BudhaBuddhův úsměv
Zavřete oči a uvolněte svaly, které nepotřebujete k zachování zpřímené polohy, zejména pak svaly obličeje. Koutky úst táhněte šikmo vzad a vzhůru přibližně směrem k ušním lalůčkům. Současně se snažte přitahovat ušní boltce směrem k hlavě. Výhody: Může navodit pocit moudré a mírumilovné radosti. Rizika: Žádná, pokud při tom budete dávat pozor na cestu.
Vnitřní úsměv
Oči nechte otevřené. Představte si, že na straně očí obrácené dovnitř hlavy, září zlaté světlo. Toto světlo posílejte otevřenýma očima navenek. Výhody: Člověk je hned okouzlující.
Rizika: Žádná, ledaže někdo považuje za riziko pronásledování ctiteli nebo ctitelkami.

Nahradit hněv, úzkost apod. humornou fantazií
Používejte humor a smích v situacích, kdy jste dříve reagoval hněvem. Tak v předvíkendové frontě v samoobsluze, která se zastavila, protože někdo z nakupujících zapochyboval o správnosti součtu svých 43 položek, si můžete vymýšlet humorná vysvětlení, proč si tak počíná. Třeba cele dětství hladověl a nyní si chce za své peníze dopřát co nejvíc. Nebo se mu tělnatá paní pokladní natolik zalíbila, že se s ní chce tímto způsobem blíže seznámit a zároveň vyzkoušet, je-li dost trpělivá, aby to s ním vydržela. Podobně používejte humor, smích a nadsázku v situacích, které vyvolávaly úzkost nebo smutek. Sókrata navštívila před popravou jeho choť Xantipa a naříkala: „Oni tě odsoudili úplně neprávem!“ Sókratés jí odpověděl: „Byla bys raději, kdybych byl odsouzen poprávu?“
Výhody: Budete vnitřně svobodnější.
Rizika: Možná tak naštvete někoho, kdo by rád viděl naštvané vás.

Smích dechem
Uvědomujte si dotek vdechovaného a vydechovaného vzduchu nosu. S nádechem v duchu opakujte „vdechuji klid“, s výdechem „vydechuji a usmívám se“.
Výhody: Diskrétní, nenápadné, praktické, stačí i chvilka.
Rizika: Nevhodné při krocení divokých koní a podobných činnostech vyžadujících naprosté soustřední.

Vysmát se strachu, lenosti, smutku atd.
Většině z nás se určitý typ negativních myšlenek (např. bezdůvodný strach o zdraví dětí nebo příbuzných) opakovaně vrací. Své úzkostné myšlenky si můžete uvědomit a pozdravit je se smíchem jako staré známé.
Výhody: Pomáhá dobrému vnímání sebe sama a vytváření odstupu od negativních myšlenek.
Rizika: Minimální, smějte se pouze myšlenkám, ne sobě.

Tvořivý humor
Dívejte se na věci z různé stránky. Jak např. ovlivní výsledek vašeho „důležitého“ jednání chod dějin? Můžete dávat osobám, předmětům v okolí i pracovním projektům veselá jména. Např. když pracuji se svými na alkoholu nebo drogách závislými pacienty, obvykle označuji veškerá místa, kde se nabízejí alkohol nebo drogy jako „brlohy“, což většinou vyvolává spíše smích než vyslovený odpor.
Výhody: Tvořivost se hodí v mnoha směrech.
Rizika: Než své nápady řeknete nahlas, uvědomte si, jestli je to vhodné.

Nadsázka
Nějakou příliš vážně se tvářící záležitost můžete v duchu ještě nafouknout do naprosté absurdity.
Výhody: Tento způsob často používají dovední diskutéři, aby zesměšnili prakticky cokoliv, co jejich oponent řekne.
Rizika: Oponent se může pořádně naštvat a pak vám to nějak vrátit. Lidé často nesnášejí, když se žertuje na téma jejich zvyků, diet nebo plánů, jak zachránit lidstvo.

