Všude kolem vidím neustále lidi s následky kouření, ze zdravotního hlediska naprosto prokazatelné, ale málokdo přemýšlí o tom, že by toho definitivně zanechal.

Mýma „rukama“ prošlo ale několik desítek lidí, kteří skončit s kouřením opravdu chtěli. A opravdu se jim to podařilo. Vím pouze o jedné recidivě, kde se ke kouření vrátila jedna mladá žena po několika letech, ale ta s tím bojuje znovu. Nepochybuji o tom, že bude úspěšná, už jednou si zkusila, jak úžasný život je bez cigaret. Po stránce zdravotní i po stránce psychické závislosti.

Jste ve stavu, kdy nejste otrokem kousku papíru nacpaného tabákem a nemusíte pořád kontrolovat, jestli máte dost cigaret, protože jinak jste ochotni i v noci jet do nějaké restaurace nebo k benzínové pumpě.

Vím o čem mluvím, protože jsem kdysi také kouřila a protože všechno dělám na maximum, tak ne rozhodně málo a ne krátkou dobu. Ale i já sama jsem si jednoho dne řekla DOST a ze dne na den jsem změnila všechno. Šlo to .. a dokonce i bez jakýchkoli abstinenčních příznaků, je to už 20 let a můžu přísahat na cokoliv, že ani na zlomek vteřiny jsem nikdy na cigaretu chuť neměla a nemám.

Dnes to nechápu, jak jsem mohla kouřit. A když jsem to dokázala já, vy to dokážete taky. Dala jsem proto pro vás dohromady článek, posbíraný z odborné literatury i vlastních a terapeutických zkušeností a doufám, že vám, kteří to chcete dokázat, pomůže….. a teď už důležitá fakta, informace a rady…

Vzhledem k tomu, že závislost na nikotinu je ještě silnější než na alkoholu nebo kokainu, jsou cigarety na celém světě nejprodávanějším a nejvýnosnějším výrobkem.

Tělo přijímá nikotin zejména z cigaretového kouře. Jeho vdechováním vzniká nejsilnější závislost, jakou lidstvo zná. Statistiky jsou šokující: na nemoci související s tabákem umírá ročně na světě 2,5 milionů lidí. Jen ve Spojených státech způsobuje cigaretový kouř více než 1 000 úmrtí denně, z toho je asi 1/4 úmrtí na rakovinu a 30-40 % na závažné nemoci srdce.

Neustále vzrůstá i počet nemocí, na jejichž vzniku se kouření podílí, jako jsou ateroskleróza, cerebrovaskulární nemoci a periferní onemocnění cév. Také další nemoci, jako jsou respirační onemocnění, častá nachlazení, akutní bronchitidy, záněty plic, chronické plicní nemoci a rakovina plic, jsou daleko častějšími nemocemi kuřáků než nekuřáků.

I infekční onemocněnía alergie jsou častější u kuřáků. Tělo kuřáků také rychleji stárne, zejména v obličeji, protože tkáně jsou nedostatečně okysličovány a působí na ně i další chemické látky, jež vznikají v souvislosti s kouřením. Cigarety obsahují více než 7 000 druhů škodlivých látek.

V všech věkových skupinách snižuje kouření délku života. Jeden balíček cigaret denně zdvojnásobuje pravděpodobnost, že kuřák zemře ve věku 50-60 let, dva balíčky cigaret denně tuto pravděpodobnost ztrojnásobují. Tyto statistiky vycházejí z údajů zahraničních pojišťoven, kde kuřáci musejí zaplatit dvakrát více než nekuřáci. Ze všech známých a běžně užívaných drog se nejvíce vydělává právě na nikotinu a jeho užívání má také nejtěžší následky.

Kouření doutníku a dýmek, žvýkání a šňupání tabáku je též škodlivé, ale představuje daleko menší zdravotní riziko, než kouřní cigaret. Tabák se vyrábí z velkých rostlin listu tabáku ( Nicotiana ), což je jedna z nemnoha rostlin, jež obsahují psychoaktivní alkaloid – nikotin.

