Tento rok by měl být pro nás rokem sklizně. Vše, co jsme až doposud udělali pro sebe i pro jiné, by se nyní mělo začít úročit. Rok 2011 přinese do našich životů téma stability, jistoty a rovnováhy. Také se nám bude stále více dařit být v přítomnosti – tady a teď. Přesto nás čekají i další náročné zkoušky. Přijdou chvíle, kdy budeme podrobeni zkouškám naší víry, důvěry a připravenosti. Přijdou situace, kdy budeme zjišťovat, jak pevné a stabilní jsou naše "kořeny" a základy, na kterých jsme postavili svá přesvědčení.

Tento rok je rokem posílení, budování nových struktur na novém základě a zkoušek naší opravdovosti. Je důležité už naplno začít žít a vyjadřovat svoji skutečnou podstatu. Být tím, kým jsme v jádru svého Bytí a projevovat to i navenek. Tento rok již mnozí odloží své masky, což samozřejmě bude vyžadovat přijmutí a vypořádání se svou zranitelností. Tyto kroky nás povedou k vnitřnímu i vnějšímu osvobození.

Přelom prosince a ledna nás vedl do klidu, abychom mohli vstřebat a zpracovat vše, co k nám přišlo skrze prosincové brány. Ukotvit a stabilizovat všechny energie přes své fyzické tělo. Vysoké vibrace energií Slunovratové brány ještě vyvolaly mohutnou očistu našeho Bytí od starých karmických struktur a potřebu vypořádat se s mnoha nedořešenými záležitostmi. Přelom roku a začátek ledna je ještě vhodné období k uzavření a propuštění starých věcí, abychom mohli otevřít dveře k novým možnostem a příležitostem.

Působení energií roku 2011 už nastoupilo v období Zimního Slunovratu. Od tohoto okamžiku začala k Zemi proudit a přitékat zcela Nová Stvořitelská energie mistrovské kvality. Její barva se jeví zlatě diamantová a nese vysoce tvořivé vibrace, což přináší a umožňuje tvořit v radosti a s větší lehkostí než dříve.

Velmi silný příliv těchto energií nové hojnosti v mnohých vyvolal spíše potřebu stáhnout se do sebe, zpracovat, prozkoumat a přehodnotit své vnitřní postoje. V tomto duchu budou ještě pokračovat první lednové dny. Jeto čas znovu si uvědomit, co je pro nás skutečně důležité, kam chceme dál směřovat a čemu se chceme v dalším období otevřít. A také to, co je na čase už uzavřít či propustit.

Rok 2011 bude také rokem vytváření nových vztahů na vyšší úrovni vědomí, vytváření nových společenství a dalšího spojování spřízněných duší. Přinese ke zpracování téma důvěry ve vztazích, a to nejen partnerských, ale i přátelských a pracovních. Jedná se také o téma obnovení skutečné důvěry ve vztazích,jisté odevzdanosti se těmto vztahům a přitom zároveň zachování si své vnitřní svobody, smíření mužské a ženské energie a jejich spolupráce na nové úrovni. O naší důvěře a ochotě otevřít se novým zkušenostem a prožívání ve vztazích. Také jde o to uvědomit si, že je bezpečné milovat a otevřeným srdcem dávat i přijímat lásku. Je to velké téma pro všechny.

Díky této nové kvalitě vztahů můžeme zažívat další otevírání srdeční čakry a přeměnu jejího vyzařování z rubínově růžové vibrace na zlatou. Stále více lidem začíná srdeční čakra zářit zlatě, což je znamení toho, že již v srdci nesou láskyplné vibrace Kristovské kvality.

Doporučuji věnovat prvních pár lednových dní naplánování a zpracování celého roku. Každý den si udělejte pár minut času a zpracujte si téma vždy jednoho měsíce. Vytvořte a naplánujte si jen to nejlepší, co vás napadne a co si dokážete představit. Doporučuji si to napsat, nakreslit či jinak tvořivě ztvárnit a utvořit si svoji vlastní "mapu přání a pokladů" na celý rok. A pak už se můžete těšit, jak budete během roku dělat hvězdičky či odškrtávat tam, kde se vaše přání budou plnit. Dělám to tak již pár let a funguje to!

První silnou energetickou bránu tohoto roku přinese Novoluní  4. 1. 2011 se Sluncem i Lunou v Kozorohu a zároveň částečným zatměním Slunce. Přináší téma nových začátků na hmotné úrovni. Můžeme začít s přípravou konkrétních projektů, novou strategií a realizací nových nápadů. Tento rok je však nesmírně důležité při jakémkoliv projektu či naplňování našeho poslání myslet na dobro celku. Takovým počinům a projektům se bude dařit, k těm je nasměrována i podpora "nebe". Pokud si na Novoluní plánujete rituál či meditaci na nové začátky a plány do příštího období, je lepší nechat to na večerní čas, kdy již začne Luna narůstat.

