O hypotalamu se vědci domnívají, že je nejstarší část mozku. Vytváří hormony prvního stupně, takzvané mozkové hormony nebo releasing-faktory a současně funguje jako centrální kontrolní systém instance. Proto má kontrolu nad "hlavní žlázou", podvěskem mozkovým (hypofýzou).

Hypotalamus je umístěn v hlavě pod zrakovým hrbolkem (talamem) v mezimozku. Jeho husté síťovité pletivo, bohatě zásobené cévami a krví, váží asi čtyři gramy (z 1200 gramů mozku) a obsahuje nervová jádra. Tato jádra a jejich hormony regulují vegetativní funkce mozku: centrum hladu, centrum žízně, regulaci vody, oběhové centrum atd. Mimo jiné regulují tělesnou teplotu, stav krve a hospodaření s vodou a elektrolytem. Tak například centrum, které reguluje chuť, je také umístěno v hypotalamu a souvisejí s ním zřejmě některá onemocnění jako psychologicky podmíněná chorobná nechuť k jídlu (anorexie) nebo nenasytný hlad (bulimie). Nebo u žen, které jsou ve značném citovém stresu, dochází k nepravidelnostem v menstruaci nebo k jejímu úplnému zastavení – přestanou se uvolňovat vajíčka z folykulů. I zde tkví hlavní příčina v hypotalamu.

Některá nervová jádra hypotalamu mají dvojí funkci:

 1. Přenos nervově elektrických impulsů.
 2. Tvorba hormonů zadního laloku hypofýzy a releasing-faktorů. Jejich funkce ještě není zcela vysvětlena, ale: každému hormonu, který je produkován v předním laloku hypofýzy, odpovídá jeden uvolňující faktor, který ho řídí.

Přitom bychom si měli zapamatovat jeden uvolňující hormon, gonadotropinový releasing-hormon, zkráceně GnRH, který se bude v následujícím textu objeví. GnRH je z hypotalamu vysílán od počátku puberty v 90minutovém taktu do hypofýzy, která díky tomu začíná s produkcí gonadotropinů, a ty zase povzbuzují naše mužské a ženské zárodečné žlázy (gonády) k produkci pohlavních hormonů.

Souhrn:

 • Hypotalamus řídí činnost hypofýzy.
 • Produkuje neurohormony, které se ukládají v zadním laloku hypofýzy a v případě potřeby jsou vylučovány.
 • Reguluje přes řetěz těsně navzájem spjatých nervových vláken a cév syntézu a sekreci hormonů předního laloku hypofýzy. Každý z těchto hormonů je řízen jedním releasing-faktorem, které ovšem zdaleka nejsou všechny známy. Podvěsek mozkový pak zase produkuje pod kontrolou hormonů hypotalamu hormony druhého stupně, hormony hypofýzy.
 • Hormony tedy mají i hierarchický systém:

  • Hormony hypotalamu (první stupeň)
  • Hormony hypofýzy (druhý stupeň)
  • Periferní hormony
  • Periferní orgány (např. štítná žláza, vaječníky, atd.)
 

Komentáře