Návykovost na nikotin je vysoká, což je vidět z toho, že mnoho lidí s poměrně silnou vůlí a odhodláním , není schopno s kouřením skončit, a to ani v případě, že se u nich již vyskytují zdravotní potíže. Více než 80% říká, že by s kouřením chtělo přestat. Je ale známá věc, že i lidé s onemocněním rakovinou plic kouří, a dokonce i zaintubovaní pacienti si vkládají cigarety do trubice, aby mohli inhalovat kouř.

Některé zkušenosti ukazují, že kouření stimuluje duševní činnost, a zlepšuje koordinaci rukou a očí.Obojí je důsledkem stimulujícího vlivu, který má nikotin na nervy a cévy. Tato stimulace je však velice krátkodobá.

Příjemné pocity, jež kouření navozuje, jsou pravděpodobně způsobeny zvýšením krevního tlaku, zrychlením srdečního tepu a produkcí mastných kyselin, steroidů , hormonů a látek, vyvolávajících určité reakce v nervovém systému. Nikotin napodobuje acetylcholin , který zlepšuje čilost, paměť a schopnost učení. Nikotin stimuluje i vyplavování endorfinů, jež mají příznivý vliv na vyrovnávání nálad a zvyšují pocit životní energie. Nikotin zvyšuje uvolňování glykogenu, a tak usměrňuje hladinu cukru v krvi.

Kuřáci vypovídají o dobrém vlivu, jímž na ně nikotin působí: dokážou se lépe ovládat ve stresových situacích a rádi s nikotinem relaxují, kouření jim pomůže zlepšit náladu, zvyšuje jejich schopnost soustředit se, naplňuje je energií, zejména při únavě a snižuje abstinenční příznaky.

Nikotin představuje společenskou pohodu, přestávky v práci, snižuje bolest a úzkost, zvyšuje pocity radosti a zahání nudu. Kouření také pomáhá potlačit chuť k jídlu a oslabuje rozlišování chutí, což je výhodné pro snižování nadváhy. Je pravda, že hmotnost průměrného kuřáka je o tři až pět kilo nižší než hmotnost nekuřáka. Je možné, že nikotin také snižuje nebezpečí rozptýlení u lidí, kteří pracují v prostředí, vyžadujícím velké soustředění.

Nikotin mírně povzbuzuje centrální nervový systém a silně povzbuzuje systém kardiovaskulární. Zvyšuje krevní tlak tím, že stahuje krevní cévy a stimuluje činnost srdce, zvyšuje též obsah tuku v krvi.

V tekuté formě je nikotin prudký jed. Injekce i jediné kapky může být smrtelná. Zajímavé je, že je to nikotin a ne kouř, co způsobuje závislost, a že je to naopak kouř, nikoliv nikotin, jenž je příčinou tolika zdravotních potíží.

Počáteční podráždění, které nikotin způsobuje, se časem mění na chronické dráždění, v jehož důsledku vzniká fyzická a psychická závislost. Lidé, kteří užívají heroin a jiné tvrdé drogy, často uvádějí, že nejhůře se odvyká kouření cigaret.

Cigaretový kouř je směs plynů, jež způsobuje ve vyšších koncentracích smrt ( oxid uhelnatý, kyanovodík a oxidy síry a dusíku ), a dehtů ( ty obsahují asi 4000 různých chemických látek ). Některé chemické látky se do cigaret přidávají při výrobě. Tabák se i v současné době pěstuje, suší a kouří tak, jako po celá staletí. Ale teprve od minulého století, kdy k němu výrobci začali přidávat chemické látky, se jeho negativní vlivy na člověka znásobily. Výzkum rozhodně prokázal, že přírodní tabák způsobuje méně kancerogenních a kardiovaskulárních potíží než ten, který prošel průmyslovým zpracováním.

Nebezpečí, jež souvisí s moderním tabákem, tkví jednak v pesticidech používaných při pěstování a v chemických látkách přidávaných do cigaret, aby lépe hořely a lépe chutnaly. Lepší hoření cigaret zvyšuje i počet vykouřených cigaret. Pokud cigareta hoří i po odložení, je zřejmé, že při její výrobě bylo použito chemických látek.

Tabák při sušení horkým vzduchem kontaminuje kerosen a toxické uhlovodíky.Cigarety obsahují i další toxické látky, např. kadmium( ovlivňuje negativně ledviny, tepny a krevní tlak ), olovo, arzen, kyanid a nikl. V cigaretách byl také nalezen dioxin, nejtoxičtější známá chemická látka, obsažená zejména v pesticidech. Z dusičnatých plynů z cigaret vznikají v tělních tkáních kancerogenní nitrosaminy.

