Muži jsou v průměru lepší než ženy v:

 • Muži mají lepší matematické myšlení, ačkoli nejsou tak dobří v běžných výpočtech.
 • Muži mají obecně lepší prostorovou orientaci.
 • Muži dokáží lépe identifikovat tvary v prostoru, které nejsou na první pohled zřejmé.
 • Muži dokáží bez menších problémů imaginárně otáčet objektem v prostoru.
 • Muži dokáží přesněji házet předměty a střílet na terč.
 • Muži dokáží lépe rozlišovat vložené tvary do složitých modelů.
 • Muži dokáží rychleji analyzovat komplexní data.
 • Muži jsou obecně více materialisticky založeni.

Ženy jsou v průměru lepší než muži v:

 • Ženy dokáží lépe odhadnout druhé lidi, jsou empatičtější a lépe vzájemně spolupracují.
 • Ženy jsou lepší v pravopise a v jazykovém nadání, kdy lépe vnímají význam slov.
 • Ženy dokáží lépe srovnávat detaily.
 • Ženy dokáží lépe vyjádřit svoji představu prostřednictvím slov.
 • Ženy jsou bystřejší v testech, které vyžadují srovnání podobných věcí.
 • Ženy jsou lepší ve schopnostech všimnout si chybějícího předmětu.
 • Ženy jsou lepší v matematických výpočtech.
 • Ženy jsou schopnější v jemných ručních prácích.
 • Ženy jsou více nakloněny nemateriálním představám světa a života.

Za všechno může historie

Dispozice mužů vychází s historie lidského rodu, kdy muž musel opouštět domov, aby opatřil potravu, zajistil nové území apod. Dokázal uvažovat o nejlepší strategii své cesty. Při opuštění domova procházel nové neprobádané místa, což vyžadovalo dobrou orientaci. Při hledání zvěře či nepřítele musel dobře rozlišovat skryté tvary v prostoru. Při plánování útoku na zvěř si dokázal imaginárně vybavit dopad lovu a nejlepší způsob zásahu. Díky starosti o zajištění materiální existence má raději jasně definované reálné aspekty života.

Naproti tomu žena musela zajišťovat chod domácnosti. V zájmu udržení dobrých vztahů v komunitě odhadnout co může čekat od ostatních lidí. Byla schopná vytvářet rodinné teplo s citem pro celkovou pohodu, zvládat děti, předvídat nebezpečí a umět zacházet se zásobou potravin. Většinu času musela komunikovat s okolím a tak být schopna přesně definovat své představy. Vlastnost analyzovat chybějící předměty není překvapující a snad i zde lze hledat větší smysl pro pořádek. Ženy dokáží lépe přijímat i nehmotnou realitu světa.

Autor: MADr.