Na této stránce najdete výčet některých nemocí a možné postoje z vašeho života, které způsobily, že se nemoc v této podobě projevila na fyzickém těle. A jak se říká: "Uzdravte svou Duši, uzdravíte své tělo". Cílem tohoto článku není, abyste se trápili a něco si vyčítali, ale přes poznání potlačovaného problému zkusili najít cestu ze svých trápení ven… Pokud jste něco nenašli, napište nám, heslo doplníme.

– ANDREA MAYA

RAKOVINA

Příčina: Člověk se cítí zraněný, vnímá mnoho hlubokých ran, kterých se neumí zbavit, dlouhodobě a zatvrzele cosi odmítá, skrytá tajemství, zármutek, který užírá jeho vlastní já… Nosí si břemeno a pocit, že téměř nic nemá smysl.

Co dělat: Láskyplně odpouštím, zbavuji se minulosti, přestávám lpět na starých názorech a křivdách, naplňuji svůj život radostí. Obracím se. Začínám znovu. Odpouštím sobě, druhým a žádám o odpuštění i ostatní. Svěřuji se Bohu.

 

ŘÍHÁNÍ

Příčina: Člověk se utápí v nejrůzněších obavách a strachu a hltá život příliš velkými doušky.

Co dělat: Dát svému životu klid, přijmout, že vše má svůj čas a místo, najít svůj vnitřní klid.

 

SEKRECE Z NOSU

Příčina: Trápení a vnitřní pláč, skryté slzy, které nikdo nesmí vidět. Dětinské slzy, trápení se maličkostmi. Pocit oběti, sebeobětování, nikdo mne nechápe.

Co dělat: Některým věcem nechat volný průběh, řešit jen důležité věci, k maličkostem zaujímat postoj nadhledu. Neočekávat, že všichni vždy ocení to, co pro ně děláte, možná to ani od vás nečekají a nechtějí. Přiznat si svá slabá místa zcela otevřeně.

 

SENNÁ RÝMA, ALERGIE

Příčina: Návaly emocí, strach z důležitých událostí. Představa o perzekuci. Skryté pocity viny. Na koho jsem vlastně alergický/á? Ke komu skrývám zlost? Odmítání vlastní síly. Problém s otcovskou autoritou, neschopnost či nemožnost se vzepřít (v dětství).

Co dělat: Jsem v bezpečí, jsem v jednotě s celým životem. Umím prosadit svá přání. Nebojím se. Jsem svým pánem/paní. Umím říct, co mě štve i si to vyříkat s druhými.

 

SKLERODERMIE

Příčina: Ochrana před životem, stará ublížení, strach. Nedůvěra v sebe a v to, že se člověk o sebe dokáže postarat. Možná nenávist sama k sobě. Zlo ze strany rodičů, např. zneužívání dítěte.

Co dělat: Zcela se uvolňuji, protože vím, že jsem v bezpečí. Důvěřuji životu a věřím si. Odpustit minulost druhým, sobě a poprosit druhé, aby odpustili i mně. Vypořádání se s následky rodičovského vlivu a udělat tlustou čáru.

 

SKOLIÓZA

Příčina: Člověk si nese na svých zádech těžké břímě, se kterým se neumí porvat ani vyrovnat. Beznaděj, smutek, bezmocnost, zoufalství.

Co dělat: Postavit se životu čelem, rovně a vzpřímeně, pustit se do boje s tím, co je třeba vyřešit. Vše má nějaké řešení, hledat i řešení kompromisní.

 

SLEZINA

Příčina: Až zoufalá posedlost a zaměření se na materiálno, hmotu, věci.

Co dělat: Najít skutečné životní hodnoty. Oddat se Bohu.