V dehtu jsou zase polycyklické aromatické uhlovodíky, kercinogenní látky, jež se vážou na molekuly DNA, a tím způsobují poškození organismu. Před polycyklickými aromatickými uhlovodíky a nitrosaminy pomáhá tělo chránit antioxidační terapie, zejména mnoho vitamínu C. Jeho vyšší příjem brání před před dráždivým vlivem kouře a nahrazuje vitamin C, který se ztratí díky sníženému vstřebávání ( hladina kyseliny ascorbové je u kuřáků průměrně o 30-40% nižší než u nekuřáků. )

V cigaretovém kouři jsou i radioaktivní látky, z nichž nejznámější je polonium. Někteří odborníci věří, že cigarety jsou největším zdrojem radiace, která silně ovlivňuje stárnutí. Kuřáci, kteří vykouří jeden a půl balíčku cigaret denně, jsou ročně vystaveni stejné expozici radioaktivního záření, jako kdyby prodělali 300 rentgenových vyšetření hrudníku.

Stát se obětí zlozvyku kouření je možné na několika úrovních. Na nejnižší jsou sváteční kuřáci,kteří kouří příležitostně ve společnosti, s některými přáteli nebo jen určité dny či hodiny.

Další úroveň představují kuřáci, jejichž kouření je odpovědí na stres, zejména v práci nebo ti, kteří začínají i přestávají kouřit v určitých periodách.

Pro tyto dva typy není obtížné s kouřením jednou provždy skoncovat.

Ti, kdo kouří v průběhu celého dne a kouří dlouhou dobu, jsou již na cigaretách silně fyzicky a psychicky závislí. Být více než jednu hodinu bez cigarety pro ně znamená, že se dostaví abstinenční příznaky, tj. podrážděnost, úzkost nebo bolest hlavy. Často jsou psychické problémy větší než fyzické. Konzumace dvou nebo více balíčků cigaret denně ukazuje na silný návyk. V podobných případech je nezbytná spolupráce s psychoterapeutem, hromadné kurzy odvykání kouření apod.

Pro bezpečnost kuřáků jsou na trh uváděny stále nové a nové cigarety, jež obsahují méně dehtu nebo mají nižší obsah nikotinu. Některé z těchto light cigaret mohou být i horší, než ty obyčejné, protože je kuřáci často zhluboka vdechují a vykouří jich více, čímž tělu zabezpečují kýženou hladinu nikotinu. Kouřením takových nízkonikotinových cigaret přijímají více oxidu uhelnatého, kyanovodíku a plynů dusíku, čímž vzrůstá kyslíkový deficit a nebezpečí nemocí srdce a poškození plic.

Co kuřáci skutečně potřebují jsou cigarety s nízkým obsahem dehtu a vysokým obsahem nikotinu, aby pro získání stejného množství nikotinu mohli vykouřit méně cigaret. Lepší by bylo dostat nikotin do krve úplně bez kouření. V programech pro odvykání kouření se často používají náplasti nebo žvýkačky obsahující nikotin.

Ty je možno běžně zakoupit v lékárnách. Všechny tyto nabídky jsou sice také zdraví nebezpečné, avšak stále jsou lepší než kouření. A také neznamenají ohrožení, jež představuje kouření vzhledem k přijímání chemických látek z kouře. Nejvážnějšími následky dlouhotrvajícího kouření , jež mají na svědomí nejvíce úmrtí, jsou respirační a kardiovaskulární nemoci.

