Chléb náš každodenní dejž nám, i poznání,

osvoboď nás od pout našich omylů,

jakož i my se zříkáme moci získané chybami druhých.

Nedopusť, abychom byli očarováni věcmi povrchními,

ale zbav nás toho, co zdržuje nás na Cestě,

neboť Ty dáváš vznik životu i moci svou písní,

která všechno oslavuje na věky věků

A m e n

Komentáře