Menièrova choroba je onemocnění vnitřního ucha, které je charakterizované záchvaty závratě, hučením v uších, někdy nevolností až zvracením a zhoršováním sluchu. Příčina není dosud objasněná. Pravděpodobně vzniká poruchou rovnováhy nitroušních tekutin.

Je to asi nejčastější příčina závratí původem z vnitřního ucha. Je pojmenována po francouzském lékaři se jménem Prosper Meniere (1799-1862).

Výskyt
Menièrova choroba obvykle postihuje pouze jedno ucho. Údajně asi u 15 % pacientů bývá postižení obou uší. Toto onemocnění se obvykle projevuje mezi 20. až 50. rokem věku. Muže a ženy postihuje rovným dílem. Velké procento pacientů trpí během záchvatu i nevolností, zvracením a pocitem tlaku v uchu.

Příznaky
Jak už jsem se v úvodu zmínila – Menièrova choroba je typická akutními záchvaty závratě, které se projevují silným a nepříjemným točením hlavy. Tyto záchvaty jsou spojovány s nedoslýchavostí a ušními šelesty (tinnitus). Strach ze záchvatů může u postižených osob vést ke vzniku dalších zdravotních problémů, např. depresím či psychicky podmíněným závratím. Tyto obtíže se však dají úspěšně léčit.

Diagnostika a vyšetření Menierovy choroby
Menièrova choroba se zjišťuje na základě anamnézy a klinického vyšetření. Jedinci s podezřením na tuto chorobu se podrobí klasickému audiometrickému vyšetření, při kterém audiolog může zjistit přechodnou poruchu sluchu v hlubokých tónech.

U těžšího průběhu nemoci bývá trvalé zhoršení sluchu nervového typu. Někdy bývá nutné další vyšetření, jako BERA (evokované potenciály mozku) anebo CT – počítačová tomografie hlavy a spánkových kostí k vyloučení nádoru. Ten se vyskytne málokdy, ale může mít podobné příznaky.

První pomoc při záchvatu a léčba Menierovy choroby
První pomoc při záchvatu spočívá v tom, že lidé postižení Menierovou chorobou by si měli hned lehnout, nenechat sebou manipulovat a být v naprostém klidu. Měli by si vzít předepsané léky proti závratím a nevolnosti. Tyto léky by pacienti měli mít stále u sebe.

Jestliže jsou postižení venku, neměli by se zbytečně bát, měli by myslet na to, že je vždy možné najít klidné místo. Osvědčuje se i neslaná dieta a trvalé užívání Betasercu. Někdy se pacientům podávají diuretika (léky na močení). Při záchvatu pomáhají léky proti závratím, jako je Torecan či Medrin. V případě zvracení je vhodné užít ve formě čípku. Jako vedlejší účinek těchto léků se někdy objevuje ospalost. Tyto výše zmíněné léky jsou zpravidla užívány při dlouhotrvajících a opakujících se závratích.

Jestliže ale léky nezaberou, lze v některých případech přistoupit k operaci (sakotomie, neurektomie), která může odstranit závratě. Přes intenzivní výzkumy ještě nebyl objeven postup, který by vedl k úplnému vyléčení. Současné léčebné postupy se zaměřují na odstranění nepříjemných závratí a zbavení strachu z nich. Významnou úlohu v léčbě má i psychoterapie.

Rovněž hodně záleží na životním stylu, který postižení vedou – doporučuje se vyhýbat kouření, alkoholu, kofeinu. Je nutné se držet pravidelné životosprávy a dostatečného spánku. Stres a únava zhoršují příznaky Menierovy nemoci.

Pro časopis Doteky připravila Marta Zemanová

Číslo Doteků – 51

 

Komentáře