PROBLÉMY SPOJENÉ S KOUŘENÍM

akutní bronchitida

 • alergie

 • Alzheimerova nbemoc

 • angina pectoris

 • ateroskleróza

 • bolest hlavy

 • bolest nohou

 • brániční kýla

 • další infekce

 • dětská úmrtnost

 • chrapot

 • chronická bronchitida

 • impotence

 • kašel

 • komplikace při chirurgických zákrocích

 • mrtvice a infarkt

 • nedostatečnost oběhového systému

 • nedostatek živin

 • nemoci krve

 • nemoci tepen a srdce

 • nízké libido

 • osteoporóza

 • pálení žáhy

 • rakovina hltanu, hrtanu, ledvin, plic, slinivky, úst a jazyka, žlučníku

 • rizikové těhotenství

 • rozedma plic

 • rychlé stárnutí kůže

 • senilita

 • snížená imunita

 • studené ruce a nohy

 • únava

 • úzkost

 • vysoký krevní tlak

 • vzrůst návyku na alkohol

 • vznik návyku na kávu

 • zánět dutin a rýma

 • zánět žil

 • zbarvení zubů a prstů

 • ztráta paměti

 • zvýšená hladina cholesterolu

 • žaludeční a dvanáctníkový vřed

 

 • Kardiovaskulární nemoci ( KN ), aterosklerózy v souvislosti se zvýšenou hladinou cholesterolu a ze zánětlivého vlivu, který má nikotin na oběhový systém.

KN z oxidu uhelnatého v inhalovaném kouři, který zpomaluje přenos kyslíku k buňkám.

Zvýšená produkce červených krvinek v důsledku nedostatku kyslíku v těle.

KN jsou primární příčinou zkrácené délky života kuřáků, i když více než po 20-30 letech kouření umírají kuřáci častěji na rakovinu plic. Vliv na oběhový systém se začíná projevovat ihned od začátku kouření.

KN jsou důsledkem tří vlivů: kouření, vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny cholesterolu.

 • Nikotin snižuje hladinu ochranného HDL cholesterolu.

 • Nedostatečnost oběhového systému a vzrůst periferní odolnosti cév způsobují, že srdce špatně pracuje, a tak se zvyšuje krevní tlak.

 • Vznik krevních sraženin způsobuje infarkty a mrtvice. Kuřáci mají třikrát častěji srdeční příhody než nekuřáci, většinou v souvislosti s poruchami tepen. Výskyt anginy pectoris je také vysoký. Nikotin ( a další látky z kouření ) způsobují srdeční arytmii ( srdce bije nepravidelně ).

 • Mozková mrtvice může být smrtelná.

 • Nemoci periferních cév ( nemoci tepen v končetinách ) se mohou projevovat jako bolest v nohou při chůzi. Je to následek špatného oběhu způsobeného aterosklerózou a stažením cév, jež snižují okysličování svalů.

 • Buergerova nemoc je nemoc tepen, která může být způsobena přecitlivělostí nebo alergií na tabák. Záněty tepen v rukou a nohou mohou vést k jejich amputaci.

 • Chronická inhalace tabáku vede nakonec ke zničení plicní tkáně následkem častých zánětů a zápalů a jejich hojení.

 • Cigaretový kouř ovlivňuje řasinky ( jemné chloupky na sliznicích dýchacích cest, které chrání dolní cesty dýchací před mikroorganismy a jinými cizími částicemi ). Zeslabení a vysušení sliznic způsobuje podráždění v dýchacích trubicích.

 • Chronická bronchitida je výsledkem dlouhotrvajícího podráždění, ztráty ochrany sliznic, častých infekcí, a tím snížené kapacity plic a jejich funkcí. Tato poškození plic se vyskytují brzy po začátku kouření. Pokud se s kouřením přestane, tkáně se mohou obnovit, nejsou-li již ovšem zcela nenávratně zničeny.

 • Kouření snižuje nejen kapacitu plic, ale i jejich vytrvalost a tím i touhu a schopnost fyzického pohybu. Rozedma plic je další nemoc, která vzniká následkem ztráty pružnosti plic.

 • Kuřáci mívají rakovinu plic pětkrát až desetkrát častěji než nekuřáci. Tento poměr ještě vzrůstá v případě, že je kuřák vystaven pracovní expozici škodlivých látek, jako je azbest, uhelný prach nebo další chemické látky. Pokud kuřák pije alkohol, je pravděpodobnost, že onemocní rakovinou plic patnáctkrát vyšší než u nekuřáků.

 • Také rakoviny jiných orgánů mívají kuřáci daleko častěji než nekuřáci.

 • Symptomy alergie se objevují na počátku, kdy člověk začíná kouřit, s délkou kouření se pak snižují.

