Kontinence moči je schopnost shromaždovat moč v močovém měchýři bez nechtěného unikání. Samovolnému, nechtěnému, nekontrolovatelnému úniku moči říkáme inkontinence moči.

Podle příčin, klinického projevu a místa úniku moči dělíme inkontincnci na dvě hlavní skupiny – uretrální a extrauretrální. Uretrální inkontincnce je neschopnost udržet moč, kdy moč uniká močovou trubicí (uretra). Extrauretrální inkontinence je únik moči jinou cestou než močovou trubicí, důvodem mohou být píštěle, vrozené vývojové vady apod.  

 

Uretrální inkontinence moči
– únik moči močovou trubicí.
Tuto největší skupinu inkontinencí dělíme na námahovou (stresovou), smíšenou (stresová a naléhavá zároveň) a nervového původu (neurogenní).naléhavou (urgentní),

Námahová (stresová) inkontinence moči je nechtěné odtékání moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, který se přenese na močový měchýř. Porušený uzávěrový systém močového měchýře se pootevře a moč pronikne do močové trubice a následně ven.
Příčiny jsou několikeré, např. uvolnění močové trubice od spony, ochabnutí pánevního dna, poškození svalových a vazivových struktur močové trubice, jizvy ve vazivové tkáni, stárnutí tkání v klimakteriu a do jisté míry i sestup rodidel a poševních stěn, některá vrozená onemocnění vazivových tkání, opakované porody plodu s velkou hmotností, chronický kašel, zácpa a těžká fyzická práce. Námahová inkontinence moči se sdružuje s kýlou a křečovými žilami dolních končetin. Stupeň závažnosti tohoto příznaku určují okolnosti, za kterých dojde k nechtěnému úniku moči. Nejlehčí stupeň představuje únik moči při kašli, kýchnutí a poskočení. Střední stupeň obtíží je charakteristický nechtěným únikem moči při chůzi. Nejzávažnějším stupněm poškození je únik moči při změně polohy z lehu do sedu. Námahovou inkontinenci léčíme především cvičením svalů dna pánevního.

Naléhavá (urgentní) inkontinence je nechtěný únik moči spojený s imperativním pocitem nucení. K úniku moči dochází bez závislosti na fyzické aktivitě. Příčina leží v netlumených stazích svaloviny močového měchýře. Uzávěrový aparát je u této inkontinence bezchybný. Léčíme ji především pomocí medikamentů zklidňujících činnost močového měchýře.

Smíšenou inkontinenci léčíme současně cvičením dna pánevního a podáváním léků zklidňujících aktivitu močového měchýře.

Extrauretrální inkontinence moči
– únik moči jinou cestou než močovou trubicí.
Z močového měchýře trvale odtéká moč, močový měchýř je většinou prázdný a člověk nemá pocit nucení ani potřebu močit. Příčinou jsou vývojové vady, jako abnormální vyústění močové trubice na spodní straně pohlavního údu, atypické vyústění močové trubice na vrchní straně pohlavního údu, dalšími příčinami jsou močové píštěle (které vznikají důsledkem zánětu, nádoru nebo poranění).

Léčba inkontinence
Mezi nejúčinnější léčbu námahové inkontinence moči patří gymnastika k posílení pánevního dna u mírnějších forem a při inkontinenci přetrvávající po porodu.

Chirurgická léčba přichází vždy až po vyčerpání a nezdaru konzervativních metod. Má za cíl podepřít hrdlo sestouplého močového měchýře a omezit přílišnou pohyblivost hrdla močového měchýře jeho zvednutím, popř. zavěšením. K zajištění výsledků operační léčby přispívá vedle řádné pooperační péče gymnastika pánevního dna a dodržení následujících doporučení: vyvarovat se nadváhy, omezit nepřirozené, pro ženu nevhodné zvedání těžkých břemen a předcházet zácpě. S ukončením gymnastiky pánevního dna se obtíže vracejí, proto je nutné ve cvičení vytrvat.

