KabalaJméno hraje velice důležitou roli v životě každého z nás. Podle jedné staré jednoduché kabalistické metody lze dokonce určit charakter i povahové vlastnosti jen na základě jeho jména a příjmení. Čísla se sčítají a konečným výsledkem je jednociferné číslo od jedné do devíti. Každému z těchto čísel pak odpovídá nějaká charakteristika. Čísla se přisuzují písmenkům ve jméně podle tohoto schématu: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

Pro výsledná jednociferná čísla vychází tyto charakteristiky.

1 – jednička: Člověk ovládaný tvořivými silami, který dokáže ovlivnit okolí.

2 – dvojka: Osoba plná protikladů má spíše negativní podmínky pro styk se všemi ostatními třídami jedinců.

3 – trojka: Poměrně silná osobnost s řečnickým talentem.

4 – čtyřka: Člověk praktický bez výraznějších ambicí, rád se podřídí, dobrý zaměstnanec v oblasti fyzické i duševní práce.

5 – pětka: Proměnlivý jedinec, s určitou nejistotou v praktických otázkách. Hledá v životě jistotu, útočiště a oporu.

6 – šestka: Člověk s velkou zodpovědností (za jednotlivce, instituce i národy).

7 – sedmička: Chápavý člověk , kterého charakterizuje mír, moc a bohatství vnitřního vědění.

8 – osmička: Jedinec formy dokonalé, s dobrou schopností vést povahy přímé a kritické, se schopností fyzického i duševního pojetí.

9 – devítka: Naprostá dokonalost ve všech směrech, člověk s vyvinutým citem a intuicí, podnikavý a dosahující obsáhlého lidského vědění.

Příklad:

F r a n t i š e k P a l a c k ý

6 9 1 5 2 9 1 5 2 7 1 3 1 3 2 7

1. součet: 40 24

2. součet: 4 6

3. součet: 10

4.součet: 1

Takže výsledek je 1