Láska a Světlo Stvořitele je ve vesmíru tou nejdražší a nejcennější energií a nyní je čas, abyste celým srdcem uvěřili, že jste hodni toho, abyste přijali její přítomnost do své pozemské reality. Uvěřit, že jste hodni Stvořitelovy lásky a světla, je krokem vpřed směrem k poznání vaší skutečné podstaty každou částečkou vašeho bytí, k poznání, že jste cenní, protože vy jste Stvořitelem vtěleným na Zemi. Protože vstupujeme do nového cyklu a nové fáze vaší síly na Zemi, nechť je toto vaším současným zaměřením, nechť je vaším cílem soustředit se na ni, protože je obrovsky léčivá, obzvláště pokud prožíváte fyzickou bolest, emocionální, myšlenkový či duchovní zmatek. Věřit, že jste hodni Stvořitelovy lásky a Světla, znamená respektovat a ctít sebe sama, rozpustit falešné iluze, které způsobují zmatek a vidět a myslet s větší jasností.

Zeptejte se nyní sebe sama, "Věřím, že jsem hoden, abych přijal Stvořitelovu lásku a světlo?" Uvědomte si reakci, která se objeví ve vašem těle, mysli a emocích. Jako archanděl, kdybych se měl takto sebe zeptat, nepotřeboval bych slovní odpověď, protože bych si okamžitě uvědomil svou nekonečnost a naprosté propojení se Stvořitelem, přítomnost podstaty mé energie, kterou byste nazvali energií srdce, a její výrazné rozšíření. Mnohým lidským bytostem by to přineslo spoustu sporných otázek, negativity nebo bolestivých vzpomínek z minulých životů. Ale když si toto uvědomíte, pak je mnohem snadnější věřit, že jste cenní, protože jste schopni rozeznat jakékoli strachy nebo překážky, které blokují tuto realitu. Jednoduše jen pozorujte svou reakci na tuto otázku, řekne vám toho o vás mnoho. Budete-li pozorní, budete zavedeni do oblastí svého bytí či mysli, které ještě potřebují léčení a lásku. Můžete požádat anděly Archanděla Michaela, aby přistoupili a rozpustili jakoukoli negativitu, strach nebo omezení a znovu naplnili vaše bytí andělskou láskou a radostí; je vaším božským právem toto pro sebe žádat. Je také vaším božským právem věřit, že jste hodni Stvořitelovy lásky a světla a konečně ji hluboko uvnitř sebe rozpoznat, protože víra a vědomí jsou odlišné energie. Když znáte nebo spíše bych měl říci cítíte lásku Stvořitele, pak se stane aspektem vašeho bytí a vy ji již více nepotřebujete posilovat nebo se na ni zaměřovat; stanete se tou láskou a tou energií.

Rád bych vám nabídl tuto afirmaci:

"Jsem úplně a naprosto hoden lásky a světla Stvořitele; vím, že tato láska a světlo jsou mou přirozeností."

Také bych rád, abyste přijali to, že pokaždé, když opakujete tuto afirmaci ve své mysli nebo nahlas, má automaticky moc přivolat anděly Archanděla Michaela, aby vás obklopili láskou a také rozpustili omezení a bloky, které vám brání v přijímání lásky a světla od Stvořitele.

V mnoha směrech můžeme být velmi vyhladovělí, když přijímáme Boží lásku, ale to neznamená, že musíme mít myšlenky na zoufalství a potřebu pomoci, ale že můžeme požádat, abychom jí byli hodni a mohli ji přijímat a zažívat tolikrát za den, kolikrát budeme chtít. Když žádáme z místa, kde je harmonie, jsme schopni porozumět a přijímat harmonickým způsobem a posilovat naši zkušenost ze Stvořitelovy lásky.

