Až budete pracovat ve světě a růst prostřednictvím služby, budete se setkávat s mnoha druhy energií a s nejrůznějšími typy lidí. Budete si více uvědomovat okolní jemné energie a myšlenky a pocity ostatních.

Je důležité se naučit, jak s těmito energiemi zacházet, abyste mohli být zdrojem světla bez ohledu na druh energie, který vás obklopuje.

Proces učení se, jak zůstat klidní, mít svou energii vystředěnou a přitom vnímat energie, myšlenky a pocity lidí kolem sebe, můžeme nazývat stávání se „průhlednými“. Když jste průhlední, můžete být v pohodě v blízkosti nejrůznějších typů lidí. Můžete se naučit radovat se z toho pozitivního, co v nich je, a nalézat cesty, jak se dostat v přítomnosti méně harmonických energií svým vědomím dokonce ještě výše, než jste zvyklí.

K tomu, abyste mohli duchovně růst, nepotřebujete mít kolem sebe dokonalé prostředí zbavené negativity, ani se vzdálit světu. Jste tady, abyste se naučili být svým vyšším já uprostřed všech typů energií, které jsou tady na Zemi zastoupené. Můžete růst a nalézt ve svém srdci lásku, i když nejste s lidmi podobných vibrací, jaké máte sami.

Někteří lidé si myslí, že kdyby byli opravdu vyvinutými bytostmi, narodili by se rodičům, kteří by je vychovávali v prostředí plném lásky a podpory. Myslí si, že by dnes už byli plně rozvinutí a dokonalí, že už by nepociťovali žádnou bolest ani negativitu. Pravdou však je, že mnozí z vás jste se chtěli narodit do podmínek, které by vám ukazovaly energie světa a pomohly vám přivyknout si na ně už v raném věku.

Vyhledáváním situací, kde jste v bezpečí jako v ulitě, nezesílíte. Zesílíte tím, že se naučíte navigovat svou „loď“ v jakémkoliv počasí, když naleznete svou sílu a směr uvnitř sebe sama. Pokud v sobě máte jakýkoliv odpor ke svému složitému dětství, odpoutejte se od něj a oceňujte sílu, kterou jste ze situací, v nichž jste vyrůstali, získali.

V různých obdobích svého života jste se možná setkávali s lidmi, které jste dokázali milovat jen stěží. Podívejte se na podmínky, které máte ve svém životě právě teď. Máte-li ve svém okolí lidi nebo energie, se kterými vám není příjemně, dívejte se na ně jako na příležitost duchovně vyrůst, neboť vás učí více o tom, jak se stát průhlednými. 

Právě ty myšlenky a pocity lidí, se kterými je pro vás těžké se zharmonizovat, vám přinesou největší růst, až se naučíte být vůči nim průhlední. To je důvod, proč jste si tyto lidi přitáhli do svého života.

V blízkosti jaké emocionální energie se vám nedaří udržet si svůj klid? Je to zloba, frustrace, žádostivost, netrpělivost, ublíženost, stěžování si, neomylnost, strnulost, nezájem, neschopnost, lenivost, nedostatek sebekontroly, negativita, bezmocnost, strádání, manipulace nebo snaha o ovládání ze strany druhých? Právě vůči takovým energiím potřebujete být stále průhlednější, abyste duchovně rostli a získali více síly.

Můžete se sice snažit se těmto energiím vyhnout, měnit zaměstnání nebo se odstěhovat pryč od sousedů, kteří vás obtěžují. Budete si však dál přitahovat lidi s podobnou energií, dokud se nenaučíte být v jejich blízkosti vyrovnaní a ve svém středu.

Chcete-li být energeticky průhlední, neposuzujte chování ostatních.

Abyste se stali průhlednými, přestaňte reagovat na jednání druhých. Pokud ve vás jejich chování vyvolává emoce, nejste průhlední vůči jejich energii. Když nemáte silné emoce a při jednání vycházíte ze svého klidného, jasného středu, dosahujete svými akcemi nejlepších výsledků.

Jedna z cest, jak dosáhnout průhlednosti, je najít si nějaký aspekt v jednání druhých, s nímž se lehce harmonizujete. Tak budete moci zůstat natolik klidní, abyste věděli, co podniknout. Budete vycházet z jasné, vyrovnané mysli.

Řekněme, že naproti vám pořádají hlučnou párty a vy zjistíte, že vás to rozzlobilo. Najděte na jejich energii něco, co se vám líbí. Můžete se třeba vyladit na aspekt oslavování, radosti a uvolnění, který tam také je, i když sami byste ho třeba dávali najevo jinak. Nebo když někdo na někoho křičí a vás to najednou rozladí, soustřeďte se na lekci, kterou si tito lidé vzájemně dávají nebo na zájem, jaký si věnují, a jak jim záleží na výsledku. V každé situaci jsou vyšší a nižší frekvence, na které se můžete vyladit. Můžete se zprůhlednit vůči těm nižším, když se na ně nebudete soustřeďovat a zaměříte se nebo vyladíte na to vyšší, co v dané situaci také je.

