Z galaktického centrálního zdroje k nám přichází stále silnější vesmírné energie. Jak už mnozí víte, tyto nové, světelné energie přicházejí v postupných vlnách, aby nemělo přílišný, energetický dopad, na naše hmotné tělo. Důsledkem většího přívalu vysokých energií z vesmíru, se částice (buňky) našeho těla, novým energiím přizpůsobují.

Ti, co jsou energeticky vnímavější, mohli u sebe zaznamenat velké výkyvy nálad, především v emocionální rovině, ale také i vibrační pády a vzestupy, které nám ukazují co děláme správně a co ne. Je to hodně náročné období, kdy naše energie lítají nahoru a zase dolů. Projevy jsou jak ve fyzické tak i v mentální rovině.

Můžete také i pociťovat velkou únavu, potřebu většího spánku, ztrátu rovnováhy, rozkolísanost energií, silné bolesti hlavy, kloubů, svalů, problémy s trávením, podrážděností, neklidem, náladovostí, problémy s pamětí, soustředěností, emocionálního vypětí. Jako u všech energetických změn, nejsou účinky a pocity u jednotlivých lidí stejné.

Dále pak, můžete mít také pocit vnitřního třesu, jakoby vám všechny buňky v těle poskakovaly, to je jen vaše tělo silně rozvibrované. Ti vnímavější nebudou mít problém tyto vibrace pocítit. Dopad silných vesmírných energií, mohou pociťovat o to víc intenzivněji.

Můžeme to i pojmenovat "posunem v čase“ tedy vpřed, rychlého nárůstu energií, vibrací. Pocity mohou být různé, např. kdy se v nás střídají, návaly nesnesitelného horka, postupujícího zevnitř ven, s následným chladem, až mrazením.

Prostě, v tom okamžiku zvyšujících se vibrací, se naše tělo silně rozehřeje a vzápětí pak chladne. Celý cyklus se tak opakuje, dokud posun v čase neproběhne.

Energie potravy

Jednou jíte více, jindy zase málo, záleží jak si to s jídlem rozvrhnete. Kdo není vegetarián zaznamenal, že maso (nízká vibrace, pokud není dohoda mezi Dušemi, kdy Duše vtělená do zvířete, dobrovolně poslouží jako potrava) pojídá už s nechutí. To znamená, že vaše vědomí se vibračně navyšuje a přijímání nízkovibrační potravy dělá vašemu tělu problémy.

Co se týče konzumace jídla, jezte hodně ovoce, zeleninu, plody země, které jsou vibračně výše než-li maso a potraviny, které obsahují umělé přísady. Při jídle je dobré, potravu vždy pořádně rozkousat a během jídla zásadně nepít. Vodu pijte před jídlem aby žaludek potravu dobře zpracoval neředěnými žaludečními šťávami.

Energie vody

Někteří už hůře snáší zvýšené venkovní teploty a v takových chvílích je voda, opravdovým balzámem. Nejen uhasí žízeň ale i zvlaží tělo. Jednoduše řečeno, dodá nám energií. Ale pocit velké žízně můžete mít i když zrovna není vedro. Transformace je v plném proudu energií Světla a určitý dopad to na naše fyzické tělo má.

Samozřejmě, že pro náš organismus je k pití nejvhodnější čistá, pitná voda ale jistě se nebudeme vyhýbat bylinkovým čajům, ovocným šťávám, toho co je spojené s přírodou.

Pijte dostatečné množství čisté vody (denně 1 litr nejméně), která energeticky pročišťuje. Nepijte kupovanou balenou, pokud to je možné, raději ze studánek, nejlépe těch horských, jinak tu doma s kohoutku.

Ale jak už víme… i z toho kohoutku, je někde problém ji pít, jelikož je hygienicky nevyhovující. Ano, pokud to jde, buďte s vodou v častém kontaktu, pomáhá nás energeticky pročišťovat. Ale tady také platí jedno základní pravidlo, řízené vyšším vesmírným zákonem o přitažlivosti, kdy jsou energie ve vibrační shodě, "Jen čistému, vše čisté " takže, čí úmysly jsou nečisté, není ve svém srdci, vesmír mu čistotu nepředá, protože není ve vibrační shodě.

I voda má svou informační paměť. Možná pro někoho nepředstavitelné, že to tak funguje ale bez lásky k sebe samému a také i bližnímu to v této nízké hustotě ani jinak fungovat nemůže.

Meditace, relaxace

Také hodně odpočívejte, pokud to jde, s dostatečným spánkem a věnovat se i sebe samému, své Duši – meditovat, relaxovat při nějaké příjemné hudbě anebo ven do přírody, poslechnout ptačí zpěv, nádherné vyšší zvukové frekvence, která vás vibračně správně naladí.

Když budeme energiím více vnímaví a také i budeme naslouchat hlasu své Duše, poslouchat své srdce, dostane se nám i spousty odpovědí. A tak to s námi tady v této hustotě je přátelé. Jen se toho nezaleknout a pokračovat statečně dál…

S láskou a pokorou PLEJA 

Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal

Komentáře