Od začátku zemětřesení na Haiti až do doby, než splnilo svůj hlavní účel (ale stále ještě z toho vzejdou další nádherné “výhonky”) 22. ledna, energie doslova křičely “stav ohrožení!” nebo “SOS!” nebo “911!” (nouzové tel. č.)  nebo “Potřebuji pomoc teď hned!” či dokonce pouhé “Cítím se prázdný a vyčerpaný” a “Kde to vůbec jsem?” Tyto energie jsme vnímali všichni bez ohledu na to, zda jsme si situaci na Haiti uvědomovali či nikoliv.

Mnoho duší vysílalo signál stavu ohrožení v důsledku nejistoty, již cítily. A tato nejistota mohla být vnímána jako skutečně nepříjemná, kolísající, a u mnoha mučivě příšerná s tendencí bezmoci, jelikož jsme si nemohli být jisti, jak a kam se nyní máme posunout nebo čeho se máme chytit. Přidáme-li k tomu nízko-úrovňové interpretace zemětřesení na Haiti, není divu, že mnoho duší prožívalo novou nejistotu, nevyrovnanost a vyčerpání ze všech těch okolních energií.

Pro nás je to čas dříve nevídaný, a to z několika důvodů, o nichž se zmíním níže. Je to též doba velice ošidná, protože vše je stále poněkud vratké, ačkoliv děláme velký pokrok v přijímání nových změn a umožňujeme jim, aby udávaly  rytmus naší nové reality. Pořád ještě bychom mohli velmi snadno vstoupit do času nové nepříjemné a temné reality, kdybychom nebyli opatrní, a pokud si nebudeme všímat, co se děje nyní. Ale já osobně přesto  věřím, že věci se vyvinou celkem pěkně, pokud se rozpomeneme, kým jsme a zůstaneme u kormidla jako mocní stvořitelé, jimiž jsme být měli, když se přesměrujeme ze zkušenosti staré reality na tu novou. 

Nuže, během minulého jednoho či dvou týdnů nebylo příliš čeho se přidržet, neboť jsme to ještě nestvořili. Dokončili jsme jeden krok, jenž přinesl nádhernou energii, která nás naplnila, proplétala se námi uvnitř a zvenčí, jelikož nás měla ukotvit do nové Země. Poté jsme se možná cítili prázdní a vyčerpaní, protože jsme se připravovali na krok č. 2, když už jsme skončili s krokem č. 1, a energie, jež jsme zažili v poslední době, na chvíli zmizely. Zemětřesení na Haiti přišlo v rozhodujícím okamžiku s jediným cílem: otevřít srdce na planetě a nastavit nový  “tón” bezpečí, protože otřásl planetou do samotného jejího jádra v pokusu zahájit “skokově” nový způsobe existence… a  uspělo ve všech směrech a ještě více.

Vytváření nové reality, tedy Země II, se liší od toho, co jsme dosud zažili v první  fázi vzestupu. Díky oddělení světů, k němuž došlo v září 2009, již nemáme nikoho dalšího, kdo zaplní místa pod námi, jak jsme si původně mysleli (doufám, že to dává smysl… na konci těchto Křídel bude stručný souhrn pro snazší vstřebání!). Jedná se tedy o naprosto odlišný postup. Doslova začínáme z nuly.  Odtud ona zdánlivá nedávná prázdnota, protože chytáme řídký vzduch  a pokoušíme se jej přetvořit v novou realitu naší vlastní výroby.

Ale musíme si uvědomit, že se nám dostává neuvěřitelné pomoci již jen díky novému plánu, jenž jsme stvořili na úrovních svých duší, a co je tentokrát zcela nové – tento plán zatím ve všech směrech funguje. Čím více budeme chtít poznat a přijmout fakt, že k tomuto dochází, tím více budeme vnímat nový pocit bezpečí a ucítíme, že se zcela jistě děje něco nového a odlišného. Jen to samo podpoří náš nový růst, neboť tyto zkušenosti se budou šířit – krok za krokem, kousek po kousku.

Ano, dokončili jsme první krok utváření nové Země… což zahrnovalo vytvoření základů a prvního patra naší nové reality.  Jako nová, právě zasazená semínka, začali jsme velice pomaličku vyrážet své nádherné květy a nová energetická křídla, a dorosteme tedy do nového světa jako nová, pučící děťátka.

