Silně nabité, diferencované jemnohmotně energetické struktury vždycky vyzařují do jiných existenčních rovin a vyvolávají tam za určitých okolností zase zpětné účinky nejrůznějších jiných forem do té roviny, v níž stojí základní struktura. Podle tohoto principu fungují například rituály, amulety a jiné materiální silové předměty.

Kontaktní místa

Existují jakési mosty z jedné existenční roviny do druhé nebo několika jiných rovin. Některé umožňují za určitých okolností kompletní materiální přechod do jiné dimenze, jako například určité oblasti v Bermudském trojúhelníku. Většina z nich představuje spíše komunikativní spojení. Posilují schopnosti různých bytostí vnímat svými smysly jiné roviny Stvoření, přijímat odtamtud poselství a posílat tam vlastní poselství. Mnoho kamenných kruhů, chrámů a hrobek bylo zřízeno právě na takových místech. Tyto místa většinou vytvářejí jemnohmotné bytosti, ale i člověk je v zásadě schopen takové místo vytvořit, i když je k tomu nutný cvik, zkušenost a trpělivost a dobré kontakty s "duchy".

Útočiště

Když jemnohmotné bytosti jako andělé nebo spirituální učitelé působí na naší rovině, aniž by se materiálně inkarnovali, potřebují jakýsi záchytný bod, který by jim úmožňoval zůstávat zde a působit bez velké námahy. Tito velcí pomocníci obvykle nebývají nastálo vázáni na jedno místo, ale představuje pro ně důležitý zdroj síly a často tam bývají jejich možnosti působení největší. V dřívějších dobách stavěli lidé na těchto místech často chrámy nebo oltáře a navštěvovali je, když potřebovali velkou spirituální podporu. Útočiště se lidem velice dobře hodí, pokud si chtějí odpočinout na významných životních křižovatkách, hledají radu a pochopení nebo si chtějí ujasnit smysl své existence.

Jemnohmotné energetické stroje

Existuje celá řada možností, jak sbírat jemnohmotné energie, smysluplně je strukturovat, natrvalo je stabilizovat a nechat plnit určitý úkol. Bytosti jemnohmotných dimenzí, ale i někteří lidé ovládají umění budovat taková zařízení a používat je. Ve starých dobách byly tyto přístroje používány k uzdravování, ovlivňování podnebí, k pomoci zvířatům, rostlinám, lidem a jemnohmotným bytostem, aby spolu harmonicky vycházely i v obtížných situacích nebo aby se mohli dorozumívat i na velkou vzdálenost. Možnosti využití takových zařízení jsou nesmírně mnohostranné. V naší současnosti většina z nich "spí" a čeká připravena na to, že je někdo zase probudí a využije.

Silová místa se zvláštními účely

Přírodní národy dodnes znají místa, která jsou navštěvována za určitým účelem, jako například díkuvzdání za úrodu, požehnání kořisti, zasvěcování léčitelů nebo společenských vůdců nebo příprava dospívajících na uvedení do světa dospělých. Často existují na těchto místech možnosti kontaktu s jemnohmotnými učiteli, kteří považují za svůj úkol spolupracovat s lidmi v určité oblasti. Místa, která jsou takto využívána mohou být také přírodní silová místa

Z knihy Rainbow reiki od Waltera Libečka


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015