Můžete si zkusit představit nějakou osobu, o které jste přesvědčeni, že je si je vědoma, že je hodna Stvořitelovy lásky a světla. Neměl by to být někdo, koho jste si jen vytvořili ve své mysli. Představte si, co by tato osoba cítila nebo dělala. Pak si představte, že zažíváte stav mysli, těla emocí a duše, kdy věříte a víte, že jste hodni Stvořitelovy lásky a světla. Nechť tento stav bytí vstoupí do vaší bytosti jako zlaté částice světla a usídlí se ve vašem těle, mysli a auře. Prodýchejte tuto energii a tento pocit, potvrďte, že jste jí již hodni – že již JSTE láskou a světlem Stvořitele. Toto je pravda a nyní nastal čas, aby lidstvo tuto pravdu přijalo.

Pamatujte, že ať už věříme, že jsme hodni Stvořitelovy lásky, či ne, vždy můžeme prohloubit náš pocit, že jsme jí hodni, protože prohlubujeme naše bytí v jednotě a harmonii se Stvořitelem.

Toto je skvělé zaměření se při koncentraci, protože často je to naše bolest a nedostatek důvěry a lásky, co způsobuje, že si tvoříme bariéry, aby zabránily našemu duchovnímu růstu a jednotě se Stvořitelem. Rád bych vás také upozornil na zvláštní způsob vyladění, který vám pomůže v nastávajícím období na Zemi. Jak vstupujete do nového roku či cyklu, jsou vám k dispozici četné energie, abyste je mohli přijmout. Jste si také lépe vědomi své duchovní i fyzické cesty na Zemi. S tímto vědomím se také můžete posadit do meditace, soustředit se na svůj dech a přijímat klidný stav bytí. Poté, co dosáhnete klidu, můžete požádat mne, Archanděla Michaela, a své osobní průvodce a anděly, aby vyladili každou část vašeho bytí na energie, které nejvíce potřebujete na pomoc vašemu duchovnímu i fyzickému růstu a vývoji na Zemi.

"Žádám, aby celé mé bytí bylo vyladěno na Stvořitelovy energie, které ať mnou procházejí, ukotvují se v mém těle i v Zemi a ať se vylévají na mou cestu, která je přede mnou."

"Žádám, aby celé mé bytí bylo vyladěno na mé průvodce a anděly, aby jejich vedení a světlo mnou mohlo proudit, ukotvilo se v mém těle i v Zemi a vylévalo se na cestu, která je přede mnou."

"Žádám, aby celé mé bytí bylo vyladěno na Stvořitelovy milující energie, kvality a schopnosti, které budu potřebovat v roce 2011. Dovoluji těmto energiím mnou proudit, ukotvit se v mém těle i v Zemi a vylévat se na cestu, která je přede mnou."

"Žádám, abych si nyní uvědomil energie, které potřebuji přijmout, dále vědomí a vedení, které potřebuji přijmout a Stvořitelovu přítomnost ve mně, kterou potřebuji rozpoznat. Nechť se mé energie plněji otevřou Stvořiteli, abych mohl v průběhu nadcházejícího roku tím nejláskyplnějším způsobem dosáhnout vysokého stupně duchovního vědomí, růstu a vibrací, veden rukou Boží."

Pak jen seďte a dovolte, aby byla vytvořena potřebná propojení a aby vámi procházely nezbytné energie a byly vtěleny do celé vaší bytosti.

Toto cvičení můžete praktikovat kdykoli, protože pomáhá uvědomit si bloky, když vytváříte nezbytná propojení, ale má velkou sílu praktikovat ho nyní, protože začíná nová fáze. Také jsem zaznamenal meditaci, která vám umožní prožít toto cvičení plněji.

Dovolte si být hodni Stvořitelovy lásky a přijmout a napojit se na energie a vědomí, které je zapotřebí, aby podporovalo vaše pokračující duchovní probouzení a vylaďování se na Stvořitele.

Archanděl Michael

Přijala Natalie Glasson – 3.1.2011

Poznámka ke kopírování:

Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.

Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Hanka B. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

Sdílet
Předchozí článekJAK VZESTOUPIT
Další článekPRAVDA O POČETÍ

Komentáře