 

SRDCE, SRDEČNÍ INFARKT

Příčina: Srdce představuje centrum lásky a bezpečí. Dlouhodobé emocionální problém, člověk nežije v radosti. Je dlouhodobě nespokojený, není citově naplněný. Zatvrzelé srdce. Člověk podléhá napětí a stresu, neumí se dostat do nadhledu, brát život s lehkostí takový, jaký je. Člověk odpírá sám sobě skutečné pocity radosti a staví na první místo peníze, postavení, kariéru, hmotu…

Co dělat: Do svého srdce je nutné přivést opět radostné pocity, lásku, štěstí, oddat se radosti z drobných maličkostí, najít na všem to dobré, odprostit se od zbytečností, přijmout zklamání jako součást života a nechat je minulostí, najít skutečné duševní hodnoty v Bohu.

 

STERILITA

Příčina: Strach být rodičem, odpor vůči přirozenému běhu života ve smyslu koloběhu.

Co dělat: Přijmout rodičovství jako součást života, důvěřovat sobě, že to zvládnu, přijmout, že vše je správně načasováno a nemá smysl snažit se věci řídit podle sebe.

 

STŘEVA

Příčina: Střeva symbolizují odpad, který je třeba uvolnit. Problémy se střevy mohou naznačovat strach zbavit se všeho nepotřebného, starého,nepotřebného. Lpění na minulosti, minulých zvyklostech, ukřivdění, strach něco změnit.

Co dělat: Zbavit se všeho nepotřebného s lehkostí a radostí. Začít znova a jinak. Odpad je třeba vyhodit, není čeho litovat, jen je třeba začít načisto.

 

SUCHÉ OČI

Příčina: Člověk se užírá pocity zlosti, nedokáže odpustit, odmítá vidět láskyplný pohled na dané situace, radši by zemřel, než odpustil… Potměšilé chování a jednání.

Co dělat: Soucítit s druhými a jejich problémy, odpustit a rozpustit všechnu zlost vůči druhým, přijmout, že druzí nemohou vědět, co nás štve, pokud jim to neřekneme. Přijmout, že druzí se nemusí chovat tak, jak chceme my. Odevzdat svůj vztek Bohu.

 

SVALOVÁ DYSTROFIE

Příčina: Pocit nebo rozhodnutí "nechci dospět, nechci být dospělý."

Co dělat: Překonat omezení od svých rodičů, nebát se dospět, mít svůj názor, postarat se sám o sebe, nebát se života. Druzí mne budou milovat, i když budu dospělý, ne pouze jako roztomilé malé děťátko.

 

SVALY

Příčina: Převládá odpor vůči novým zážitkům a zkušenostem. Hybná síla kráčet životem vpřed je omezena.

Co dělat: Pustit se do života, vyzkoušet nové věci, které mne obohatí a udělají radost nejen mne, ale i druhým. Pohnout se kupředu.

 

SVĚDĚNÍ

Příčina: Mnohé touhy nebyly naplněné, člověka hryžou výčitky svědomí, nespokojenost je nade vším, touha vypadnout, zmizet, nebýt…

Co dělat: Přijmout své místo, ať již jsem kdokoli a kdekoli, najít radost v tom, co se naplnilo a podařilo, nezoufat nad tím, co se nezdařilo. S lehkostí přijmout i své prohry.

 

SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU, KARPÁLNÍ TUNELY

Příčina: Člověk je ovládán svým hněvem z neúspěchů a nespravedlností života. Člověk se neumí správně rozhýbat, není uvolněný.

Co dělat: Pustit se do nových činností s lehkostí a radostí, přijmout neúspěchy jako součást života, nespravedlnosti vypustit jako nedůležité, najít dobré i na tom špatném.

 

ŠEDIVÉ VLASY

Příčina: Stres, dlouhodobé napětí, veliká psychická zátěž.

Co dělat: Uvolnit se, najít skutečně důležité věci, kterým je třeba se věnovat, vypustit zbytečné, nepřetěžovat svou psychiku, ale raději se pustit do fyzických činností, které přinesou užitek a radost.

 

ŠEDÝ ZÁKAL

Příčina: Strach a obavy z budoucnosti, člověk vidí všude jen temno, neschopnost dívat se radostně do budoucnosti.

