Pojďme tedy s Láskou v tomto sebepoznávacím procesu pokračovat a začít psát druhý seznam. Tentokrát seznam s názvem „Co chci“. Pište jej na nový čistý papír nebo do nového souboru – odděleně od seznamu „Co nechci“. A opět si dovolte psát svá přání a touhy bez omezení. Nedělejte a nevytvářejte žádné kompromisy se sebou sama. Otevřete své srdce, nalaďte se na něj, na svou zářící podstatu a s radostí sepisujte vše, po čem toužíte. Tam, kde si nebudete formulací jisti, dejte prostor i vůli boží. Pište a tvořte seznam „Co chci“ tak dlouho, jak bude třeba. Vracejte se k němu a prociťujte již zapsané znovu. Vnímejte během těchto dní, kdy tento seznam tvoříte, svou intuici, své srdce, svou duši. Nechce vás na něco upozornit? Nenapovídá vám trošinku? Není náhodou ještě někde uvnitř ve vás hluboko skryté nějaké nádherné přání, nějaká touha, kterou jste se ještě neodvážili ani před sebou sama odkrýt…?

Až budete mít pocit, že již máte vytvořený „dokonalý“ seznam „Co chci“, tedy seznam svých přání a tužeb, vezměte si jej k ruce a na základě něj začněte sepisovat finální znění afirmací. Je důležité, aby formulace afirmace byla v přítomném čase a týkala se vás. Mějte při tom na mysli i na srdci, že jednáte a tvoříte sami za sebe, nevměšujte se tedy do osudu druhých a nesnažte se vnucovat někomu jinému svou vůli prostřednictvím svých afirmací. Každý člověk, stejně jako vy, má svobodnou vůli, svou vlastní cestu. Respektujme volbu každého člověka, i když ta volba s námi nesouzní… Vraťme se ale ke tvorbě finálních afirmací. Tvořte je ve chvíli, kdy jste sami, dovolte si udělat čas pro sebe, být ve svých energiích, protože se snažíte tvořit svůj život. Upravujte tedy postupně každé své přání ze seznamu „Co chci“ do afirmace v přítomném čase. Když jednotlivou afirmaci vytvoříte, zkuste si ji nahlas říci, zatím jen tak. Prociťte, co se s vámi děje při vyslovení této afirmace…a případně ji ještě poupravte, ještě zdokonalte pod vedením své duše a svého srdce.
 

Návod, jak pracovat s afirmacemi

Jedním ze způsobů, jak používat své vlastní či vybrané „univerzální“ afirmace je například tento:

Najděte si chvilku pro sebe, udělejte si pohodlí, zapalte si třeba svíčku, voňavé tyčinky nebo aromalampu. Vytvořte si prostě příjemnou oázu klidu, míru a pohody, alespoň na pár minut. Připravte si k ruce váš seznam afirmací, pak jeden čistý papír a tužku. Pohodlně se posaďte a nejprve si zavřete oči, 3x nebo 7x se zhluboka, pomalu a klidně nadechněte a vydechněte. Pak si uvědomte své srdce (srdeční čakru) –  soustřeďte na ni chvíli svou pozornost a znovu se prodechněte. Pak si uvědomte své 3. oko a opět se prodechněte. Následně si uvědomte svou vnitřní sílu (pokud je to poprvé, vnímejte, kde v těle se vám její centrum ozve) a prodechněte se. Pak si uvědomte vše dohromady, jakoby v harmonickém propojení energii svého srdce, 3. oka a vnitřní síly a opět se prodechněte. Nyní pomalu otevřete oči, zůstaňte v klidu a podívejte se na svůj seznam afirmací. Vyberte si ty, které jsou pro vás v daný okamžik nejdůležitější. Moc o tom nepřemýšlejte, nezapojujte zbytečně svou mysl víc, než je třeba. Intuitivně vyberte ty afirmace, které vás na první pohled upoutají – vaše srdce a duše vás vedou a ukáží vám pomocí vaší intuice či jinak, na které afirmace je právě vhodný čas. Uvědomte si znovu propojení srdce, vnitřní síly a 3. oka, nadechněte se a nahlas vyslovte afirmaci. Váš dech je v této chvíli mocným nástrojem tvoření. A z pozice pozorovatele pozorujte, co se po vyslovení této afirmace s vámi děje – jaké máte pocity, emoce, reakce na fyzickém těle? Zapište si všechny myšlenky, které vás v tu chvíli napadnou. Když se nic neděje, žádná myšlenka nepřichází, nevadí. V obou případech pokračujte dál. Afirmaci znovu zopakujte a opět chvíli vyčkejte a v klidu pozorujte dění ve svém těle, ve svém bytí a případné myšlenky si zapište. Zopakujte afirmaci potřetí a opět pozorujte a zapisujte. Takto postupujte u všech dalších vybraných afirmací.