Další krok, čili krok č. 2., zahrnuje  vyrovnání s energiemi nových začátků nebo spíše našich zcela nových plánů či nových míst v novém světě (nemusíte mít nový program, pokud se tak rozhodnete, ale budete mít nový prostor vztahující se k tomu, kým jste). Tak, ačkoliv nám nebeské události 15. ledna poskytly tento nový začátek, stále záleží na nás, zda tento nový energetický modrotisk udržíme a dáme mu tvar. Těsně po zážitku této nové energie 15.1. energie znovu klesly, protože příliš mnoho duší je stále připojeno na Zemi I, tedy na realitu starého světa – ovládání, útlak a ztrátu svobody.

Navíc, s příchodem nového modrotisku se vždy musíme ve všech směrech vyrovnat. Můžeme proto zakoušet strach a temnotu související s tím, co budeme nyní nabízet nebo jak zapadneme do nové reality.  Vzápětí jsme prošli procesem uvolnění  čehokoliv, co by nás mohlo zdržovat od dokončení příštího úkolu naší duše nebo umístění naší duše v novém světě.  To může vyvolat depresi a úzkost, a zcela jistě určitý strach vzhledem k tomu, že naše nová realita a nová zkušenost jsou úplně nové… ale o tolik lepší, než jsme kdy tušili! Možná nejsme zvyklí na život v krásném novém světě, tudíž si budeme muset trochu zvykat. Během budování základů ve fázi 1 jsme zažili temnotu a posléze z ní vyšli se skvělým pocitem, a tento nový krok nebude jiný.

Proces vzestupu odjakživa vytváří vzorec temnoty a úzkosti hned za těmi příjemnými pocity, k nimž vede nový modrotisk, a poté tím vždy projdeme a jsme v další fázi.  Nejde tudíž o nic neobvyklého. A po celou tu dobu a s každým novým posunem k nám přichází též neuvěřitelné množství energie korunní čakry.

Země II či naše nová realita započala jako vrchní vrstva či paralelní realita k Zemi I, tedy Zemi, již jsme nechali za sebou. Někde jsme museli začít, a skutečnost, že ve svém vědomí neseme značné množství staré reality, je jen přirozená. Ještě pořád jsme lidskými bytostmi a potřebujeme něco, s čím se můžeme spojit.  Jakmile jsme dokončili první krok, jenž vše ukotvil, zůstali jsme opět prázdní a bylo velice snadné se napojit nazpátek na iluzi starého světa, jelikož zatím neexistovalo nic, oč bychom se mohli opřít (vzpomeňte si, na konci tohoto příspěvku bude snadno stravitelné shrnutí! J)

Odezva na zemětřesení na Haiti a některé další věci, které se mění v našich starých systémech, nám ukazují, že Země I, čili stará realita,  se vskutku pozvolna přeměňuje v naši nově osídlenou Zemi II. Tyto změny začnou pomalu uzpůsobovat staré iluze nebo od základu měnit starou realitu, kterou možná stále máme ve svém vědomí a kterou udržujeme při životě.

Ke dnešnímu dni jsme vytvořili dostatek nové reality, aby nás podržela do konce letošního února. Poté vše dramaticky poklesne. Doslova tvoříme centimetr po centimetru a – jako vždy – je na každém jednom z nás, co se rozhodneme stvořit.

V některých ohledech jsme právě teď v hrozných časech, protože nejistě balancujeme na samotném pokraji toho, co si snad zvolíme vytvořit. Opravdu musíme dávat pozor na to, co držíme ve svém vědomí, protože právě to bude utvářet naši novou mřížku. Ale opět – vězte též, že ono vědomí staré reality, které stále udržujeme, se začíná pomalu a jistě měnit.
Jestliže  budeme i nadále ulpívat na iluzi staré reality, tedy “pořád totéž, pořád  totéž”, a budeme se na to soustředit, pak právě toto budeme dále vytvářet. Víra v opravdovost něčeho a udržování oné iluze ji bude nadále činit skutečnou. Dá jí to život a bude ji to přikrmovat.  Zemětřesení na Haiti nám kromě otevření srdce planety  též předvedlo, že pomoc, podpora, péče, jednota, důvěra a rozlišování jsou nyní jedněmi ze základů nové reality, jestliže se rozhodneme napojit na mohutnou změnu, jež se nám zrovna udála. Tyto nové základy poslouží jako hlavní podpora, nebo jinými slovy – taktéž posílí naše nové základy.