Doporučené zásady při léčebném tělocviku – gymnastice:

 • cvičíme denně – výchozí je náš současný zdravotní stav a konzultace s lékařem
 • před cvičením větráme místnost
 • cvičíme ve volném cvičebním oděvu a vymočené
 • svěrače močových cest posilujeme i během močení (tzn. během močení stahujeme svěrače – přerušujeme močení – a hned svěrače uvolníme
 • jednotlivý cvik zpočátku cvičíme 3 – 5x, později 5 – 10x, – cvičíme 10, 15 až 20 minut denně po dobu minimálně 3 měsíců
 • cvičíme na lůžku, koberci, žíněnce apod.
 • cvičení začínáme a končíme dechovou gymnastikou
 • cvičíme koordinovaně s dechem, tzn. vdechujeme nosem a vydechujeme ústy
 • dbáme na kvalitu provedených cviků, nikoliv na jejich množství
 • nikdy necvičíme těsně po jídle a přes únavu
 • při cvičení dodržujeme předepsaný postup provedení cviku
 • zásadně se řídíme pokyny ošetřujícího lékaře, včas upozorníme na zdravotní změny během cvičení.

 

Doporučené cviky

0x08 graphic1.

Leh na zádech, pokrčené dolní končetiny, paže volně podél těla. V nádechu stáhneme pánevní dno, doporučujeme dechovou výdrž na 3, 5, 7 vteřin a s výdechem kompletní uvolnění.

 

 

2.

Leh na zádech, pokrčené dolní končetiny, paže volně podél těla. V nádechu zvedáme pánev a vtahujeme konečník, opět postupně dle zdatnosti doporučujeme dechovou výdrž na 3, 5, 7 vteřin, s výdechem celkové uvolnění.

 

 

 

 3.

Leh na nádech, natažené dolní končetiny, mezi lýtka vložíme míč. V nádechu tiskem dolních končetin k sobě stlačujeme míč, s výdechem uvolníme.

 

 

 

4.

Leh na břiše, ruce složíme pod čelo:

 a) pravidelně zhluboka dýcháme – střídavě zanožujeme pravou a levou dolní končetinu (vždy propnutou v koleně)
b) pravidelně zhluboka dýcháme – střídavě překřižujeme pravou dolní končetinu přes levou a obráceně (opět propnuté v koleně).

 

 

5.
Sed, pokrčená kolena mírně od sebe, chodidla u sebe, pokrčená předloktí vložíme na vnitřní stranu kolen:


a) pokrčená předloktí tlačí na vnitřní stranu kolen proti tlaku dolních končetin dýcháme pravidelně, zhluboka, uvolníme se

 

 b) dlaněmi se uchopíme na zevní straně kolen, stáhneme sedací a břišní svaly a vtáhneme konečník, kolena roztlačujeme silou od sebe proti odporu dlaní, dýcháme pravidelně, zhluboka, uvolníme se.

 

 

 

0x08 graphic

6.
Vzpor klečmo, lokty opřeme o zem, hlavu skloníme, stáhneme hýžďové svaly – ve výdechu se uvolníme.

 

7.
Klek vzpřímený, paže buď v předpažení nebo ruce složené v týl. Ve výdechu dosedneme na podložku vedle lýtek vpravo, s nádechem jdeme zpět do vzpřímeného kleku. Totéž opakujeme s dosednutím vlevo.

 

 


 8.

Přímý sed na židli. Odpor dlaněmi ze stran o desku židle, stáhneme břišní svaly, hýžďové, pánevní dno výdrž 3, 5 vteřin, s výdechem se celkově uvolníme.

 9.
Stoj spojný, chodidla rovnoměrně zatížená, stáhneme svaly hýžďové, břišní a pánev tlačíme vpřed – doporučujeme dechovou výdrž na 3, 5 vteřin, s výdechem uvolnění.

 

 

 

 

 10.

Postupně doporučujeme přidat i posilování na břišní a šikmé svaly:
a) leh na zádech, dolní končetiny pokrčené, paže volně podél těla, ve výdechu si pozvolna sedáme (postupně s odkulováním páteře) a v nádechu se zvolna pokládáme na záda (opět zpětně odkulujeme páteř);

b) leh na zádech, dolní končetiny pokrčené, paže volně podél těla. Dolní končetiny střídavě prošlapujeme, jako bychom jeli na kole. Při cviku pravidelně dýcháme.

 

Komentáře