Břišní svaly patří ke skupině svalů s velkou tendencí ochabovat. Proto je dobré je pravidelně procvičovat. Existuje nespočet variant cviků. My si ukážeme sérii 3 cviků. Každý protáhne jednu partii – šikmé svaly, přímé svaly břišní a spodní část břicha. Cvičení nevyžaduje žádné pomůcky a zabere minimum času …

Břišní svalyŠikmé svaly břišní
Lehněte si na záda, nohy zvedněte vzhůru a pokrčte je v kolenou do pravého úhlu, upažte. Nohy přetáčejte střídavě na obě strany, kolena těsně nad podlahou, lopatky a dlaně držte na podlaze, hlava se neotáčí.

Dodžujte pravý úhel mezi stehny a břichem. Pro zvětšení zátěže můžete nohy narovnat v kolenou – pak se snažíme na stranách držet špičky těsně nad zemí.

Břišní svalySpodní část břicha
Lehněte si na zem na záda. Natažené nohy jsou kolmo vzhůru. Upažte, dlaně přitiskněte k podlaze. Pánev zvedejte co nejvýše, záda neprohýbat, nohy vytlačujte nad břicho, ne nad hlavu.

Můžete zkusit i variantu s vytáčením do stran – pak zapojujete i šikmé svaly.
 


 

Břišní svalyPřímé svaly břišní
Klasický sed-leh s pokrčenýma nohama, chodidla na podlaze. Ruce za hlavu, hlavu opřete bradou o hrudník a plynule se zvedejte – třeba až ke kolenům a pak zase plynule zpět na zem.

Vyzkoušejte si několik variant tohoto cviku s různou cílovou polohou hlavy – ke kolenům, do půlky, nebo jen pár centimetrů nad podlahu se setrváním několika vteřin v této poloze …

Pokud cítíte ostrou bolest – přestaňte cvičit. Začínejte raději s méně zatěžujícími cviky, ale vytrvejte.

 

Komentáře