 • Vzrůstající ateroskleróza a další potíže při cirkulaci krve způsobují zapomětlivost až ztrátu paměti a mohou vést k demenci. Současný výzkum ukazuje, že riziku Alzheimerovy nemoci jsou kuřáci vystaveni čtyřikrát častěji než nekuřáci.

 • Nedostatečný přísun kyslíku do tkání pokožky a její stálé vysušování vedou k jejímu rychlejšímu stárnutí, což se projevuje vznikem hlubokých vrásek.

 • Na celém světě se ví, že kouření má vliv na sexualitu a plodnost. Muži mají méně spermií, jež mají menší oplozovací schopnost. Kouření může způsobit i mutace v genech, což se projevuje slabě vyšším výskytem vrozených vad potomků mužů, kteří kouří.

 • Ženy – kuřačky častěji potrácejí a jejich děti mají nižší porodní váhu.

 • Kouření také zvyšuje počet narozených mrtvých dětí, vrozených vad a zvyšuje dětskou úmrtnost.

 • Kouření v blízkosti kojenců a malých dětí způsobuje, že jsou méně odolné vůči různým nemocím, zvláště proti nachlazení, infekci uší, kašli a onemocnění plic.

 • Při užívání antikoncepce se u žen-kuřaček projevují všechny zde popsané potíže s větší intenzitou. Například srdeční příhody jsou u takových žen 25krát častější než u žen, které nekouří.

 • Šňupání a žvýkání tabáku je méně toxické, ale i v těchto případech má chronický příjem nikotinu vliv na oběhový systém. Kouření doutníků a dýmky nepředstavuje tak velké riziko, protože kouř obvykle není vdechován, může se však někdy vyskytovat místní podráždění.

 • Kouření potlačuje chuť k jídlu, a tak se podílí na nedostatku důležitých živin v těle.

 • Vzrůstá riziko osteoporózy vzhledem ke špatnému využívání vápníku.

 • Zvyšuje se výskyt pálení žáhy, brániční kýly a peptických vředů.

KUŘÁCI S VELKÝM RIZIKEM

těhotné ženy

 • kojící matky

 • lidé s cukrovkou

 • ženy užívající antikoncepci

 • lidé s rodovou dispozicí pro nemoci srdce

 • lidé s vysokým krevním tlakem

 • lidé s vysokou hladinou cholesterolu

 • silní kuřáci

 • obézní lidé

 • velmi hubení lidé

 • alkoholici nebo lidé navyklí na alkohol

 • lidé s onemocněním z kouření

 • lidé pracující s toxickými chemickými látkami

 • lidé před a po chirurgickém zákroku

 • pacienti s vředem

PASIVNÍ KOUŘENÍ

Ochrana před pasivním kouřením je jedno z lidských práv, kterému je v posledních letech věnována zvýšená pozornost. Je to právo na dýchání čistého vzduchu. Pasivní vdechování kouře je možná i nebezpečnější, jelikož pasivní kuřáci vdechují nefiltrovaný kouř. Více než 16 zplodin cigaretového kouře jsou známé karcinogeny. Mnoho čpavku, formaldehydu, acetaldehydu, kyseliny mravenčí, fenolu, sirovodíku, acetonitrilu a metylchloridu neprochází cigaretovým filtrem a je koncentrováno v kouři, který zůstává ve vzduchu. Takový vzduch vdechují nedobrovolně pasivní kuřáci.

Z přehledu více než 2000 studií, jež se věnovaly pasivnímu kouření, je zřejmé, že vzrůstá počet onemocnění spojených s pasivním kouřením. Děti kuřáků mívají mnohem častěji respirační onemocnění a ušní infekce a mají nižší funkční kapacitu plic než děti nekuřáků.

U pasivních kuřáků vzniká také počet chronických bronchitid, nemocí srdce a rakoviny plic. Odhaduje se, že asi 3 000 případů rakoviny plic ročně je způsobeno pasivním kouřením. Zjistilo se také, že život nekouřících manželek kuřáků bude pravděpodobně o čtyři roky kratší než život nekouřících žen, jejichž manželé jsou nekuřáci.

JAK LZE DETOXIKOVAT NIKOTIN

Toxiny ve vzduchu lze odstranit dobrým filtrem vzduchu. Vnitřně nám s ochranou může pomoci směs vitamínů, minerálů a antioxidačních látek. Denní dávka v následující tabulce zahrnuje nejmenší přípustné množství.

