Poruchy srdečního rytmu mohou mít různý charakter. Někdy jej lidé popisují jako bušení srdce a jindy zase mají pocit, že jim srdce vynechává. Tyto pocity jsou důležité, protože mohou napovědět, o jaký skutečný problém se jedná.

Pocit s vynecháváním srdce je spojeno s extrasystolami.

Co jsou extrasystoly?

Výskyt extrasystol je možná větší, než byste kdy předpokládali. Pokud se vyskytují u zdravého srdce, jsou vesměs neškodné. Někdy však mohou být i velmi závažné, zvlášť, když jsou spojeny s nemocným srdcem. Extrasystola, to je srdeční stah navíc. Je obvykle vložen mezi normální stahy.

Příčiny vzniku

Předčasné úhozy srdce jsou časté a mají je občas asi všichni zdraví. Jejich výskyt se zvyšuje s věkem. Časté jsou i u těhotných žen. Máme tři druhy extrasystol. některé jsou častější a vyskytují se i u zdravých osob a jiné jsou vzácnější a představují riziko. Počet extrasystol se zvyšuje s užíváním stimulantů, alkoholu, kouřením, kofeinu a také s užíváním některých léků. Ve zvýšeném počtu se objevují u žlučových kamenů, hiátové hernie a hypertyreózy. Jsou rovněž příznaky infarktu myokardu a anginy pectoris. Velký výskyt extrasystol může postupně vést k onemocnění srdce, a to především ke vzniku ischémie srdce, ničí srdeční chlopně a může souviset i se srdečním selháním. Někdy se extrasystoly objevují i u některých vrozených vad.

Příznaky vynechávání srdce

Předčasná pauza srdce je někdy hodně frekventována, což je spojeno s únavou, pocitem bušení srdce, nepravidelným rytmem, rychlým pulzem, bolestí za hrudní kostí. Velmi často se odhalí na EKG, jež je provedeno ze zcela jiného důvodu.

Diagnostika

Pakliže máte nepříjemný pocit vynechávání srdce anebo bušení srdce, neměli byste si to nechávat pro sebe, ale měli byste se o tom poradit se svým lékařem. Některé extrasystoly mohou být odhaleny i pouhým poslechem. Dalším dobrým vodítkem je EKG. Echo srdce pak může odhalit skutečnou příčinu vzniku pocitu vynechávání srdce.

Komplikace vynechávání srdce

Komplikace hrozí tehdy, když se vynechávání srdce objeví u nemocného srdce.
Vynechávání srdce může být závažné samo o sobě, v případě, když jsou četné, opakují se, existuje několik ohnisek, které je vytváří a způsobují tachykardii nebo fibrilaci síní, s níž je pak úzce spjato riziko náhlé smrti.
Komorové extrasystoly jsou neškodné, v případě, že jsou izolované a jsou u zdravého srdce. Když se opakují a objeví se u nemocného srdce, mohou nakonec vést k fibrilací síní, což už není žádná sranda a některé z nich také mění funkci srdce.
Pozor, i u zdravých je nutné extrasystoly kontrolovat, protože mohou později vyvolat kardiovaskulární onemocnění, k nimž patří vysoký krevní tlak, cukrovku, obezitu, vysokou hladinu cholesterolu a spánkovou apnoi.

Důležitá je prevence

  • Snižte příjem alkoholu a kofeinu
  • Nekuřte
  • Naučte se zvládat stres a snažte se jej zcela odstranit
  • Choďte alespoň 3x týdně po dobu 40 minut

Komentáře