spánek

Seznámíte se i s obrazy pocházejícími z vašeho podvědomí a začnete poznávat a chápat své osobní symboly.

Jak si vést snový deník

Pořiďte si speciální sešit a mějte jej spolu s tužkou stále u postele. Probudíte-li se uprostřed noci, můžete si sen ihned zapsat. Dobré je také mít po ruce kapesní svítilnu.

Než se po probuzení pustíte do psaní, na okamžik zavřete oči a snažte se upamatovat na cokoli ze svého snu. Většina snů se stává z řady obrazů a vzpomenete-li si na jeden, možná se vám vybaví celý jejich sled. Pokud si na žádné obrazy nevzpomínáte, pokuste si uvědomit, jak jste se cítili, neboť i to mže vyvolat vzpomínku na část snu.

Nyní se pusťte do psaní. Levou stránku sešitu můžete použít k vylíčení snu a vpravo pak připisovat poznámky a postřehy. Je důležité, abyste zápis pořídili dříve, než ráno cokoli uděláte. Čím je člověk bdělejší, tím méně si svůj snový svět uvědomuje. Jakákoli činnost, třeba ranní sprcha či pití kávy, vám rozptýlí mysl a tím i vzpomínku na prožitý sen. Do popisu zahrňte co nejvíce podrobností, včetně těch, které se vám zdají bezvýznamné či nesrozumitelné. Piště v přítomném čase. vaše líčení bude tak působit bezprostředněji. Hrubý náčrt snu je tedy hotov – nyní je třeba jej prokreslit. Jednou z možností je zkoumat sny za pomoci určitých kategorií. Sen můžete rozebrat podle těchto bodů:

Význam: existuje přímá souvislost mezi vaším snem a událostmi uplynulého dne? nebo sen doráží něco z minulosti?

Motiv: Jaký byl hlavní motiv snu? Utíkali jste před něčím? Už se vám tentýž sen zdál dříve?

Místo konání: Kde se sen odehrával?

Postavy: kdo ve snu vystupoval?

Pocity: Popište všechny prožité emoce. Pociťovali jste strach? Zlost? Zklamání?
Symboly: Hrála ve snu nějaká věc klíčovou roli – pták, strom, či třeba vlak?

Slova či vět: Zaslechli jste slova či vět, jež se zdály důležité?

Jiné poznámky: měla zvláštní význam nějaká barva či denní nebo roční doba?

Jak sen analyzovat

Jakmile si začněte psát snový deník, hned budete mít co rozebírat. Nezapomeňte u každého snu ponechat prázdné místo na výklad. Čím déle si deník povedete, tím snáz budete dávat věci do souvislostí. Objevují se některé předměty pravidelně? Míváte v těžkých obdobích určitý typ snu? Odvíjejí se vaše sny podle nějakého vzorce?

Nejprve rozhodněte, zda sen stojí za bližší zkoumání. Je pouhým odrazem nějaké události z předchozího dne, jež není zajímavá ani užitečná? Nebo ve vás zanechal hlubší dojem a obsahoval událost, která se zdá důležitá? Posoudit to můžete prostřednictvím kategorií, které

jste v deníku již použili:

Místo konání: Je dějištěm snu místo, které jste již někdy navštívili? Jaký ve vás vyvolává pocit? Snažte se najít slova, která by ten prožitek vystihovala. Pokud se vám například zdá, že jste se vrátili do školy, mohou to být slova "mladý, učitelka, výuka, zkouška". Skládáte-li ve snu zkoušku, neznamená to náhodou, že se cítíte zkoušeni i v běžném životě?

Postavy: Jsou to lidé, které znáte? Pokud ano, co pro vás v životě znamenají? Nebo jste se s nimi nikdy předtím nesetkali? Opět se snažte popsat je slovy. Možná se vám například zdálo o dítěti, které byste charakterizovali jako "malé, roztomilé, bezmocné, uplakané". vypovídá to snad o tom, jak se poslední dobou cítíte? Toužíte vrátit se do dětství? Nebo si v běžném životě připadáte zranitelní?

Pocity: jak jste se ve snu cítili? Jak vám bylo po probuzení? Míváte tyto pocity poslední dobou často? Trápí vás zlost, zklamání či stres? Emoce vyjádřené ve snu vypovídají o vašem citovém životě za bílého dne.

Výklad symbolů

Nejlepší způsob, jak sen rozluštit, je prozkoumat a vyložit jeho symboliku. Každý sen je změtí obrazů a výjevů, a proto vybírejte pouze ty symboly, které se vám zdají důležité a zanechávají ve vás trvalý dojem. Symboly se zjevují v mnoha podobách – nejen jako předměty, nýbrž i jako lidé, barvy, čísla a dokonce i slova. K odhalení významu vaši symbolů vám pomohou následující kroky.

Vyhledejte dané symboly ve snáři. Neberte však jejich výklady doslovně, neboť co člověk, to jiný osobní význam symbolu. Ledacos nového pochopíte, pokusíte-li se ty nejpodstatnější symboly překreslit. Svůj sen můžete také převyprávět někomu druhému: vyjádříte-li jej slovy, možná přijdete na další souvislosti a váš partner vám přispěje svými vlastními postřehy.

Prostudujte mýty, lidové pověsti a pohádky. Některé symboly, například had, čarodějnice či drak, hrají v těchto příbězích klíčovou roli. Možná, že se symbol z vašeho snu vyskytuje v nějaké legendě či mýtu.

S. Freud k výkladu snů s oblibou používal metodu volné asociace. Jak na to? Soustřeďte se na svůj symbol, nechte si myslí projít všechna slova, jež vás v souvislostí s ním napadají, a sledujte, kam vás tento řetězec myšlenek vede.

C. Jung používal přímou asociaci. Věřil, že myšlenky a asociace by měly vždy odkazovat přímo na daný symbol. Vybavte si tedy svůj symbol, podržte jej v mysli poznamenejte si všechny myšlenky a obrazy, které vás přitom napadnou. Budete-li to provádět častěji, zjistíte, že se některé motivy opakují. Postupně tak porozumíte své vlastní řeči symbolů.

Vybráno z knihy: Výklad a využití snů, šamanismus, mandaly. Obohaťte svůj vnitřní život.

Komentáře