začínají a emocionální tělo se začíná otevírat. V tomto bodě může mentální tělo úplně vyvádět a zoufale zkoušet si udržet nadvládu. Celý tento nový pocit a empatie a spojení může být pro lidi rušivý a radostný zároveň. To je, kdy se začneš setkávat s lidmi podobných názorů, uvažujících o minulých životech a dalších duchovních alternativách. Můžeš pochybovat o směru tvého života, volbě kariéry, vztazích a dokonce začít bourat tyto staré způsoby fungování ve prospěch holističtějších a duchovnějších. Může tě to táhnout k četbě všeho duchovního, co se ti dostane do ruky a na duchovní semináře. Můžeš potkat někoho, kdo ti řekne o nějaké nové duchovní záležitosti nebo jsou ti doporučeny některé knihy nebo channeling nebo guru nebo cítíš ohromné nutkání objevit sebe, signál k probuzení jede teď na plný výkon, dostáváš velký signál – "je čas jít domů".

5. Úroveň Světelného Těla

Toto je úroveň, kdy se mentální tělo začne vzdávat Duchu. Nelineární myšlenkové procesy se stanou velmi častými a to může působit rušivě. Je to přechodové pásmo mezi základním lineárním myšlením a životem plně oddaným Duchu. To je, kdy uvažuješ o tom, že jsi více než sis myslel. Že tvé myšlenky a pocity nejsou pravděpodobně tvé a že nejsou tebou. Pochybuješ o všem, zvláště o svých ustálených způsobech chování, o tom, že těmito způsoby již bys nerad byl. To je, kdy začneš vytahovat karmické, genetické programy a programy společenského vědomí ven z tvého pole a hledáš způsoby, jak toho dosáhnout. V tomto bodě se budeš vzdávat všech starých náboženství, vír a zcela přijmeš nové způsoby vnímání reality. Pravděpodobně v tomto bodě budeš oficiálně nazýván "new agerem", jak tvé mentální tělo kolísá mezi vzdáním se Duchu a řevem ze strachu ze ztráty kontroly, můžeš kolísat mezi starými a novými – zatím neznámými způsoby bytí. Můžeš se cítit jako mezi dvěmi světy, bez identity a bez přátel, kteří by se cítili podobně. Možná začneš hledat podobně se cítící lidi.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015