To, co musíme nyní učinit pro relativně hladký vstup do měsíce března,  aniž bychom “klesli”, je udržet svou mysl zaměřenou na to, co si přejeme pro sebe a planetu, a na žádoucí podobu svých vlastních jednotlivých životů a realit. Bude-li toto dělat dostatečné množství lidí, stvoříme novou realitu nebo novou zkušenost, a pokud se nám podaří tuto vizi dostatečně dlouho udržet, pak se prostřednictvím přirozeného zákona přitažlivosti posléze spojíme s dalšími, kteří se do naší reality hodí.

Můžeme začít tím, že budeme udržovat konkrétní vizi své vytoužené reality ve své mysli každé ráno, když budeme vstávat, a každý večer, až se budeme ukládat ke spánku. A samozřejmě si ji stále můžeme  ponechat po celý den, udržovat ji a prociťovat. Musíme vyjádřit s jistotou a přesvědčením, co si přejeme. Musíme vědět, že jsme schopni tvořit s jistotou a přesvědčením, bez jakýchkoliv obav.  Čím více to budeme dělat, tím větší existuje šance, že to vytvoříme, a v těchto nových a vyšších frekvencích nyní tvoříme velice snadno.

Nakonec se naše individuální vize navzájem propojí díky přirozenému zákonu přitažlivosti a vznikne nová mřížka.  Je-li nová vize přijata a udržována vědomím dostatečného množství lidí, pak se stává novou realitou a každá duše se na ni pak může napojit, poznat ji,  orientovat se v ní a žít v ní. Tím pádem  časem dojde k jejímu posílení a bude samonosná.  Nové sdružování či “oslavy duší”, které budu tento rok nabízet, napomohou k identifikaci a ukotvení nových otisků duše v každém z účastníků, a pak k propojení těchto otisků s dalšími dušemi, čímž napomůžeme vytvoření nové mřížky (též je rozpracována nová elektronická kniha týkající se navigace těmito novými vodami a jejich prožívání!). Až se naučíme udržet svou frekvenci v nových a výše frekvenčních energiích, stvoříme samonosnou realitu s vyšší frekvencí a naše vize a realita nekonečných zázraků se stane běžnou. Jsou to vskutku vzrušující časy!

A kupodivu právě zemětřesení na Haiti nám umožnilo vidět a vnímat, že je vše v pořádku… že jsou nyní možné různé výsledky… že tato planeta opravdu a skutečně  dává pozor… že tato planeta má srdce, které je nyní znovu zcela otevřeno… a že jednota a láska byly znovu rozníceny a oživeny, aby se staly vzduchem, jenž bude dýchat nová realita. Všechny duše zapojené v tomto mohutném planetárním posunu mohou být nyní drženy s velkou úctou  v našich srdcích jako pozemští andělé, kteří dali něco ze sebe, aby podpořili naši novou realitu a nový začátek.

Shrnutí:  

* Posun  spojený s energií nových začátků, jež dorazila 15.1., vytvořil nový modrotisk, ale stále jsme se museli po příchodu tohoto modrotisku přizpůsobit a vyrovnat se s ním.

*  Zemětřesení na  Haiti též vytvořilo velký posun, jenž otevřel srdce planety a poskytl nám nový pocit jednoty, bezpečí, víry a důvěry v nové a jiné výsledky, čímž  přispěl  k našim novým základům.

*   To, co neseme ve svém vědomí, vytvoří naši novou skutečnost.

*   Čím déle a čím častěji udržujeme určitou vizi, tím opravdovější se pro nás stane.

*   Své individuální vize navzájem propojíme díky zákonu přitažlivosti, a tak vytvoříme novou mřížku nové reality.

*  To, co se kolektiv rozhodne udržovat ve svém vědomí nejdéle, se stane novou realitou (nebo novým vzduchem, jenž dýcháme) pro každého, bez ohledu na to, čemu každý jednotlivec věří.

* Vzhledem nedávným změnám, pokud se ještě rozhodneme znovu důvěřovat, začnou vzkvétat naše nové plány a pocit bezpečí.

Se spoustou lásky a vděčnosti,

Karen

  http://www.emergingearthangels.com

 (Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015