GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BODHI SVÁHÁ

Tato mantra připomíná, že jsme nedílnou součástí řádu nekonečného vesmírného dění, a všechny důkazy této skutečnosti jsou přítomny teď a tady.

ÓM

Jedná se o velmi široce používanou mantru a to buď samostatně, nebo jako součást jiných manter. Je dobře známa v hinduistické a budhistické tradici. Znali jí však také indiánští šamané i keltští druidi a zcela jistě i mnozí další hledači duchovního osvícení a osvobození.

Označuje se jako prazákladní vibrace vesmíru. Její individuální prozpěvování může navodit stavy očištění a prozření. Prozpěvování této silné mantry ve skupině navozuje harmonii mezi účastníky meditace a často přispívá k možnosti přístupu ke kolektivnímu vědomí, které přesahuje rámec zkušenosti lidského rodu.

ÓM MANI PADME HÚM

Je to asi nejznámější mantra soucitu. Pochází z tibetského budhismu a odříkává se za odstranění utrpení a získání osvícení pro dobro všech bytostí.

Tato mantra nám pomáhá zbavit se negativních emocí. Hláska óm nás zbavuje pýchy, ma závisti, ni egoistických přání, pad nedovtipnosti, me chamtivosti a húm nenávisti.

HEVENU ŠALOM ALEJCHEM ( ALECHEM )

Touto hebrejskou mantrou se přeje soužití v míru, harmonii, lásce a zdraví. Doslova se překládá takto: přinášíme vám mír.

LA ILLAHA ILLA LLA HU

Obecně tato mantra znamená, že bůh je jedinou realitou. Nebo také jinak, že neexistuje žádný bůh kromě jediného. Toho, který je reálný a přítomný. Toho, který je skutečnou a přítomnou realitou.

BISMILLAH IL-RAHMAN IL-RAHIM

Ve jménu boha milosrdného. Mantra se používá na začátku meditací, nebo jakékoli činnosti. Přivolává požehnání pro naše dílo. Rovněž ukazuje na boží všemohoucnost a jeho jednotu ve všem, co se nám zdá být dvojaké.

ÓM ŠANTI ÓM

Jedná se o mantru používanou pro dokončení duchovní cesty. Především pro dosažení vnitřního, individuálního i universálního míru.

YA SHAFEE YA KHAFEE ( ja šafí ja kafí )

Tato mantra se používá během sufíjského léčebného rituálu. Překládá se takto: bůh (universum) je léčitelem a také i lékem.