Když vás lidé zastrašují, vyhrožují vám nebo se snaží vás ovládat, představte si je ve velikosti několika centimetrů. Reagovali byste i pak stejným způsobem? Když jsou lidé rozzlobení nebo agresivní, představte si je jako malé, vztekající se děti, protože oni opravdu vyjadřují svá malá já, nikoliv své vyšší já. 

Pokud někdo nejedná tak, jak byste si představovali, vyšlete mu raději lásku a přijetí za to, kdo je, místo abyste se na něj zlobili. Můžete si to procvičovat tak, že si budete představovat, jak odpovídáte s láskou na situace, které vás v minulosti vyváděly z míry.

Představte si například, jak mluvíte s někým, kdo je vůči vám uzavřený nebo vás vtahuje do boje o moc. Boj s ním vás strhává dolů, do jeho hry. Obklopte se místo toho světlem, abyste zkrášlili svou energii, otevřete své srdce a odmítněte vpustit tuto rušivou energii do svého života. Můžete se rozhodnout nechat sebou jeho emoce proplout, jako by byly na jiné frekvenci.

Posílání lásky transformuje energii kolem vás.

Vibrace vašich pozitivních milujících myšlenek jsou jemnější než negativita druhých, která tak vámi projde, aniž by zavadila o jedinou strunu. Až budete celkově průhlednější, začnete si do života přitahovat takové podmínky, které budou odrážet váš vnitřní klid a mír, a jen zřídka se budete setkávat s útočnými nebo negativními lidmi. Čím více dokážete soucítit s ostatními a posílat jim lásku, tím více budete průhlední vůči jejich emocionálním stavům.

Uvědomování si energie druhých lidí je velký dar. Díky takovému vědomí snadno poznáte, kdy se potřebujete zprůhlednit. Proto dříve, než kamkoliv vstoupíte, vnímejte na chvilku svou vlastní energii, a pak se vylaďte na atmosféru daného místa. Soustřeďte se na energii, která tam je a se kterou se můžete zharmonizovat. Když odcházíte, zjistěte, jestli vnímáte svou energii jinak než předtím. Cítíte-li se opravdu odlišně, přijměte pouze takové změny, pro které se rozhodněte. Znalost své vlastní energie vám poskytne referenční bod, podle nejž budete moci poznat, zda jste se nenechali ovlivnit jinými lidmi.

Mnozí z vás se nevědomky přizpůsobí energiím lidí, s nimiž vejdou do styku. Pravděpodobně jste velmi citliví na nálady druhých a máte schopnost cítit širokou škálu pocitů. Až budete příště s lidmi, všimněte si, jestli se náhodou nevědomky nepřizpůsobujete jejich energiím.

Když mluví rychle, nezačínáte zrychleně dýchat? Mluvíte také rychleji? Když jsou lidé v depresi, potlačíte své pocity radosti a připojíte se k nim? Když jsou lidé rozzlobení, nestane se, že se najednou také zlobíte? Začněte tím, že si budete hlídat svůj dech, protože ten přizpůsobujete možná jako první dechu lidí, s nimiž jednáte. Takové nevědomé přizpůsobování dechu je jedním z důvodů, proč se otevíráte jejich myšlenkám a pocitům, které sami nechcete mít. Dýchejte pomalu a klidně. Tak se snáze udržíte ve svém středu a vnitřním klidu.

Jednání druhých lidí by vás nijak neobtěžovalo, kdybyste sami neměli podobné pocity, názory nebo chování, i když třeba v menší míře. Představte si, že lidé ve vašem životě hrají své role, aby vám odráželi jako zrcadlo určité části vás samotných. Když jednají způsobem, který se vám nelíbí, zrcadlí vám část vás samotných, kterou jste si ještě neuvědomili a nenaučili jste se ji milovat. 

Až se naučíte milovat a nacházet krásu v druhých lidech, stanete se průhlední vůči jejich energiím. Budete také posílat lásku té části vaší bytosti, která má obdobné pocity. Až se naučíte milovat každou svou část, zvýšíte své vibrace a už si nebudete do života přitahovat takové lidi.

Pokaždé, když zvýšíte vibrace nějaké své emoce, nebudete nevědomě přebírat nižší vibrace této emoce od jiného člověka. Už ve vás nebude místo, které by vám tuto emoci od druhých přitahovalo. Když například zvládnete svůj strach, rozpoznáte jej u jiného člověka, ale nebudete jeho strach už vnímat, jako by to byl váš vlastní. 

Naučte se rozpoznávat, kdy jste převzali energie druhých lidí.

Někteří z vás máte natolik přirozený talent léčit, že nevědomky přejímáte energie druhých, a potřebujete se naučit uvědomit si co nejrychleji, že k tomu došlo. Možná jste strávili spoustu času snahou dát život někoho druhého do pořádku, mysleli na jeho problémy a bolest jako na svou vlastní. K tomu, abyste tohle dokázali a přitom nesnížili svou energii, je zapotřebí vysoké úrovně mistrovství. 