Až je všechny odříkáte, několikrát se hluboce nadechněte a vydechněte. Nyní se podívejte na papír, co jste tam napsali. Pokud nic, nevadí. Buď si tam napíšete něco jiný den při dalším kole afirmací anebo s afirmací zcela souzníte = vaše Ego, nevědomí, podvědomí ani jiné části bytí asi nic nenamítají a vy se můžete radovat, neboť pravděpodobně již brzy se budete těšit z projevených přání ve vaší pozemské realitě. Pokud na papíře najdete poznámky, pečlivě je prozkoumejte. Pravděpodobně budou vyjadřovat nějaký nesouhlas s afirmací, nějaké omezení, blok či přesvědčení, proč afirmace nemůže působit, proč si to či ono nemůžete dovolit atd.

Tímto pozorováním sebe sama, svých pocitů, emocí, myšlenek i reakcí fyzického těla při prohlašování afirmací získáte poměrně rychle obrázek vašeho vnitřního omezujícího nastavení, vašich programů a schémat, podle kterých fungujete – obvykle automaticky a nevědomě či podvědomě. Jako taková loutka, otrok sebe sama, svých vlastních neláskyplných přesvědčení, programů a schémat. Stačí pak, aby nastala určitá konstelace či se odehrála situace, která je tzv. spouštěčem či spínacím knoflíkem, zařízením (nazvěte si to podle sebe) a vaše skryté vnitřní programy a schémata se spustí. Někdy velmi nenápadně, že ani nepostřehnete změnu ve vašem chování, ve vašich postojích a reakcích (nebo až s velkým zpožděním) anebo dojde naopak k nečekaně rychlé až prudké reakci, výbuchu emocí. Může se u toho objevit pocit, že se s vámi děje něco, co nechcete, co nemáte pod kontrolou a vnímáte sebe sama jako z pozorovatelny a zatímco děláte a říkáte něco, co vlastně nechcete a nechápete, současně se u toho pozorujete a divíte se, co se to se mnou děje…? Pokud se dostanete do fáze pozorovatele sebe sama a dokážete si uvědomit, že se děje něco, co nesouzní s vaším srdcem, máte napůl vyhráno. Z pozice pozorovatele můžete odhalit programy a přesvědčení, podle kterých v určitých spínacích/spouštěcích situacích jednáte a které brzdí a blokují to, po čem toužíte. Uvědomění si těchto tzv. bloků, ve všech jejich podobách, je velký krok a vy se za něj klidně pochvalte. Jak se s bloky vypořádat je věc další. Zde postupujte každý, jak jste zvyklí při své meditační či očistné duchovní práci. Nebo hledejte vhodného duchovního učitele či průvodce, který se tématem rušení těchto bloků (starých negativních přesvědčení, programů a schémat) zabývá. Anebo zkuste jen ve chvíli uvědomění si konkrétního bloku jej vědomě přijmout a zaplavte/obalte jej zářící láskou svého srdce, poděkujte za zkušenost, jež vám tento blok přinesl, požehnejte sami sobě, případně si odpusťte, že jste se za toto kárali a nemilovali a odevzdejte s důvěrou a úctou k životu tento blok nebesům – Bohu, Stvořiteli…

Afirmace vnímám jako možnost, jak „odkrýt a nabourat“ váš myšlenkový stereotyp, jak začít aktivně a vědomě přeprogramovávat vaše vnitřní nastavení, jak vytvořit jakýsi most mezi vědomím a nevědomím a jak skrze tento most tyto dvě části harmonizovat. Afirmace jsou jednou z cest, jak se postupně stát vědomým tvůrcem svého života.

Možná se vám tento mnou uvedený návod zdá příliš složitý, dlouhý a pomalý. Mohu k tomu jen dodat, že mě při jeho psaní a při tvoření mých vlastních seznamů a afirmací inspirovala a vedla má duše a další láskyplní pomocníci a nyní jsem byla vedena k předání tohoto návodu dál. A tak je zde a nyní je jen na vás, jestli jej využijete. Nenechte se odradit zdánlivou složitostí tohoto transformačního procesu a vrhněte se s chutí do dobrodružství sebepoznávání. Budete překvapeni tím, co všechno se o sobě sama ještě dovíte, co všechno v sobě ještě objevíte… Stojí to za to.
   
Pokud se chcete inspirovat některými hotovými afirmacemi, přejděte v této sekci Afirmace do podsekce Afirmace pro ženy nebo Afirmace pro muže. Prociťte si a použijte jakékoliv, které vás osloví.

Nechť Láska a Světlo jsou vaším pohonem při tomto procesu vědomého tvoření.

Pozn.: Existují určitě i jiné způsoby a doplňky při prohlašování afirmací, jako jsou různé pozice rukou, poklepávání apod., ale tyto techniky se necítím povolána předávat dále, neboť s nimi nejsem detailně obeznámena a zkoušela jsem je zatím spíše okrajově. Možná na ně narazíte někdy jindy a jinde.

**************

Poznámka autorky:
Kopírování a reprodukce tohoto článku, jeho celku nebo částí, tímto povoluji za podmínek, že u reprodukované části či celku bude včetně aktivního odkazu/linku na webové stránky Průvodce transformací připojena tato poznámka: "Převzato z webu Průvodce transformací –
www.pruvodce-transformace.cz".


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015