Kdysi v dávných dobách se ženy scházely na určitých místech, vytvářely společenství, sdílely spolu svoji ženskost, vzájemně se podporovaly, vyzývaly bohyně, přinášely jim oběti a dary, prováděly rituály, tancem a zpěvem společně oslavovaly různé svátky a významné životní předěly. Starší ženy předávaly mladším své zkušenosti, učily a podporovaly je v důležitých životních meznících, jako třeba dospívání, sňatky, těhotenství, narození dítěte, přechod a nakonec také odchod ze života. To všechno byly události, kdy se kruh žen stával oporou.

U některých národů také ženy v době svého měsíčního krvácení opouštěly své domovy a vydávaly se strávit tento posvátný očistný čas ve společenství ostatních žen. První měsíční krvácení bylo v dávných dobách „vstupenkou“ do kruhu žen. Tento okamžik, kdy se z dívky stávala žena, byl dříve považován za velmi významný životní předěl a byl také kruhem žen náležitě oslavován.

Ženy se vždy nejlépe učily prostřednictvím jedna druhé. Vyprávěním příběhů si předávaly mapy na cestu životem. Žily v souladu s přírodou, respektovaly její cykly a odtud čerpaly svoji sílu a energii. Pak ale přišla doba, kdy byla svoboda a přirozenost žen potlačována. Mnoho žen skončilo svůj život na hranicích, protože přes všechny zákazy a překážky měly odvahu být samy sebou. Mnoho tradic a ženských rituálů bylo zapomenuto, část jich přežila pouze v příbězích.

Nyní opět přichází doba, kdy ženská energie na celé planetě stoupá. Věci, které byly pro ženy po staletí ztraceny, mohou být opět nalezeny. Proto jsme se rozhodly obnovit tradici ženských kruhů. Abychom se vzájemně podporovaly a sdílely svoje ženství. Společně si připomněly to, co jsme kdysi dávno znaly. Jedna druhé předaly odkaz dávných generací žen. Je stále živý.
Právě proto vzniká celá řada seminářů, jejichž náplní je poznání a objevení sebe sama, cesta do vlastního nitra a ke své vnitřní Bohyni. O hledání svých kořenů a o spojení se svou vnitřní silou a instinktivní přirozeností. A hlavně společné sdílení ženské energie.

Pomocí různých technik, meditací, práce s energiemi, rituálů, tance, zpěvu a vyprávění si můžeme každá vytvořit vlastní mapu, která nám umožní najít v sobě skryté poklady – ženskou moudrost, sílu a nezávislost. Můžeme opět probudit a naučit se používat svoji intuici. Krok za krokem projít staré stezky. Vrátit se do míst, kde se cítíme naplněny. A každá z nás právě díky společnému sdílení můžeme v sobě nalézt tu sílu a očistit pramen naší vnitřní moudrosti a čistého ženství. Nechat ho vytrysknout tak vysoko, jak samy budeme chtít.

Kruh je symbolem bezpečí, sdílení, rovnosti a spojování. Energie a ochrana ženského kruhu nám umožní najít odpovědi na otázky a objevit a uzdravit staré rány.
V bezpečí a s podporou ženského kruhu můžeme opět nechat ožít dávná ženská mysteria. Probudit opět ty části ženství, které po mnoho věků zapomenuty a potlačeny spaly. Vynášet na světlo dary a poklady, které nám ženám byly dány. Ženy jsou zázračné bytosti, které naplňují tento svět. V každé z nás žije něžná víla, milující matka, věrná přítelkyně, nespoutaná divoška, moudrá vědma…

Tento rok je rokem tvořivosti, plodnosti, hojnosti a nových začátků. Klíče ke svým životům držíme ve svých rukách. Nikdy není pozdě stát se tím, čím se chceme stát. Stačí jen mít víru v nekonečnou moudrost celého vesmíru a v sebe sama. A pak si uvědomit, že máme vždy možnost volby. Buď prožít svůj život a každý svůj den jako nikdy nekončící zázrak a nebo jen tak přežívat. A také máme možnost podělit se o své dary. S láskou a tolerancí ke všemu živému najít svou cestu a zanechat za sebou hlubokou stopu. Protože můžeme…

Tento článek bych chtěla věnovat všem nádherným ženám, které šíří dál myšlenku Ženských kruhů a svým světlem zapalují pochodně v dalších nádherných ženách, léčí a uzdravují ženskou energii… S úctou ke všem ženám – jedna z těch, co nesou světlo.

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a publikován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, jen pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem na tyto stránky.

Více zde: http://www.vnitrnibohyne.cz/news/zenske-kruhy/

Zdroj: www.vnitrnibohyne.cz

 

Komentáře