Co dělat: Důležité je, co prožíváme nyní, radovat se z toho, co máme a prožíváme teď, budoucnost nemáme ve svých rukou my, může být tak nebo jinak.

 

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

Příčina: Pocity oběti, nespokojenost, nejrůznější překážky v životě, které člověka omezují a "nejdou" překonat, člověk má příliš "naloženo", nadměrná zátěž, příliš mnoho úkolů, pocit, že to "člověk musí udělat", i když nechce, a z toho vzniklé protichůdné pocity povinnosti a oběti

Co dělat: Dokáži si sjednat ve svých věcech pořádek, umím se "postavit", nejsem "oběť", dělám to z vlastního rozhodnutí, některé překážky jdou překonat, s jinými se umím smířit ve smyslu "život běží"

 

TIKY, ZÁŠKUBY

Příčina: Člověk má pocit, že ho stále někdo sleduje. Strach.

Co dělat: Věci jsou jinak, než se zdají. Jsem v bezpečí.

 

TINITUS

Příčina: Neochota někoho poslouchat, zatvrzelost, lpění na svém názoru. Neschopnost slyšet vnitřní hlas. Už mám všeho dost, mlčte! Člověk ví, že by něco měl změnit, ale nechce to slyšet a uniká do svého vlastního světa, kde "brblá". Hučení mu "nedá spát".

Co dělat: S důvěrou naslouchám druhým, umím vyjádřit svůj názor i vyslechnout názor druhého. Přijímám svůj vnitřní hlas a naslouchám mu. Mně se můžete svěřit. Vadí mi to a to a hodlám to změnit.

 

TRAČNÍK, DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK

Příčina: Minulost je břemenem, tíží člověka, neschopnost odpoutat se od minulosti, lpění na minulosti a událostech minulých, které člověka brzdí… Strach uvolnit se a žít.

Co dělat: Minulost je minulostí, vše je pryč, umím se zbavit toho, co již nepotřebuji.

 

TRÁVENÍ

Příčina: Nespokojenost v životě, člověk nadává, brlbá, stěžuje si…. Objevují se pocity strachu, děsu, člověka svírá úzkost, změny nepřicházejí, smíření také ne.

Co dělat: Vše, co se děje, přijímám a raduji se z toho. Vím, že na všem špatném se dá vždy najít ve svém důsledku i to dobré.

 

ÚNAVA

Příčina: Fyzická únava poukazuje na potřebu duševního odpočinku, je třeba vyhledat klid, ticho, přírodu, i samotu.

Co dělat: Moje mysl má dovolenou, užívám si klidu, nemyslím, nedělám si domněnky, přijímám, co přichází

 

VAJEČNÍKY

Příčina: Jsou symbolem tvořivosti, kreativity.

Co dělat: Tvořím a jsem kreativní, nacházím radost v drobných činnostech a maličkostech.

 

VARLATA

Příčina: Symbolizují mužnost, mužský princip, mužský pohled na svět.

Co dělat: Svou mužskou roli přijímám bez výhrad, cítím se silný, jsem muž.

 

VIROVÉ INFEKCE, ZÁNĚTY

Příčina: Smutek, smutné události v životě, nedostatek radosti, zahořklost, odpor k životu. Vzpoura.

Co dělat: Umím se radovat i z drobných událostí, smutek přijímám a vypouštím, minulost je za mnou. Žiji.

 

VIRUS EPSTEIN-BARROVÉ

Příčina: Vyčerpanost, stres, chybí vnitřní opora a přesvědčení o tom, co konám, strach z vlastní nedostatečnosti, pocity méněcennosti, které se člověk snaží různě maskovat, nejčastěji zvýšenou aktivitou na úkor fyzické a duševní únavy, překračování limitů a vlastních schopností. Snaha být "dokonalý", vždy skvělý.

Co dělat: Uvolnit se, některé věci nechat být, přiznat, že něco už prostě nezvládnu. Jsem dobrý/á v něčem, v jiné oblasti jsou lepší ostatní. Mám právo selhat. Mám právo něco neumět, neudělat, odmítnout, nezvládout. Přesto jsem člověk, který má vlastní hodnotu.

