Velký mozek řídí a kontroluje řeč, pohyb, vnímání, myšlení a řadu dalších, životně důležitých funkcí. Zda postižený mozkovou příhodu přežije a v jakém stavu, závisí na tom, co bylo příčinou přerušení přítoku krve do mozku, jaký byl průsvit postižené arterie a hlavně, která část mozku byla postižena.

   Proud krve do mozku mozkovými arteriemi může být přerušen náhle nebo pozvolna a může se uskutečnit různými způsoby. Nejčastější příčinou je arterioskleróza, která postupně zužuje průsvit mozkových arterií. Jsou-li zcela uzavřeny, objeví se mozková mrtvice – ictus. Mozková příhoda může být také důsledkem krvácení, které je způsobeno náhlým prasknutím některé mozkové arterie oslabené dlouhodobým zatěžováním vysokým krevním tlakem. Také krevní sraženina, vzniklá kdekoliv těle, může cestovat do mozku a tam se dostat do malé arterie, kterou může ucpat. Tento embolus může vzniknout v srdci při srdečním infarktu nebo po něm, při vadách chlopní, kdy se objevuje nepravidelný srdeční rytmus, někdy velmi zrychlený ( fibrilace ), nebo embolus vzniká v některých krčních a šíjních arteriích. Uzávěr, krvácení nebo embolus jsou příčinou velké většiny mozkových příhod. Méně častou příčinou jsou nádory, krevní onemocnění i spazmy arterií.

   Nejlepším léčením mozkové příhody je prevence. Proto máte-li arteriosklerózu nebo podobné onemocnění v rodině charakterizované vysokým tlakem nebo vyšší hladinou cholesterolu, jste-li těžký kuřák, musíte se usilovně snažit zbavit těchto rizikových faktorů. Vyhnout se ictu znamená snížit si krevní tlak, který by měl mít téměř normální hodnoty a máte-li sklon k vytváření krevních sraženin, pak vám mohou pomoci léky snižující krevní srážlivost.

    Před vlastním záchvatem se může objevit varování v podobě jevu nazývaného přechodný ischemický záchvat. Chvíli můžete vidět dvojitě nebo jedno oko je na okamžik slepé, může se objevit náhlá slabost nebo obrna jedné končetiny či ztráta řeči apod. Všechny tyto prchavé příznaky zase rychle zmizí. Potká-li vás tato příhoda, nestačí se radovat, že vše zmizelo, a doufat, že podobný stav se už nevrátí. Tato předzvěst znamená, že musíte co nejdříve navštívit lékaře a brát 1 acylpirin denně až do konce života. , abyste se vyhnuli mozkové příhodě.

   Nemáte-li štěstí, pak se vám včasného varování před mozkovou nedostane a ta se objeví náhle a může se projevit ochrnutím, slepotou, poruchami řeči a ještě řadou dalších příznaků. To jediné a nejlepší, co můžete v tomto okamžiku udělat je dát se ihned převézt do nemocnice. Nikdo totiž neumí předem předpovědět, kdy a jak mozková příhoda skončí. Porucha řeči se může rozvinout v neschopnost polykat nebo dokonce dýchat. Jste-li v tomto stavu v nemocnici, je mnohem větší naděje, že vám bude pomoženo i v těžké krizi. Doma byste v této situaci neměli šanci.

   Většina zprvu těžkých stavů se postupně zlepší, jsou i případy, kdy všechny příznaky zmizí. , To se stane, když je krevní ložisko, které je zdrojem patologických změn, vstřebáno nebo zmizí uzávěr průsvitu přírodní arterie a obnoví se krevní zásobení.

   Ošetřující lékaři pečlivě sledují, jak dalece postoupilo poškození, mezitím dostáváte vnitrožilně rychle působící protisrážlivé látky, které se používají při ucpání krevní sraženinou nebo embolem, nikoliv při krvácení. Diagnóza je stanovena podle CT mozku, které má být provedeno velmi brzy po přijetí do nemocnice. Po několika dnech je možno naordinovat dlouhodobě podávanou antikoagulační léčbu, je-li příčina v embolu nebo máte-li chronicky se opakující srdeční fibrilaci. Jako přídavek dostanete také prostředek pro snížení otoku mozku, který se může objevit v prvních stádiích mozkové příhody.

   Postihne-li obrna některou část těla nebo přetrvává-li porucha řeči, je na místě rehabilitační péče, která postupně snižuje rozsah poruchy, až někdy dokonce porucha vlivem rehabilitace a usilovného cvičení zmizí.

    Dbejte proto na prevenci, zdravě se stravujte, věnujte část dne pohybu, snižujte svůj cholesterol a udělejte všechno pro to, aby se vám snížil krevní tlak. Samozřejmě – přestaňte kouřit.

Iva Hédlová podle Dr. Isadore Rosenfelda

Zdroj: www.zdravi4u.cz