Částečné zatmění Slunce, které proběhne za Novoluní v ranních hodinách vynese na povrch ještě téma důvěry v naši vnitřní sílu, obrácení se ke svému vnitřnímu slunci – té naší solární části, která nese v sobě novou Stvořitelskou energii. Možná se objeví situace, které nás přimějí obrátit se na své vnitřní světlo a opřít se o něj. Pravděpodobně mnozí pocítí už dopředu zvýšený tlak na naše Solární centrum, skrze které se mohou projevovat vztahové závislosti a tlak či manipulace druhých. Je důležité zůstat v klidu a vyrovnaní a nenechat se strhnout do starých vztahových vzorců. Naopak, můžeme tuto energii zkusit přenést do našich srdečních čaker, zde ji prosvětlit láskou a poslat očištěnou zpět tím směrem, odkud přišla. A uvidíte, co se bude dít. Pokud zůstaneme přítomni v lásce, můžeme si takto tvořit nové způsoby prožívání vztahů.

Další energetická brána se otevírá 11. 1. 2011. Je to Mistrovská brána, která nás na vyšších úrovních spojuje s energetickou bránou 11:11 a jejíž energie v nás aktivují další mistrovské kódy. Skrze tuto bránu dojde k aktivaci a probuzení dalších světelných duší. Ponese energie Kristovských vibrací a spojuje Nebe a Zemi v naší srdeční čakře.  Tato kvalita nám umožní rozpoznat naši skutečnou sílu, která spočívá v lásce vycházející z naší světelné podstaty, zároveň nám pomůže si uvědomit svou vlastní pravdu a osvobodit se tím od cizích autorit. To nám může pomoci vzít svůj život do svých rukou, přijmout za něj plnou zodpovědnost a nenechat se ovlivnit či manipulovat druhými. A při tom všem vycházet ze srdce a jednat s láskou a stejně tak přijmout i fakt, že i druzí mají své vlastní cesty a způsoby, které se od těch našich mohou odlišovat.

Úplňková brána 19. 1. 2011 se Sluncem v Kozorohu a Lunou v Raku spojuje naši vnitřní vodu s Matkou zemí. Přichází čas a možnost uvědomit si a zpracovat své pocity skrze svoji intuici i své tělo. Bude se jednat především o vztahy. Jak se cítíme v našich současných vztazích, zda jsou ještě pro nás příznivé a nebo již naplnily svoji úlohu a přežívají jen ze zvyku. Je to také výborná možnost k uzdravení našich kořenů. Energie tohoto úplňku podporuje soudržnost a rodinné či přátelské vztahy a umožní dokončení záležitostí pozitivním způsobem. V tuto dobu jsou dobré meditace na stabilitu a harmonii našeho domova.

Další den 20. 1. 2011 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře, čímž se energie opět rozpohybují a přinesou nové odvážné a originální nápady a dynamiku do všech našich aktivit.

Celkově ještě většina lednových dní přináší možnost usebrání, přehodnocení, vytvoření nových struktur a plánů, střízlivé rozhodování a hodnocení. Až do vstupu Slunce do Vodnáře máme čas na zhodnocení, dokončení a uzavření svých předchozích aktivit i na nové rozhodnutí a nové plány. Přestože se jedná o poměrně klidové období, kdy většina věcí probíhá hluboko pod povrchem, můžeme už v mnoha případech sklízet plody svých předchozích počinů.

Konec ledna nás opět vytáhne ze svých ulit a rozpohybuje. Přinese další spojování do skupin spřízněných duší, sdílení a nové formy spolupráce.

Leden jako první měsíc nového roku je důležitý pro dobrý start. Doslova, co si v lednu zasadíme, to si v dalších měsících sklidíme. Takže zasaďte si v sobě semínka lásky, důvěry, hojnosti, naděje a pozitivních očekávání, nechte je klíčit a láskyplně o ně pečujte, ať vám přinesou během roku bohatou úrodu.

Čeká nás krásný tvořivý rok a spoustu nových nápadů a nových možností. Máme se na co těšit! Je jen na nás, jestli se budeme raději držet při zemi nebo si dovolíme rozlet. Jsme součástí nekonečného Vesmíru a hranice budeme mít tam, kde si je postavíme. Takže buďme velkorysí ve svém plánování na tento rok.

"Chceš vzlétnout? Stačí jen věřit. Chceš se dotknout hvězd? Stačí jen natáhnout ruku."

A ještě malé připomenutí na závěr. Objímejte sebe, objímejte své blízké, můžete obejmout celý svět. Objetí je krásné a vysoce léčivé. My lidé jsme jako andělé s jedním křídlem, pokud chceme vzlétnout, stačí jen se obejmout… A než přejde zima a nastane zase jaro, ať nás hřeje láska lidských srdcí.

Mějte se krásně a užívejte si pohodu a klid odpočívající přírody. Přeji klidné lednové plynutí a dobrý start do Nových začátků.

Z břehů Nové Země vás srdečně zdraví a s láskou objímá Mirka

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude uvedena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.

Obrázek: Snowqueen od Josephine Wall, Uk