 

VITILIGO

Příčina: Člověk je poznamenaný na Duši a tyto životní skvrny se odráží na těle, místy chybí v životě "barva"…

Co dělat: Vnést do života barvu a jas, poznat bílé skvrny na mapě Duše, přimout označení a nechat se jím pobídnout k novým životním zkušenostem, cílům a pohledům. HLedat zvláštní jev, kterým jsme výjimeční, a díky kterému jsme takto "označení". Vyznamenat se v životě.

 

VŘEDY, ŽALUDEČNÍ POTÍŽE

Příčina: Užírání se vlastní nedostatečností, strach, úzkost, sevřenost, komplexy méněcennosti, odpor k životu, zášť, zahořklost. Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb.

Co dělat: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít.

 

VYRÁŽKA, KOPŘIVKA

Příčina: Snaha o získání pozornosti, dětinský způsob, jak zaujmout, určité zpoždění v životě, něco nepřišlo nebo nevyšlo v pravý čas

Co dělat: Nepotřebuji na sebe poutat pozornost, jdu si za svým cílem a jsem zodpovědný za svá rozhodnutí, některé události jsou načasované a důsledkem jiného, jiné přicházejí nečekaně

 

VÝRON

Příčina: Člověk není ochotný kráčet určitým směrem, vadí mu vytyčený životní směr, cítí zlost a odpor, bojuje

Co dělat: Přijímám svou cestu, některými událostmi zkrátka projít musím, ale život jde dál, a na všem špatném se dá najít i to dobré

 

VÝRŮSTKY

Příčina: Neschopnost odpoutat se od starých křivd a ublížení, přehrábávání se a utápění v minulosti, pocity oběti, odmítavé postoje

Co dělat: Dělám za minulostí tlustou čáru, co se stalo, stalo se, žiju dál dnešními událostmi

 

VÝTOK (ŽENSKÉ PROBLÉMY)

Příčina: Pocit bezmoci, vztek a zlost na partnera a na mužské pohlaví obecně, přesvědčení ženy, že je vůči muži či mužům naprosto bezmocná, odevzdanost ve smyslu oběti, bezmocnost, rezignace, uraženost, ublíženost

Co dělat: Vše co se stalo, je minulostí, pokud chci, mohu svůj život ihned změnit tím, že udělám nějaká nová rozhodnutí a za těmi si budu stát. Jsem žena a nejsem bezmocná, naopak, umím použít svou ženskou sílu. Jsem ochránkyně slabších a umím je bránit. Umím bránit i sama sebe. Nebojím se. Muži jsou prostě muži, není důvod se vůči nim cítit poníženě nebo bezmocně.

 

ZÁCPA

Příčina: Chybí ochota a touha zbavit se starých představ, názorů a postojů, uvíznutí v minulých událostech, zlost, naštvanost až zuřivost. Ztuhlost ve všech projevech. Neochota něco změnit. Pevné stání si za svým, aniž by člověk dokázal přijmout jiné názory či postoje.

Co dělat: Měním své postoje, na kterých urputně lpím, anebo dokáži jen pokrčit rameny… volně vypouštím vše, co mě trápí. Raduji se z maličkostí.

 

ZÁDA

spodní část zad, bedra

Příčina: Nedostatek peněz, který člověka tíží, strach z finanční situace, bezmoc, závislost. Člověk si toho doslova hodně naložil "na bedra".

Co dělat: Jsem zdravý/á, jsou horší starosti, hledám a najdu řešení své situace. Některou tíhu musím nést, jinou mohu ze se ztřést.

horní část zad, lopatky

Příčina: Trápení z pocitů osamělosti, strach z lásky, útěk před láskou, vyhýbání se lásce, nedostatečné emocionální prožitka, citová chudost, nedůvěra, zklamání, zrada

Co dělat: Láska zde není proto, abych se kvůli ní člověk trápil, láska se musí žít. Zbavení se křivd z minulosti. Tlustá čára za minulostí tak, aby nepůsobila strach z lásky. Opět dokáži důvěřovat druhému.

střední část zad

Příčina: Trápení z pocitů viny, břemeno viny, uvíznutí v událostech minulých.

