Červenec přináší také další dva významné posuny směrem k naší Pravé Celistvosti a Vědomí Jednoty – zatmění Slunce 11. 7. a Kosmickou Konvergenci 17. – 18. 7.

V červenci vplouváme do klidnějších vod Raka, kde můžeme načerpat pocit bezpečí, na chvíli si zaslouženě vydechnout a nabrat sílu než dorazí nová vlna Světla v polovině měsíce.

Přechod do Nového Světa Jednoty  26. 6. se odehrál nad očekávání hladce a žádné avizované dramatické scénáře této výjimečné konstelace se naštěstí nenaplnily. Přesto můžeme na hlubší úrovni cítit, jako bychom „překročili Rubikon“. Staré skončilo a nové začalo. Na úplňkové ose Kozoroh-Rak byly sneseny celistvé světelné energie "Nového Života", které umožnily oddělení 3D/4D a 5D realit, přepólování a odstartování finální fáze přechodu do vyšších dimenzí. Tento červnový úplněk byl skutečně mezníkem. Během následujících tří měsíců se každý budeme přesouvat na příslušnou vývojovou příčku podle naší vibrační úrovně. Lidé se přirozeně rozdělí podle toho, zda se budou stále držet rozpadající se (ale známé) duality, nevědomí, iluzí a mysli nebo jsou připraveni pustit většinu toho, co znají a vydat se (neznámou) cestou jednoty, pravdy, srdce a Bytí. Vývoj v obou realitách bude dále veden a prožíván velmi odlišně

Mnohým se již podařilo během dubna až června propustit „kritické množství“ – tedy většinu – těžkých 3D/4D emocionálních, mentálních programů a karmických pout a postupně se můžeme zabydlovat v celistvých, léčivých a podporujících 5D energiích. Naše pozice v této světelné realitě jsou však ještě křehké. Mohou se ještě objevit občasné výkyvy a krátké propady do starých dramat, než se podaří uvolnit i energie nižších čaker z ovládání starých struktur. Můžeme se cítit jako motýl, který právě vylézá ze své “domovské“ kukly. Naše nová křídla jsou ještě příliš jemná, vlhká, pomačkaná a starý šedivý obal nás může tížit, vtahovat zpátky. Možná zatím ani nevíme, jaký motýl se z nás stává, jakou barvu mají naše křídla. Jedno je však jisté – do staré kukly se už vrátit nelze. Je možné jen trpělivě čekat, nechat život volně plynout, chvíli vydržet než zesílíme a pak nechat svá křídla zazářit v plném světle a vzlétnout do nového Života!

Sjednocování polarit a energetické změny budou probíhat nyní spíše na vnitřní úrovni skrze přijetí a sjednocení duality v nás (vnitřní mužská-ženská podstata, jin-jang, světlo-temnota, vnitřní-vnější, nahoře-dole), což se následně bude zrcadlit v našich nových vztazích. Můžeme cítit, zvláště v noci během spánku, jak se celé naše fyzické i energetické tělo uzdravuje, sjednocuje a přenastavuje. Naše buněčná i krystalická struktura se intenzivně mění, stejně jako se aktivují nová energetická centra v těle (hlavně v oblasti 2. čakry a v dolní části hrudní kosti mezi 3. a 4. čakrou), abychom se mohli lépe napojit na nové zdroje celistvé Životní Síly.

Během silné světelné brány Letního Slunovratu se podařilo aktivovat Planetární síť nových energetických bodů –  velkých krystalů a chrámů v hlubinách Země i oceánů. Některé z nich spali více než několik desítek tisíc let! Země je probudila v souladu s velkým kosmickým plánem, aby vytvořila stabilnější základnu pro snesení a ukotvení ještě silnějších světelných energií z vyšších částí Vesmíru, které mají v následujících měsících a letech pomáhat Planetě v evolučním procesu.

K tomuto aktivačnímu rituálu nás vedla Země – Gaia – během společné práce na Slunovratových Astrohrách v neděli večer 20. 6. (ještě v energiích Blíženců). V ochranném kruhu astrologické mandaly – na ose Kozoroh (krystalická struktura Země) – Rak (vody Země) se za tvořivé spolupráce pozemských i vesmírných duchovních sil probudilo, rozzářilo a propojilo celkem 21 zdrojových uzlů klíčových pro rychlejší přesun veškerého Stvoření do vyšších dimenzí a vybudování světelné 5D reality. (Mapku stále ještě připravuji….)

