Můžete si půjčit na nájem, ale ten budete muset stejně tak zaplatit i příští měsíc. Na úhradu svých každodenních výdajů si najděte raději lepší cesty, než právě půjčku.

Někdy se zdá, že půjčku stejně potřebujete, třeba na nějaký projekt, na nákup nezbytných věcí nebo do začátku podnikání. Nepřestávejte však cítit vlastní prosperitu, i když máte nějaké dluhy. Zdají-li se vám vaše dluhy najednou příliš velké, než abyste je mohli splatit, vraťte se znovu ke své víře, kterou jste měli na počátku. Na začátku jste přece věřili, že své dluhy snadno splatíte, a také jste věřili ve svůj budoucí příjem. Tuto svou důvěru si stále znovu obnovujte. Místo toho, aby vás vaše dluhy neustále tížily, se spíš radujte z každé třeba malé měsíční splátky. Vizualizujte si, jak se váš dluh zmenšuje, až jej nakonec celý splatíte.

Starosti se splácením dluhů nejsou produktivní. Možná byste byli raději bez dluhů. Dokud však neodložíte své obavy a nezačnete tvořivě myslet a pracovat, budete se ze svých dluhů jen těžko dostávat. Nemůžete-li své dluhy hned splácet, nezapomeňte být v kontaktu se svými věřiteli. Řekněte jim, že máte skutečně v úmyslu své dluhy splatit a pošlete jim tolik peněz, kolik můžete, i kdyby to byl třeba jen zlomek toho, co jim dlužíte. Věřitele potěší, když se s nimi spojíte, a obvykle přistoupí na jakoukoliv částku, kterou si můžete dovolit, budete-li ji posílat pravidelně.

Jedna rodina se dostala do velmi nepříjemné finanční situace, když muž dostal v práci výpověď. Začali jim volat nejrůznější věřitelé, a ženě se už nechtělo ani zvedat telefon nebo chodit ke dveřím, protože se stále ozýval někdo, komu něco dlužili. Situace vypadala velice špatně. Až jí jednoho dne někdo poradil, že když si s věřiteli promluví a vysvětlí jim svoji situaci, udělají obvykle nějaké ústupky.

Myslela si, že v jejich případě to nebude fungovat. Protože věřitelé většinou byly velké instituce. Přesto však našla odvahu, zvedla telefon a každému z nich zavolala. Vysvětlila jim svou neradostnou situaci, a také jim řekla, že mají stále v úmyslu své dluhy splatit. S překvapením zjistila, že se každý z nich choval přátelsky a vstřícně. Nabídla všem měsíční splátku mezi 5 až 10 dolary, dokud se jejich finanční situace nezlepší. Všichni věřitelé to přijali bez jakýchkoliv výhrad.

Máte-li dluhy a chcete se jich zbavit, ujasněte si nejdříve, kolik vlastně dohromady dlužíte. Pak si odpusťte jakékoliv špatné pocity, které jste kolem svého dluhu měli, a uvědomte si, že jste si peníze půjčili proto, že i vy i vaši věřitelé jste uvěřili ve vaše budoucí výdělky. Vizualizujte si, jak je váš dluh plně splacen. Představte si konečný účet, na němž stojí: "Zbývá doplatit: 0 Kč. Dluh je splacen." Představte si sebe sama, jak platíte poslední splátku. Přehrajte si tuto scénu tak skutečně, jak jen to bude možné. Prožijte si teď všechny příjemné pocity, které při tom budete mít.

Nemějte žádné obavy z toho, jak dlouho budete muset svůj dluh splácet. Půjde to rychleji, než si myslíte. Jdete-li platit další splátku, zkuste si nejdříve představit, jak platíte všechno, co ještě máte vrátit. Můžete si dokonce vypsat šek na celou sumu, kterou ještě dlužíte. Dejte si jej tam, kde jej budete mít na očích, kdykoliv se zabýváte svým dluhem. S každou splátkou pošlete svému věřiteli také lásku a poděkování za jeho nebo její víru ve vás.

Mnoho lidí si cení sama sebe podle toho, jak vypadá stav jejich bankovních účtů. I když nemáte právě nic naspořeno nebo máte jen dluhy,jste stále velmi cenný člověk-máte schopnosti, znalosti, přístupy, vzdělání, zkušenosti, kontakty. Všechno, co jste se naučili, a všechny schopnosti, které máte, jsou zdrojem vašich budoucích příjmů. Vaše pravá cena tkví ve vašich schopnostech a minulých zkušenostech, které také můžete převést do podoby peněz.

0x01 graphic

Z knihy Tvoření peněz od S.Roman a D.Packer

Sdílet
Předchozí článekLupy
Další článekKuřáci! Nechte si poradit!

Komentáře