Co dělat: Oprošťuji se od minulosti, a proto mohu opět volně kráčet vstříc životu s láskou ve svém srdci.

 

ZÁNĚT LEDVIN

Příčina: Človek se cítí kritizován, je nespokojený, plný vzteku, smutku, slz, nedokáže se bránit, trpí hanbou či neúspěchem. U dospělého jedince se jedná o "reakce malého dítěte" na určité situace.

Co dělat: Nebát se vyjádřit, co člověka trápí, poznat své skryté trápení a slzy, nevyhýbat se vnitřní konfrontaci a přijmout realitu, postavit se životu, okolnostem. Přijmout, že vše, co se děje, má nějaký smysl. Dospívání není/nebyl problém, dokážu ze svých zážitků vytěžit to dobré.

 

ZÁNĚT POCHVY

Příčina: Problém s přijímání svého já, odmítání své osobnosti, odmítání ženství, odmítání ženského principu, strach se oddat druhému, strach z nevěry, nedůvěra k mužům

Co dělat: Jsem ráda, že jsem ženou, mohu světu kus ze sebe předat, jsem jeho součástí, a žiju dál ve svých dětech. Důvěřuji druhému

 

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST, MOČOVÉ TRUBICE

Příčina: Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění. Skryté slzy a smutek. Člověk vnitřně trpí a volá o pomoc, obviňuje ostatní. Ukřivděnost, pocity křivdy, většinou v souvislosti s opačným pohlavím (partnerství). Vnitnří pláč, člověk je navenek silný, naštvaný, nepřipustí si, že se trápí, ale uvnitř vlastně pláče.

Co dělat: Dokáži se snadno zbavit všeho starého, nejsou na mne již žádné nánosy minulosti, když pláču, vím proč. Pokud se mi něco nelíbí, dokážu se ozvat nebo udělat změnu. Přiznat si vnitřní smutek, bolest, ublížení a pláč, vědomě jej vypustit.

 

ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA

Příčina: Sužování se strachem z neznámého, strach z obyčejných věcí, které život přináší. Odmítání dobra, lpění na pocitu oběti.

Co dělat: Všechna ublížení a křivdy jsou pryč, začínám opět žít. Dělám nová rozhodnutí, která mi přináší radost.

 

ZÁNĚT SPOJIVEK

Příčina: Člověk se hněvá sám na sebe, za to, jaký je, jaké má postoje, jaký má pohled na život. Lpění na fyzické kráse. Člověk se na něco nedokáže dívat.

Co dělat: Láskyplně přijímám své názory a postoje, získávám nové a nové informace, a díky nim dokáži své postoje a názory klidně měnit. Dívám se na vše kolem sebe nezaujatě0 Nejsem kritický/á, nehodnotím. Pracuji na své vnitřní kráse. Už vidím jasně, co mi ubližuje, co mě trápí.

 

ZÁPACH Z ÚST

Příčina: Člověk touží, aby ho někdo podpořil. Skrývá v sobě zlostné a pomstychtivé myšlenky. Vydává se za někoho jiného. Člověk je v jádru "zlý".

Co dělat: Odpouštím sobě, druhým a žádám, aby ostatní odpustili i mně. Zbavuji se všech zlých myšlenek tím způsobem, že je nejprve přijmu (připustím si je)  a poté je vědomě vypustím.

 

ZAPÁCHAJÍCÍ POT

Příčina: Odmítání vlastního já, strach z lidí, z okolního světa, strach, kdy se člověk doslova zpotí. Strach sám ze sebe, ze svých činů, myšlenek… Strach usnout. Strach nemít vše pod kontrolou. Touha všude být a o všem vědět.