Tvořivé a léčivé energie, dávná moudrost a informace uložené v těchto posvátných krystalech a chrámech budou postupně uvolněny a dostupné pro všechna Stvoření – primárně skrze Planetární a kolektivní 5D distribuční síť (aktivována v dubnu) a dále prostřednictvím posvátných geomantických a silových míst, které byly aktivovány po celé Planetě v poslední době.

Jeden z těchto uzlových zdrojů se nachází na jihu Afriky. Jeho tvořivá "diamantová" energie je důležitá pro obnovu Života a mužské celistvé polarity na Planetě. Jistě je příhodné, že právě v tomto čase toto místo přitáhlo velkou pozornost a koncentraci mužů z celého světa u příležitosti probíhajícího Mistrovství Světa ve fotbale (v JAR).

Díky Slunovratové aktivaci nové Planetární sítě energetických bodů získalo na významu také červencové zatmění Slunce, které proběhne v oblasti Tichého oceánu, kde byl probuzen další z důležitých zdrojových bodů. (Mapka, načasování a animace zatmění: http://www.eclipse.org.uk/eclipse/0312010)

Na energie zatmění nás začne připravovat již aktivační brána 7. 7., která nás nasměruje k našemu vnitřnímu Slunci – osobnímu Já – které sídlí v oblasti solar plexu – 3. čakry. Budeme mít možnost zpracovat a uvolnit vše, co ještě brání naší osobnosti – Egu – sjednotit se s naším Pravým Já a duchovním zdrojem. Mohou se vynořit ještě poslední strachy, obavy, úzkosti, vzdor, odmítání, popírání, nejistoty, pochybnosti, mentální bloky a karmické provázanosti, které nás oddělují od našeho vnitřního vědomí přítomnosti, síly, tvořivosti, radosti, spokojenosti, moudrosti a vedení. Je třeba propustit i poslední zbytky falešných iluzí ega, mentálních programů a zkreslených představ o své identitě, pravé podstatě a o tom  „Kdo si myslím, že Já Jsem“.

Během mystického zatmění Slunce, které se uskuteční 11. 7. za novoluní v Raku nás čeká „restart, upgrade a načtení“ mnohem vyšší celistvé vibrační verze "Nového Slunce". Vědomí Nové Země – Gaia – pozemský zdroj Života a Lásky – božská ženská polarita na Planetě – se posunula ve vývoji směrem k Jednotě a potřebuje začít budovat 5D realitu ve hmotě. Proto je ten pravý čas sjednotit, posílit a připojit v souladu s vyšším vývojem i tvořivé Vědomí Slunce – kosmický zdroj Života a Lásky – božskou mužskou polaritu na Planetě.

V době vrcholné fáze zatmění má podle kosmického plánu dojít k napojení našeho Slunce na Centrální Slunce naší Galaxie a skrze něj i na Centrální Slunce Vesmíru (Střed Vesmíru). Původní sluneční duchovní energie (Solární Světlo – Duchovní energie fyzického Slunce) se tak po aeonech letech „karantény“ svým vědomím, informačně a vibračně sladí s vyššími zdroji Kosmické energie a propojí se více se společenstvím vzdálenějších Hvězdných a Galaktických systémů. Tuto vyšší božskou frekvenci Jednotného Vědomí bude "Nové Slunce" přenášet dále do prostoru skrze záři slunečních paprsků, což v důsledku pozitivně ovlivní nejen Život na Zemi, ale i v naší Galaxii Mléčné Dráhy a v celém Vesmíru.

Symbolicky také dojde ke zrození "Nového Boha“ pro Gaiu, který bude veškerá stvoření na Planetě v Lásce, Jednotě a Harmonii aktivně podporovat a chránit na cestě světelného vývoje do 5. a vyšších dimenzí. Tato  sluneční energie Celistvé Božské Síly (nyní bílo-karmínová nebo bílo-purpurová) bude na Zemi zrozena a do reality ukotvena právě skrze probuzený energetický bod Planetární sítě v oblasti Pacifiku.