Někteří si nevědomě včleňujete nižší energie druhých do své vlastní energie, protože s nimi hluboce soucítíte a toužíte jim pomoci. Když jste s lidmi, kteří jsou zklamaní, začnete se najednou cítit také zklamaní. Věnujete se jim, takže od vás možná odejdou s lepšími pocity, vy však potřebujete uvolnit zklamání, které jste do sebe převzali.

Naučte se poznat, kdy jste převzali energie druhých, a naučte se je uvolňovat. Energie druhých necítíte jinak než své; pouze podtrhnou a umocní vaše vlastní pocity. Když se po nějakém setkání cítíte smutní, rozzlobení nebo máte jiné pocity, které vám nejsou vlastní nebo jsou nezvykle silné, pak jste do sebe nejspíš přijali city a emoce druhých lidí.

Jsou cesty, jak uvolnit energii, kterou jste do sebe převzali a není vaše. Pouhé uvědomění si, že se necítíte tak, jako jste se cítili před setkáním s nějakým člověkem, vám může pomoci uvolnit jeho energii. Na fyzické úrovni můžete uvolňovat energii druhých ze svého těla pomocí hlubokého dýchání, jógy, cvičení nebo práce s tělem. Zastavíte-li se čas od času během dne a zhluboka se několikrát nadechnete, pomůže vám to pročistit si energii. Někteří se zbavují cizí energie tak, že se rozčílí, rozpláčí nebo vybuchnou smíchem. 

Až zvýšíte své vibrace, nebudete už v sobě držet emoce převzaté od jiných lidí. Budete schopni poznat ve své auře energetické vzory, které vám nepatří, a mentálním rozhodnutím je uvolnit.

Až se dostanete výš, můžete se rozhodnout spíše měnit svou energii podle potřeby, než být jen průhlední. Na vysoké úrovni mistrovství můžete vědomě vzít nějakou hustší, méně harmonickou energii druhých lidí, abyste jim pomohli ji přeměnit a uvolnit. Vaši velcí mistři jsou ochotní převzít negativitu lidí a proměnit ji na vyšší frekvence pozitivní energie a lásky, kterou jim pak vrátí nazpět. Dokud nezískáte takovouto rozvinutou dovednost, bude lepší, když se jednoduše zprůhledníte vůči energiím druhých a nebudete se snažit převzít je do sebe nebo je měnit.

Mnozí žijete ve městech, a tak se pohybujete v energetických polích mnoha lidí. Vznikají tu obrovské shluky emocionálních energií, které vás mohou ovlivňovat. Tyto emocionální energie se pohybují v různých vírech, protože podobné emoce se navzájem přitahují a prolínají se prostorem jako masa energie. Můžeme ji přirovnat třeba k frontám počasí, které procházejí vaší fyzickou dimenzí. Když budete klidnější a průhlednější, můžete existovat v jakýchkoliv energiích, aniž by vás ovlivňovaly.

Když budete více pozorovat své myšlenky a emoce, v každém okamžiku poznáte, zda jste se nenechali ovlivnit okolními energiemi. Stane se někdy, že se cítíte dobře, a chvíli na to, bez zjevného důvodu, prožíváte depresi, jste smutní nebo pociťujete úzkost? Nebo jste celý den leniví a „nanicovatí“, a když promluvíte s přáteli, zjistíte, že se bez důvodu cítí velmi podobně jako vy?

Emocionální energie velkých skupin lidí fungují podobně jako počasí. Máte-li někdy potíže meditovat nebo tvořit, může to být proto, že procházíte jakousi „astrální bouří“, ve které se jen těžko vylaďujete na jemnější vibrace. Astrální dimenze vibruje na trochu odlišných frekvencích, než jsou frekvence vašeho vesmíru, a sestává převážně z emocionální energie. Má mnoho úrovní.

Na nižších úrovních jsou husté, negativní emoce, na vyšších jsou to pak emoce blaženosti a extáze. Když zažíváte radostné a šťastné pocity, vibrujete na vyšších úrovních astrální roviny a v podstatě rozpouštíte mnohé méně harmonické emoce. Nemusíte se nořit do svých negativních emocí, abyste je rozpustili. Každý okamžik, který strávíte v pocitech klidu a míru, zvyšuje vaše vibrace, a tím začínáte přirozeně uvolňovat své méně harmonické energie.

Můžete se cítit tak, jak se rozhodnete.

Můžete se cítit naplnění mírem, klidní, ve svém středu a vyrovnaní, bez ohledu na to, s kým jste nebo co se kolem vás děje. Až se naučíte být průhlední, budete mnohem citlivější, protože schopnost vnímat energie na stále jemnější úrovni přináší mnohé výhody. Vaše senzitivita je dar – umožňuje vám rozpoznat s větší přesností, co se kolem vás děje, jasněji si uvědomit podmínky a možnosti a rozhodnout se pro postup sobě vlastní. Váš vnitřní klid a mír bude darem pro ostatní. Pomůže i jim uvědomovat si vyšší úrovně vědomí.


* * *

– z knihy Duchovní růst, Sanaya Roman