Co dělat: Přijímám své strachy, už vím, čeho se bojím, co mi nedá spát, co mi rozlije studený pot po těle. Věci mají svůj spád, nemůžu o všem vědět, vše hlídat, mít vše pod kontrolou. Mohu bez obav usnout a nechat si něco hezkého zdát. Důvěřuji druhým. Nejsem v ničí moci. Co udělám si vždy pořádně rozmyslím.

 

ZAROSTLÝ NEHET

Příčina: Člověk má strach ze svého vlastního vývoje, z toho, jaký je.

Co dělat: Dokáži jít svým vlastním směrem, pracuji na sobě, na svém duševním rozvoji. Na to, jaký jsem, mohu mít vliv. Vyzkouším nové věci, vytvořím něco originálního, naučím se něco nového. Navštívím kreativní kurzy.

 

ZÁVISLOST

Příčina: Člověk utíká sám před sebou, je sevřený strachem. Špatné zkušenosti z minulosti související s nedůvěrou v sebe samého. Neschopnost mít rád sám sebe, přijmout se se všemi svými vlastnosmi. Utíkání do nereálného světa. Aspoň na chvíli se ukonejšit, na chvíli zapomenout, co bude potom mi je jedno… Neschopnost přijmout zodpovědnost za své činy. Odmítání budoucnosti. Sobeckost.

Co dělat: Zavírám dveře za svou minulostí a přijímám zodpovědnost za své činy. Neubližuji ani sobě ani druhým. Jsem na sebe hrdý/á, že jsem to dokázal (přestat). Jsou lidé, kterým na mě záleží. Poprosit o odpuštění.

 

ZÁVRAŤ, ZTRÁTA VĚDOMÍ, ZTRÁTA ROVNOVNÁHY, MDLOBY

Příčina: Pocity totální vyhaslosti, snaha před vším utéct, snaha zbavit se zodpovědnosti, rozptýlenost, nesoustředěnost, nezvládání situace, volání o pomoc, neochota podívat se pořádně kolem sebe a zjistit příčinu svých problémů.

Co dělat: Ptám se, dívám se, zjišťuji, co se to kolem mne a se mnou děje. Hledám řešení, nacházím řešení, jak dál, a to mne posiluje a nabíjí. Volám o pomoc, žádám o pomoc, nejsem oběť, ale aktivně se podílím na řešení svých potížích, neutíkám.

 

ZLOMENINA, FRAKTURA

Příčina: Člověk žije pod psychickým nátlakem a neustálým napětím, svaly nejsou tak pružné. Zároveň dochází ke ztrátě psychické pružnosti a odolnosti.

Co dělat: Dýchat naplno, uvolnit se, zjistit, co mě tlačí, pod čím už nedokáži déle žít… Oddat se proudu života, věřit.

 

ZTUHLOST, ZTUHLOST ŠÍJE, KRKU

Příčina: Zatvrzelost, urputnost, nepřizpůsobivost, odmítání jiných úhlů pohledu, odmítání jiných názorů z pohledu "já to vím lépe", neschopnost ohlédnout se za tím, co jsem způsobil, neschopnost ohlédnout se do minulosti, tvrdohlavost.

Co dělat: Ochotně přijímám jinénázory, snažím se na sobě pracovat, růst. Vidím důsledky svých činů. Dívám se kolem, ne jen na sebe a své "problémy".

 

ZUBY

Příčina: Zuby jsou symbolem rozhodnosti. Člověk se neumí rozhodnout. Není schopne podrobit své úvahy analýze, zjistit si další informace a dojít k nějakým závěrům. Ulpívání na místě. Stagnace.

Co dělat: Než udělám rozhodnutí, zamyslím se a zjistím si potřebné informace. Zvážím důsledky do budoucnosti. Nedržím se krkolomných řešení "zubynehty".

 

ZVĚTŠENÉ MANDLE

Příčina: Jedná se o neshody v rodině, hádky v manželství, partnerství, strach ozvat se, říci svůj názor. Obavy, že člověka nikdo neposlouchá, strach, že člověk nikoho nezajímá. U dětí možné pocity, že jsou nechtěné, nepochopené, nikoho nezajímají, nemohou říci svůj názor, nezajímá ostatní jejich názor. Pocit, že se člověk "nesmí ozvat", ale musí to dusit v sobě.