Díky tvořivé spolupráci Gaii a Slunce a přímému napojení na vyšší ochranné, informační a energetické proudy bude možné značně urychlit obnovu Života a Lásky ve všech planetárních strukturách, úrovních a dimenzích. Vznikající nový model jednotné spolupráce mužské a ženské archetypální síly také významně posílí na kolektivní i osobní rovině nové paradigma tvořivých, harmonických a léčivých partnerských vztahů.

Tento silný energetický přenos následně umocní ještě Kosmická Konvergence        17.-18. 7., která podle Mayského kalendáře přinese již nyní první před-vlnu Devátého Vesmírného Podsvětí a bude představovat pro celou lidskou civilizaci významný posun k Vědomí Jednoty. Tyto míruplné energie všechny Pracovníky Světla více spojí k aktivnější vědomé spolupráci při vytváření Nové Země pro všechny. Vysoké frekvence Světla podpoří všechny lidi, kteří jsou již plně vědomí ve svém záměru připojit se k vývoji, přijmout zodpovědnost za svůj Život a začít vědomě vytvářet novou pozitivní realitu pro všechny. Přinesou vlnu vhledů, inspirace a aktivačních kódů pro naše vyšší záměry a projekty, které budou v souladu s kosmickým plánem. (více v článku:Konvergence Vědomí od Carla J. Callemana)

Nově zrozené Slunce bude pobývat ve svém domovském znamení Lva od 23. 7. do 22. 8. a právě během této doby budou jeho celistvé tvořivé vibrace postupně plynout do všech společenských, kolektivních i osobních struktur a našich energetických center.

Tento významný posun sluneční vibrace k Vědomí Jednoty pozitivně ovlivní všechny oblasti, které spadají podle astrologie do kompetence Slunce – celou společnost a jeho struktury, vnější svět, mužský princip, kolektivní archetyp silné „otcovské“ mužské autority atd. Na osobní úrovni bude znamenat posílení sebe-vědomí, vnitřní síly, zdraví, vitality, sebejistoty, tvořivosti, hojnosti a radosti ve hmotě. Přijmeme více identitu své pravé duchovní podstaty, skrze naše nižší úrovně a čakry bude do naší osobní reality více plynout tvořivá síla našeho Pravého Já a díky božské inspiraci začneme snadněji realizovat své životní poslání.

Úplněk ve Vodnáři (Slunce ve Lvu) 26. 7. nám umožní, abychom si zažili, potvrdili a posílili své osobní vědomí nové identity Pravého Božského Já, jedinečnosti, soběstačnosti, samostatnosti, nezávislosti a svobody v realitě. 

Sabiánský symbol Luny na 3. stupni Vodnáře – "Žena středního věku, s dlouhými vlasy rozpuštěnými, bez podprsenky, mladistvě oblečená" i protilehlý 3. stupeň Lva, kde se nachází Slunce za úplňku: "Dezertér od námořnictva", nese stejné poselství podporující nedávný vývoj směrem k naší nové identitě a nezávislosti na starém systému (Matrixu). Luna nám zde vrací naši nezávislost prostřednictvím určitého vzdoru a odmítavosti našeho vědomí (Já) vůči jakémukoliv svazování vnějšími mentálními, biologickými či společenskými normami. Slunce – naše vědomé Já – zde navíc symbolicky odmítá uposlechnout "rozkaz" kolektivní moci a obrací se zády ke svému společenskému postavení. Stává se sice jakýmsi "vyděděncem", ale získává možnost konečně "najít sám sebe", někdy prostřednictvím ostrého odmítnutí svého vymezeného společenského-dědičného práva a překročení vazby na kolektivní struktury, modely a ideály.

Na závěr chci dodat, že vzhledem k nedávným úspěšným posunům a rozhodnutím mnoha lidí i Země směřujících k harmonii a Životu v Lásce srdce se začínají pomalu měnit k lepšímu i původní „Aktivační brány a potenciály roku 2010“. Věřím, že díky tomu budeme mít i v následujících měsících další důvod k optimismu, lehkosti, radosti a oslavám zázračných setkání.

Tolik výhled pro nejbližší letní "sluneční" týdny, na další virtuální setkání v srpnu se opět těší Daniela

Poznámka pro kopírování:

„Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu“.

Komentáře