Jednoduchý plán živin pro kuřáky

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     •  
     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     •  
     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     •  
     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     •  
     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     •  
     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     •  
     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     •  
     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     • Vitamin C

      1000-2000 mg

      Beta-karoten

      15000-25000 m.j.

      Vitamin A

      5000-10000 m.j.

      Zinek

      15-30 mg

      Selen

      0,2 mg

      Vitamin E

      400 m.j.

      Aloe vera gel

      40-120 ml 2x denně

     •  
 • Beta-karoten není pro kuřáky příliš vhodný, je-li používán samostatně, ale v kombinaci s ostatními antioxidanty je prospěšný, což je založeno na pozitivních výsledcích mnoha studií. Velkým pomocníkem při odvykání kouření je užívání aloe vera gelu, který nejen výborně detoxikuje organismus, ale i značně snižuje chuť na cigaretu.

  Výborným pomocníkem je SRT nebo LSVJ( Spiritual Response Therapy nebo Léčení skrze Vyšší Já), která odstraňuje z podvědomí blokády, které zabraňují tomu, aby člověk mohl přestat kouřit. Jedná se o metodu alternativní medicíny, která zaznamenává v léčbě závislostí i jiných problémech velké úspěchy.

  DOPORUČENÁ ŽIVOTOSPRÁVA

  Žádná doporučení zdravé stravy se samozřejmě nevyrovnají efektu, jako když kuřák cigarety definitivně odhodí a skoncuje s tímto zlozvykem. Zdravá strava a doplňky živin mohou pomoci v ochraně před některými vlivy kouření.

  Ani ten nejlepší program stravování nenabízí imunitu vůči škodlivosti kouření.

  Zlozvyk kouření bývá často spojen s konzumací chudé a nevhodné stravy. Mnozí kuřáci konzumují ve velkém množství maso, tučná jídla, smažená jídla a rafinované potraviny častěji než nekuřáci. Vidět jsou ale i kouřící vegetariáni, fanatičtí vyznavači pohybu a dokonce i kouřící nadšenci zdravého životního stylu.

  Kouření, podobně jako kofein, vysušuje, proto je pro vyvážení jeho dehydratujícího vlivu nezbytná voda. Doporučuje se denní příjem dvou až tří litrů tekutin.

  Detoxikační dieta se doporučuje hlavně proto, že kouřením vzniká v těle kyselost. Při detoxikaci velmi pomáhá vláknina, zejména proto, že zlepšuje práci střev.

  Základem strategie při výběru stravy pro kuřáky je jíst více zdravých jídel– to znamená ovoce, zeleniny a celozrnných produktů– a snížit konzumaci mastných nebo tučných výrobků, balených potravin, konzerv a alkoholu. Vzrůstající zásaditost krve a tkání díky dobré a kvalitní stravě snižuje touhu po cigaretách a zájem o kouření vůbec.

  Také při odvykání kouření je vhodnější alkalická strava než kyselá. Vegetariánské pokrmy nebo konzumace nevařených potravin významně snižuje chuť na cigaretu. Tato strava je vhodná během prvních tří až šesti týdnů odvykání, neboť napomáhá detoxikačnímu procesu.

  Někteří kuřáci drží půst, což též významně podporuje snahu zbavit se tohoto škodlivého návyku. Půst je rychlý, ale působivý přechod. Pro určité skupiny kuřáků, např. s nadváhou nebo vysokým krevním tlakem je zejména vhodný půst se šťávami / viz dále /.

  Strava při odvykání kouření

  Zvýšený příjem alkalických potravin:

  Celer, fíky, lusky, mandle, mrkev, ovoce, proso, rozinky, zelené listy, zelenina.

   

  Snížený příjem kyselých potravin:

  Cukr, hovězí maso, chléb, kuřata, maso, mléko, obilí, pečivo, sýry, vejce.

   

  Několik týdnů detoxikační diety může mít na odvykání kouření podstatný vliv. Tato dieta snižuje chuť na cigarety a pomáhá snížit koncentraci chemických látek v těle.

  Naučte se jíst a žít způsobem, který podporuje zdraví, vitalitu a dlouhověkost.

  Zpracovala: Iva Hédlová ( odborná literatura, vlastní terapeutické zkušenosti )