Co dělat: Co potřebuji vyřeším, co mě trápí, zvážím, proberu i vyslovím. Nebojím se o svých potížích diskutovat nebo je svěřit druhému. Umím se ozvat. Nelpím na tom, jestli někoho zajímám nebo nezajímám. Znám svoji hodnotu. Jsou lidé, kteří mě mají rádi, kterým na mě záleží.

 

ZVRACENÍ

Příčina: Člověk má strach ze všeho nového. Násilné odmítání jiných názorů. Urputné lpění na vlastních představách, postojích, názorech. Sevřenost strachem. Strach z odmítnutí. Strach z neúspěchu. Výrazný nesouhlas.

Co dělat: Přijímám do své Duše klid a Lásku, není mi na zvracení z toho, co se kolem mne děje. Prostě se to děje. Jsem součástí všeho. Nelpím na svých názorech, rád si vyslechnu druhé. Zajímám se o druhé lidi, nejenom sám o sebe.

 

ŽALUDEČNÍ KŘEČE

Příčina: Strach, že se přeruší něco, v čem žiji… Sevřenost. Úzkost z odhalení vlastních slabostí.

Co dělat: Přehodnotit to, co je pro mne skutečně důležité. O co se bojím, že přijdu? Co maskuji před druhými? Za koho se vydávám?

 

ŽALUDEK, ŽALUDEČNÍ VŘEDY

Příčina: Užírání se vlastní nedostatečností, strach, úzkost, sevřenost, komplexy méněcennosti, odpor k životu, zášť, zahořklost. Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb. Až nezdravá touha potěšit druhé. Touha za úspěchem, zajetí v rámci vlastního ega "jsem někdo, protože umím…", pod kterým se ale skrývají hluboké komplexy méněcennosti.

Co dělat: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít. Nejsem nijak víc důležitý než druzí. Jsem součást všeho. Každý umí něco.

 

ŽENSKÉ PROBLÉMY, ŽENSKÝ ZÁNĚT

Příčina: Problém s přijímání svého já, odmítání své osobnosti, odmítání ženství, odmítání ženského principu,

Co dělat: Jsem ráda, že jsem ženou, mohu světu kus ze sebe předat, jsem jeho součástí, a žiju dál ve svých dětech.

 

ŽLÁZY

Příčina: Člověk se příliš drží určité pozice či názorů za každou cenu, má pevně řízené aktivity a vůbec celý svůj život.

Co dělat: Upustit od dogmat, které mě svírají, dát životu volnější průběh, anebo, je-li problém opačný, začít svůj život řídit tím směrem, o kterém sním.

 

ŽLOUTENKA

Příčina: Problém s úsudkem, nejrůznější předsudky, které člověka omezují a svazují. Nevyvážená rozhodnutí, názory a úsudky.

Co dělat: Než se rozhodnu, získám si co nejvíce informací o daném problému. Stojím si za svým rozhodnutím. Umí ale přijímat i názory druhých. Vyhodnotím si situace sám na základě nejrůznějších podkladů.

 

ŽLUČOVÉ KAMENY

Příčina: Přílišná zatrpklost, lpění na všem, co je pro mne tak strašně "moc důležité", nepřizpůsobivost v myšlení, v přijímání jiných. Nadměrně posilované ego… já to dokázal… já si to myslel… já to umím… já to říkal… Posuzování druhých. Hodnocení druhých. Pýcha. Hořkost. Zlost. Vztek. Naštvanost. Zloba.

Co dělat: Odpoutávám se od minulosti, jsem v myšlení svolný k diskuzím, ze kterých už nevycházím jako "vítěz", ale s novými informacemi. Nelpím na sobě. Nesnažím se prosadit svůj názor za každou cenu. Umím odstoupit. Umím říci, mám jiný názor s klidem, bez povýšeneckého postoje "však vy uvidíte".