Nacházejte humor v každodenních záležitostech.
Časně ráno za šera , když jsem si v podřepu obouval boty, se náhle odněkud vynořila sousedova jezevčice Terezka, olízla mi obličej a pak se otřepala tak energicky, že jí psí známka cinkala o obojek. Smál jsem se tomu dobrých pět minut. Rozveselit vás mohou nejen psi (a někdy i jejich pánové a paní), ale třeba i kos svižně se koupající v louži. A směšnostmi se hemží i náš lidský svět. Situační humor můžete vytvářet i záměrně a udělat čas od času něco nelogického, směšného nebo nečekaného.
Výhody: Najdete tak spoustu dobrých záminek, proč se zasmát.
Rizika: Snad, kdyby si někdo vyložil váš smích osobně a vztáhl ho na sebe.

Paradoxy
Nacházejte humor v paradoxech života. Tak jistý výzkum veřejného mínění v České republice prokázal, že většina obyvatel si přeje pravicovou vládu, která bude zvyšovat sociální dávky a důchody (pro pravici program ne právě typický). Nebo statistici zjistili, že zlí zubatí žraloci zabíjí mnohem méně lidí, než hodné včeličky a ještě daleko méně lidé jež elektrické svíčky na vánočních stromcích. K paradoxům patří i rčení jako „svatá válka“ nebo to, že někteří lidé se ve volném čase štvou a rozčilují ještě víc než v práci.
Výhody: Nové důvody, proč se smát.
Rizika: Minimální.

Směšný dovětek
K jakémukoliv slovu přidejte žertovný dovětek (např. dovětek „cha-cha-cha“). Např. dostanete poštou upomínku, místo rozladění, si řeknete „upomínka, cha, cha, cha“.
Výhody: Dá se použít i ve stresu.
Rizika: Pokud budete praktikovat v duchu, minimální. Při vyslovování nahlas je na místě obezřetnost, většina lidí se upomínkám nesměje a mohlo by jim to být divné.

Tiše se smát v srdci
Soustřeďte se na okamžik do hloubky hrudníku a do jeho středu ve výši srdce. Tiše se tam usmějete. Možná se při tom trochu pohnou i koutky vašich úst nebo se rozzáří oči, ale to není podstatné. Cvičení zkoušejte opakovaně a jestliže se vám podaří, zapamatujte si výsledný pocit. Příště už to půjde snáz.
Výhody: Jemné, nenápadné, srdečné.
Rizika: Patrně žádná.

Smích na pozadí
Patří k obtížnějším způsobům smíchu, a je tedy určen pro spíše pro pokročilé smíšky. Nechte veselou část své osobnosti se uvnitř smát a při tom se věnujte běžným záležitostem. Tento druh smíchu lze přirovnat k situaci, kdy pustíte na svém počítači protivrový program, který kontroluje soubory, a zároveň se věnujete psaní dopisů atd. Nebo jiné snad poetičtější přirovnání, smích na pozadí je jako hudba na lázeňské promenádě, která nijak nebrání návštěvníkům napájet se minerálkou nebo si povídat.
Výhody: Dá se praktikovat prakticky nepřetržitě.
Rizika: Snad jen situace vyžadující naprostou pozornost, například krmení hladových lvů.

Snižte svůj práh pro smích
Můžete se vědomě rozhodnout, že se budete smát při méně směšných podnětech, než za normálních okolností. Jinými slovy to znamená zvýšit citlivost vůči tomu, co lze použít jako důvod ke smíchu. Řekněme, že vás obvykle rozesmějí psi s dlouhými chlupy. V budoucnu se smějte i středně ochlupeným psovitým šelmám, ovšem za předpokladu, že se vás nechystají právě kousnout.
Výhody: Ve vašem životě tak přibude smíchu.
Rizika: Viz výše.

Stres a smích
Můžete, pokud to okolnosti dovolí, použít prakticky kterýkoliv ze způsobů smíchu. Předem uvažujte o stresových situacích, které vás čekají. Přemýšlejte o tom, co je na nich humorného, naučte se jim smát. Uvažujte o tom, jak by se zachoval v takové situaci někdo, o kom víte, že má smysl pro humor.
Výhody: Smích vás do značné míry chrání před negativními důsledku stresu. Vhodné do deště a nepohody.
Rizika: Smích snižuje svalové napětí, smát se není vhodné v situacích, kdy potřebujete plnou fyzickou výkonnost.

Zdroj: MUDr. Karel Nešpor